Utwórz fakturę

SIKARD - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SIKARD
PIN 17322961
TIN 2020325065
Numer VAT SK2020325065
Data utworzenia 10 październik 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SIKARD
Drieňová 34
82102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 73 387 €
Zysk 2 276 €
Kapitał 41 944 €
Kapitał własny -57 647 €
Dane kontaktowe
E-mail sikard@sikard.sk
Telefon(y) 0243294663, 0243420627, 0243634317, 0903767066
Telefon(y) kom. 0911797929, 0903767066
Nr(y) faksu 0243420627
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 17,586
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 17,586
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,291
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 33,208
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 31,636
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,697
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -125
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 50,794
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -55,371
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,565
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -66,852
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,276
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 106,165
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 648
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 105,517
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 14,115
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 3,658
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,307
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 83,437
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 73,387
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 72,597
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 790
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 67,113
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,906
C. Usług (účtová grupa 51) 48,267
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 9,008
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,233
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 3,596
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 103
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 6,274
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 19,424
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 3,038
M. Koszty oprocentowania (562) 836
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,202
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -3,038
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 3,236
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 2,276
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17322961 TIN: 2020325065 Numer VAT: SK2020325065
 • Zarejestrowana siedziba: SIKARD, Drieňová 34, 82102, Bratislava
 • Data utworzenia: 10 październik 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. arch. Marína Matulová Višňová 7175/7A Bratislava 831 01 29.11.1995
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. arch. Marína Matulová 5 844 € (88%) Višňová 7175/7A Bratislava 831 01
  PhDr. Etela Spišková 796 € (12%) Hlavná 2569/39 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   18.11.2010Zrušeny spoločníci:
   Akad. arch. Fedor Spiška Hlavná 2569/39 Bratislava
   14.10.2010Nové sidlo:
   Drieňová 34 Bratislava 821 02
   Nové predmety činnosti:
   vydávanie tlačovín a publikácií
   Noví spoločníci:
   PhDr. Etela Spišková Hlavná 2569/39 Bratislava
   Ing. arch. Marína Matulová Višňová 7175/7A Bratislava 831 01
   Akad. arch. Fedor Spiška Hlavná 2569/39 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Marína Matulová Višňová 7175/7A Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 29.11.1995
   13.10.2010Zrušené sidlo:
   Drieňová 34 Bratislava 820 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Ivan Spiška Hlavná 39 Bratislava
   PhDr. Etela Spišková Hlavná 39 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch Marína Matulová Révova 1 Bratislava
   Ing. arch. Ivan Spiška - riaditeľ Hlavná 39 Bratislava
   21.02.2000Noví spoločníci:
   Ing. arch. Ivan Spiška Hlavná 39 Bratislava
   PhDr. Etela Spišková Hlavná 39 Bratislava
   20.02.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Ivan Spiška Hlavná 39 Bratislava
   PhDr. Etela Spišková Hlavná 39 Bratislava
   09.01.1998Noví spoločníci:
   Ing. arch. Ivan Spiška Hlavná 39 Bratislava
   PhDr. Etela Spišková Hlavná 39 Bratislava
   08.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch Marína Matulová Révova 1 Bratislava
   Ing.arch. Ivan Spiška Hlavná 39 Bratislava
   10.10.1996Noví spoločníci:
   Ing.arch. Ivan Spiška Hlavná 39 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Ivan Spiška - riaditeľ Hlavná 39 Bratislava
   09.10.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Zuzana Fatulová Zúbekova 21 Bratislava
   Ing.arch. Ivan Hojsík Sibírska 21 Bratislava
   Ing.arch. Ivan Spiška Hlavná 39 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing.arch. Zuzana Fatulová Zúbekova 21 Bratislava
   Ing.arch. Ivan Hojsík Sibírska 21 Bratislava
   Ing.arch. Ivan Spiška - riaditeľ Hlavná 39 Bratislava
   29.11.1995Noví spoločníci:
   Ing.arch. Zuzana Fatulová Zúbekova 21 Bratislava
   Ing.arch. Ivan Hojsík Sibírska 21 Bratislava
   Ing. arch Marína Matulová Révova 1 Bratislava
   Ing.arch. Ivan Spiška Hlavná 39 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing.arch. Zuzana Fatulová Zúbekova 21 Bratislava
   Ing.arch. Ivan Hojsík Sibírska 21 Bratislava
   Ing. arch Marína Matulová Révova 1 Bratislava
   Ing.arch. Ivan Spiška - riaditeľ Hlavná 39 Bratislava
   28.11.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Zuzana Fatulová Zúbekova 21 Bratislava
   Ing.arch. Ivan Hojsík Sibírska 21 Bratislava
   Akad.arch. Fedor Spiška Hlavná 39 Bratislava
   Ing.arch. Ivan Spiška Hlavná 39 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing.arch. Zuzana Fatulová - zástupca riaditeľa Zúbekova 21 Bratislava
   Ing.arch. Ivan Spiška - riaditeľ Hlavná 39 Bratislava
   01.06.1993Nové obchodné meno:
   SIKARD spol. s r. o.
   Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   urbanistické, interierové, grafické a dizajnérske práce
   inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   poradenské služby v oblasti investičnej a inžinierskej činnosti
   výstavníctvo
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing.arch. Zuzana Fatulová - zástupca riaditeľa Zúbekova 21 Bratislava
   Ing.arch. Ivan Spiška - riaditeľ Hlavná 39 Bratislava
   31.05.1993Zrušené obchodné meno:
   SIKARD-OK spol. s r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   predmetom činnosti spoločnosti budú práce v oblasti:
   bytovej, občianskej a účelovej výstavby
   urbanistickej
   interiérovej
   dezignerskej
   inžinierskej
   sprostredkovateľskej
   poradenskej
   obchodnej /VO, ZO/
   výstavníckej
   grafickej a iné
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   10.10.1991Nové obchodné meno:
   SIKARD-OK spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Drieňová 34 Bratislava 820 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   predmetom činnosti spoločnosti budú práce v oblasti:
   bytovej, občianskej a účelovej výstavby
   urbanistickej
   interiérovej
   dezignerskej
   inžinierskej
   sprostredkovateľskej
   poradenskej
   obchodnej /VO, ZO/
   výstavníckej
   grafickej a iné
   Noví spoločníci:
   Ing.arch. Zuzana Fatulová Zúbekova 21 Bratislava
   Ing.arch. Ivan Hojsík Sibírska 21 Bratislava
   Akad.arch. Fedor Spiška Hlavná 39 Bratislava
   Ing.arch. Ivan Spiška Hlavná 39 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia