Utwórz fakturę

MATCHBALL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 29.12.2015
Basic information
Nazwa firmy MATCHBALL
PIN 17322669
TIN 2020351124
Numer VAT SK2020351124
Data utworzenia 15 październik 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MATCHBALL
Lazaretská 31
81109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 92 728 €
Zysk -2 890 €
Kapitał 597 118 €
Kapitał własny 540 245 €
Dane kontaktowe
E-mail matchball@mail.t-com.sk
witryna internetowa http://web.stonline.sk/matchball/
Telefon(y) +421263837527
Telefon(y) kom. +421903406327, +421903406315
Date of updating data: 29.12.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 565,777
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 565,777
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 42
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,718
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 4,024
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 425
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,601
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 574,495
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 537,355
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 507,869
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 507,869
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 4,979
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 4,037
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 23,360
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,890
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 37,140
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 21,904
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 14,771
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,345
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 2,366
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,090
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 7,970
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 465
Date of updating data: 29.12.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 92,728
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 20,271
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 68,290
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 4,167
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 94,431
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 9,161
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 11,841
C. Usług (účtová grupa 51) 13,829
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 46,373
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,864
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 5,457
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,906
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -1,703
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 53,730
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 228
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 228
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -227
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -1,930
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -2,890
Date of updating data: 29.12.2015
Date of updating data: 29.12.2015