Utwórz fakturę

MEEPS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MEEPS
PIN 17323223
TIN 2020328024
Numer VAT SK2020328024
Data utworzenia 03 październik 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MEEPS
Daxnerovo nám. 4
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 245 296 €
Zysk 5 220 €
Kapitał 134 700 €
Kapitał własny 90 949 €
Dane kontaktowe
E-mail meeps@netax.sk
Telefon(y) 0243712205
Telefon(y) kom. +421903430222, 0903430222
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 128,040
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 12,093
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 12,093
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 12,093
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 115,916
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 33,326
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 33,326
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 32,930
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 33,302
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 33,302
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ -372
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 49,660
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 49,300
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 360
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 31
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 31
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 128,040
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 96,170
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 83,647
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 83,647
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,220
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 31,244
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 566
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 566
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 30,678
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 24,058
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 24,058
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,907
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,154
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,559
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 626
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 626
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 244,396
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 245,296
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 244,395
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 901
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 238,388
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 175,368
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,109
D. Usług (účtová grupa 51) 10,689
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 41,697
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 30,711
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 10,808
4. Koszty społeczne (527, 528) 178
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,445
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,080
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 6,908
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 52,229
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 381
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 381
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -380
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 6,528
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,308
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,308
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 5,220
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17323223 TIN: 2020328024 Numer VAT: SK2020328024
 • Zarejestrowana siedziba: MEEPS, Daxnerovo nám. 4, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 03 październik 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Jozef Melicher Tomanova 114 Bratislava 831 07 16.11.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Jozef Melicher 6 639 € (100%) Tomanova 114 Bratislava 831 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   05.02.2002Nové sidlo:
   Daxnerovo nám. 4 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   04.02.2002Zrušené sidlo:
   Nerudova 77 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Ujlaky Nerudova 77 Bratislava 821 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Ujlaky Nerudova 77 Bratislava 821 04
   16.11.1998Noví spoločníci:
   Jozef Melicher Tomanova 114 Bratislava 831 07
   Peter Ujlaky Nerudova 77 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Melicher Tomanova 114 Bratislava 831 07
   Peter Ujlaky Nerudova 77 Bratislava 821 04
   15.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Peter Ujlaky Nerudova 77 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Melicher - zástupca riaditeľa Tomanova 114 Bratislava
   Peter Ujlaky - riaditeľ Nerudova 77 Bratislava
   15.10.1993Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s potravinárskym, priemyselným tovarom a stavebninami
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Melicher - zástupca riaditeľa Tomanova 114 Bratislava
   Peter Ujlaky - riaditeľ Nerudova 77 Bratislava
   14.10.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Obchodno - sprostredkovateľské služby v oblasti potravinárskeho, priemyselného a spotrebného tovaru a stavebnín, - servis.
   Zahranično obchodná činnosť.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   03.10.1991Nové obchodné meno:
   MEEPS spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Nerudova 77 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Obchodno - sprostredkovateľské služby v oblasti potravinárskeho, priemyselného a spotrebného tovaru a stavebnín, - servis.
   Zahranično obchodná činnosť.
   Noví spoločníci:
   Peter Ujlaky Nerudova 77 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia