Utwórz fakturę

Askin & Co. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 09.01.2017
Basic information
Nazwa firmy Askin & Co.
PIN 17323100
TIN 2020316232
Numer VAT SK2020316232
Data utworzenia 13 wrzesień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Askin & Co.
Martinská 31
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 500 902 €
Zysk 184 457 €
Kapitał 2 587 193 €
Kapitał własny 1 645 522 €
Dane kontaktowe
E-mail askin@askin.sk
witryna internetowa http://www.askin.sk
Telefon(y) +421243420145
Nr(y) faksu 0243336697
Date of updating data: 09.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,303,303
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 165,139
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 145,178
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 145,177
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 19,961
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 19,961
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,129,594
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 245,897
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 245,897
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,584
8. Podatek odroczony należności (481A) 1,584
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,760,392
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,760,193
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,760,193
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 199
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 121,721
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 9,138
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 112,583
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 8,570
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 145
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 8,425
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,303,303
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,035,664
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,843,903
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,843,903
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 184,457
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 267,639
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 5,431
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,431
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 224,711
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 127,067
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 127,067
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 18,404
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 12,589
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 66,651
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 37,497
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 33,677
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 3,820
Date of updating data: 09.01.2017
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,466,180
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,500,902
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 3,197,073
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 269,107
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 4,619
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 8,689
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 21,414
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,259,435
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,777,783
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 87,438
D. Usług (účtová grupa 51) 653,840
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 617,165
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 521,369
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 78,911
4. Koszty społeczne (527, 528) 16,885
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 831
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 46,389
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 46,389
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 27,774
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 34,563
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,652
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 241,467
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 951,738
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,834
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 10
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 10
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1,824
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,372
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1
2. Pozostałe koszty (562A) 1
O. Walutowe straty (563) 2,382
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 989
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,538
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 239,929
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 55,472
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 59,632
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -4,160
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 184,457
Date of updating data: 09.01.2017
Date of updating data: 09.01.2017