Utwórz fakturę

MEDACL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MEDACL
PIN 17323045
TIN 2020318564
Numer VAT SK2020318564
Data utworzenia 07 październik 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MEDACL
Zátišie 23
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 900 889 €
Zysk -74 787 €
Kapitał 486 332 €
Kapitał własny -30 019 €
Dane kontaktowe
E-mail medacl@medacl.sk
witryna internetowa http://www.medacl.sk
Telefon(y) +421244458028
Nr(y) faksu 0244458026
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 510,745
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 103,425
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 103,425
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 102,064
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 647
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 714
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 405,049
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 7,610
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 7,610
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 384,942
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 278,127
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 278,127
2. Wartość netto kontraktu (316A) 105,761
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,054
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 12,497
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 6,348
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 6,149
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,271
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 2,271
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 510,745
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 34,088
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,672
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,672
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 138,894
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -37,355
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 196,425
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -233,780
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -74,787
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 476,657
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 10,466
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 10,466
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 338,755
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 301,761
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 301,761
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 14,705
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,831
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,538
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,920
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 10,902
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 10,902
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 116,534
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 891,139
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 900,889
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 891,139
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,750
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 962,899
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 383,444
D. Usług (účtová grupa 51) 355,108
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 208,865
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 153,908
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 51,507
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,450
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,700
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 8,163
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 8,163
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,619
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -62,010
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 152,587
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 9,898
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 7,834
2. Pozostałe koszty (562A) 7,834
O. Walutowe straty (563) 2
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,062
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -9,897
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -71,907
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -74,787
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17323045 TIN: 2020318564 Numer VAT: SK2020318564
 • Zarejestrowana siedziba: MEDACL, Zátišie 23, 83103, Bratislava
 • Data utworzenia: 07 październik 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Peter Angst Za sokolovňou 5 Bratislava 811 04 07.10.1991
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Peter Angst 6 672 € (100%) Za sokolovňou 5 Bratislava 811 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.12.2010Nové sidlo:
   Zátišie 23 Bratislava 831 03
   15.12.2010Zrušené sidlo:
   Hattalova 6 Bratislava 831 03
   17.08.2009Zrušeny spoločníci:
   HORNEX, a.s. Agátová 1 Bratislava 841 01
   Milan Siklenka Znievska 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Oto Hornáček - konateľ Javorinská 3 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 11.05.2006
   Daniel Kucej - konateľ Kľukatá 58 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 11.05.2006
   Milan Siklenka - konateľ Znievska 26 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 11.05.2006
   15.06.2006Noví spoločníci:
   Ing. Peter Angst Za sokolovňou 5 Bratislava 811 04
   HORNEX, a.s. Agátová 1 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Angst Za sokolovňou 5 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 07.10.1991
   Oto Hornáček - konateľ Javorinská 3 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 11.05.2006
   Daniel Kucej - konateľ Kľukatá 58 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 11.05.2006
   Milan Siklenka - konateľ Znievska 26 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 11.05.2006
   14.06.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Angst Haydnova 19 Bratislava
   Ing. Peter Dvorský Pavlovská 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Angst Haydnova 19 Bratislava Vznik funkcie: 07.10.1991
   Ing. Peter Dvorský Pavlovská 1 Bratislava Vznik funkcie: 07.10.1991
   22.10.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Angst Haydnova 19 Bratislava Vznik funkcie: 07.10.1991
   Ing. Peter Dvorský Pavlovská 1 Bratislava Vznik funkcie: 07.10.1991
   21.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Angst Haydnova 19 Bratislava
   Ing. Peter Dvorský Pavlovská 1 Bratislava
   04.03.2002Noví spoločníci:
   Ing. Peter Angst Haydnova 19 Bratislava
   Ing. Peter Dvorský Pavlovská 1 Bratislava
   Milan Siklenka Znievska 26 Bratislava
   03.03.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Angst Haydnova 19 Bratislava
   Ing. Peter Dvorský Pavlovská 1 Bratislava
   Ing. Otto Morávek Vančurova 12 Bratislava
   Milan Siklenka Znievska 26 Bratislava
   17.07.2001Noví spoločníci:
   Ing. Peter Angst Haydnova 19 Bratislava
   Ing. Peter Dvorský Pavlovská 1 Bratislava
   Ing. Otto Morávek Vančurova 12 Bratislava
   Milan Siklenka Znievska 26 Bratislava
   16.07.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Angst Haydnova 19 Bratislava
   Ing. Jaroslav Čierny Vavilovova 3 Bratislava
   Ing. Peter Dvorský Pavlovská 1 Bratislava
   Ing. Otto Morávek Vančurova 12 Bratislava
   Milan Siklenka Znievska 26 Bratislava
   04.08.2000Nové predmety činnosti:
   vodoinštalatérstvo
   montáž, opravy a revízie vyhradených plynových zariadení
   výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
   13.07.1998Nové sidlo:
   Hattalova 6 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Angst Haydnova 19 Bratislava
   Ing. Jaroslav Čierny Vavilovova 3 Bratislava
   Ing. Peter Dvorský Pavlovská 1 Bratislava
   Ing. Otto Morávek Vančurova 12 Bratislava
   Milan Siklenka Znievska 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Angst Haydnova 19 Bratislava
   12.07.1998Zrušené sidlo:
   Nevädzová 5 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Angst Za Sokolovňou 5 Bratislava
   Ing. Jaroslav Čierny Vavilovova 3 Bratislava
   Ing. Peter Dvorský Pavlovská 1 Bratislava
   Ing. Otto Morávek Vančurova 12 Bratislava
   Milan Siklenka Znievska 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Angst Za Sokolovňou 5 Bratislava
   08.10.1997Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu objekty bez nebezpečenstva výbuchu, objekty s nebezpečenstvom výbuchu, zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
   dodávka a montáž vzduchotechnických a klimatizačných zariadení
   dodávka a montáž oceľových konštrukcií
   28.09.1995Noví spoločníci:
   Ing. Peter Angst Za Sokolovňou 5 Bratislava
   Ing. Jaroslav Čierny Vavilovova 3 Bratislava
   Ing. Peter Dvorský Pavlovská 1 Bratislava
   Ing. Otto Morávek Vančurova 12 Bratislava
   Milan Siklenka Znievska 26 Bratislava
   27.09.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Angst Za Sokolovňou 5 Bratislava
   Ing. Jaroslav Čierny Vavilovova 3 Bratislava
   Ing. Peter Dvorský Pavlovská 1 Bratislava
   Iveta Lešická L. Svobodu 5 Piešťany
   Ing. Ivan Mička Šafárikova 3 Trnava
   Ing. Otto Morávek Vančurova 12 Bratislava
   Brigita Popovičová Röntgenová 14 Bratislava
   Milan Siklenka Znievska 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Mička Šafárikova 3 Trnava
   05.09.1994Nové sidlo:
   Nevädzová 5 Bratislava 821 01
   04.09.1994Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 93 Bratislava
   12.01.1994Nové predmety činnosti:
   montáž, zriaďovanie, oprava a údržba motorových vozidiel, vrátane opráv karosérií
   prevádzkovanie umyvárne automobilov
   30.03.1993Nové predmety činnosti:
   inžiniering v strojárstve a stavebníctve
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Angst Za Sokolovňou 5 Bratislava
   Ing. Jaroslav Čierny Vavilovova 3 Bratislava
   Ing. Peter Dvorský Pavlovská 1 Bratislava
   Ing. Ivan Mička Šafárikova 3 Trnava
   Ing. Otto Morávek Vančurova 12 Bratislava
   Brigita Popovičová Röntgenová 14 Bratislava
   Milan Siklenka Znievska 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Angst Za Sokolovňou 5 Bratislava
   Ing. Peter Dvorský Pavlovská 1 Bratislava
   Ing. Ivan Mička Šafárikova 3 Trnava
   29.03.1993Zrušeny predmety činnosti:
   1. zabezpečovanie inžinieringu, projektovania prieskumu trhu a poradenské služby v oblasti vybavenia zdravotníckych stavieb technologickým zariadením
   2. zabezpečovanie projektovania a dodávok merania a regulácie
   3. zabezpečovanie projektovania, dodávok a montáží vzduchotechnických zariadení
   4. zabezpečovanie výroby a spracovania strojárskych výrobkov z kovového a nekovového materiálu
   5. zabezpečovanie nákupu a predaja zdravotníckej techniky a iného priemyselného tovaru /okrem tovarov, na ktoré treba osobitné povolenie/
   6. zabezpečovanie organizovania výroby a predaja obchodného tovaru /okrem tovaru, na ktorý treba osobitné povolenie/
   7. zabezpečovanie, vykonávanie, sprostredkovanie domácej a zahraničnej inzercie a reklamy na komerčnom základe
   8. zahranično-obchodná činnosť v oblastiach pod bodmi 1 až 7
   9. kúpa tovaru v zahraničí a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR
   10.poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR formou: - obchodného zastupovania - poradenskej a konzultačnej činnosti - technicko-poradenskej činnosti a technického servisu - prevádzkovanie konsignačných skladov - propagácie výrobkov a služieb zastupovaných firiem - tlače obchodno-technickej dokumentácie
   11.dovoz vecí podľa prílohy č. 1
   12.vývoz vecí podľa prílohy č. 2
   13.sprostredkovateľská služba vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu podľa príloh č. 1 a 2
   14.sprostredkovanie prepravy vecí všetkými druhmi dopravných prostriedkov a s tým súvisiace činnosti a to aj v prípade, že jedno alebo obe miesta sú mimo územia ČSFR
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Angst Svätoplukova 27 Bratislava
   Ing. Jaroslav Čierny Baumanova 3 Bratislava
   Ing. Peter Dvorský Pavlovská 1 Bratislava
   Brigita Kubrická Fedinova 12 Bratislava
   Ing. Ivan Mička Šafárikova 3 Trnava
   Ing. Otto Morávek Vančurova 12 Bratislava
   Milan Siklenka Žukovova 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   07.10.1991Nové obchodné meno:
   MEDACL spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 93 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1. zabezpečovanie inžinieringu, projektovania prieskumu trhu a poradenské služby v oblasti vybavenia zdravotníckych stavieb technologickým zariadením
   2. zabezpečovanie projektovania a dodávok merania a regulácie
   3. zabezpečovanie projektovania, dodávok a montáží vzduchotechnických zariadení
   4. zabezpečovanie výroby a spracovania strojárskych výrobkov z kovového a nekovového materiálu
   5. zabezpečovanie nákupu a predaja zdravotníckej techniky a iného priemyselného tovaru /okrem tovarov, na ktoré treba osobitné povolenie/
   6. zabezpečovanie organizovania výroby a predaja obchodného tovaru /okrem tovaru, na ktorý treba osobitné povolenie/
   7. zabezpečovanie, vykonávanie, sprostredkovanie domácej a zahraničnej inzercie a reklamy na komerčnom základe
   8. zahranično-obchodná činnosť v oblastiach pod bodmi 1 až 7
   9. kúpa tovaru v zahraničí a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR
   10.poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR formou: - obchodného zastupovania - poradenskej a konzultačnej činnosti - technicko-poradenskej činnosti a technického servisu - prevádzkovanie konsignačných skladov - propagácie výrobkov a služieb zastupovaných firiem - tlače obchodno-technickej dokumentácie
   11.dovoz vecí podľa prílohy č. 1
   12.vývoz vecí podľa prílohy č. 2
   13.sprostredkovateľská služba vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu podľa príloh č. 1 a 2
   14.sprostredkovanie prepravy vecí všetkými druhmi dopravných prostriedkov a s tým súvisiace činnosti a to aj v prípade, že jedno alebo obe miesta sú mimo územia ČSFR
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Angst Svätoplukova 27 Bratislava
   Ing. Jaroslav Čierny Baumanova 3 Bratislava
   Ing. Peter Dvorský Pavlovská 1 Bratislava
   Brigita Kubrická Fedinova 12 Bratislava
   Iveta Lešická L. Svobodu 5 Piešťany
   Ing. Ivan Mička Šafárikova 3 Trnava
   Ing. Otto Morávek Vančurova 12 Bratislava
   Milan Siklenka Žukovova 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia