Utwórz fakturę

FIMM Consult - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy FIMM Consult
PIN 17322987
TIN 2020299699
Numer VAT SK2020299699
Data utworzenia 06 wrzesień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FIMM Consult
Zadunajská cesta 8
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 39 219 €
Zysk -26 247 €
Kapitał własny 120 476 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0263452278
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,957
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 -747
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) -747
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ -747
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,702
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,211
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,211
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,211
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,491
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,698
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 793
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 2
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,957
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -5,362
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 13,582
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 52,173
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -38,591
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -26,247
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,019
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,809
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,809
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 6,210
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,140
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,140
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 5,787
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 138
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) -189
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -1,666
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 300
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 300
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 39,219
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 39,219
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 14,957
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,100
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 16,854
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,308
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 65,098
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 14,033
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,975
D. Usług (účtová grupa 51) 21,517
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 14,645
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 10,630
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,741
4. Koszty społeczne (527, 528) 274
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 183
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 718
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 718
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 10,928
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,099
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -25,879
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -20,468
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 369
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1
2. Pozostałe koszty (562A) 1
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 368
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -368
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -26,247
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -26,247
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17322987 TIN: 2020299699 Numer VAT: SK2020299699
 • Zarejestrowana siedziba: FIMM Consult, Zadunajská cesta 8, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 06 wrzesień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Janka Biermanová Keltská 39 Bratislava-Rusovce 851 10 04.09.2012
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Karol Biermann 3 319 € (50%) Bratislava 831 01
  Janka Biermannová 3 319 € (50%) Bratislava-Rusovce 851 10
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.09.2012Nové sidlo:
   Zadunajská cesta 8 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Janka Biermannová Keltská 39 Bratislava-Rusovce 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Janka Biermanová Keltská 39 Bratislava-Rusovce 851 10
   03.09.2012Zrušené sidlo:
   Ventúrska 18 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Janka Biermannová Líščie Nivy 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Janka Biermanová Líščie Nivy 12 Bratislava
   10.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Karol Biermann Pekná vyhliadka 11550/1 Bratislava 831 01
   Janka Biermannová Líščie Nivy 12 Bratislava
   09.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Biermann Líščie Nivy 12 Bratislava
   Mag. Friedrich Neubauer Fahrafeld 2564 Rakúsko
   18.12.1995Nový štatutárny orgán:
   Janka Biermanová Líščie Nivy 12 Bratislava
   17.12.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Beáta Futáková J. Smreka 22 Bratislava
   21.07.1994Noví spoločníci:
   Ing. Karol Biermann Líščie Nivy 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   20.07.1994Zrušeny spoločníci:
   THEMA, s.r.o. Osadná 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Marián Valko Wolkrova 7 Bratislava
   10.11.1993Noví spoločníci:
   THEMA, s.r.o. Osadná 8 Bratislava
   Mag. Friedrich Neubauer Fahrafeld 2564 Rakúsko
   09.11.1993Zrušeny spoločníci:
   Mag. Friedrich Neubauer Fahrafeld 2564 Rakúsko
   09.04.1993Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Beáta Futáková J. Smreka 22 Bratislava
   JUDr. Marián Valko Wolkrova 7 Bratislava
   08.04.1993Zrušeny spoločníci:
   Firma Wippel Investion GmbH. Baden Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   06.09.1991Nové obchodné meno:
   FIMM Consult, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ventúrska 18 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť pre tuzemské a zahraničné spoločnosti
   poradenská činnosť pri výkone zahraničnoobchodnej činnosti
   nákup, predaj, opravy a spravovanie nehnuteľností
   sprostredkovanie obchodných kontaktov v tuzemsku i v zahraničí
   zastupovanie fyzických i právnických osôb pri vykonávaní podnikateľskej činnosti
   vykonávanie leasingových operácii a iných finančných operácii
   nákup a predaj tovarov všetkého druhu
   Noví spoločníci:
   Firma Wippel Investion GmbH. Baden Rakúsko
   Mag. Friedrich Neubauer Fahrafeld 2564 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia