Utwórz fakturę

ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA
PIN 17323266
TIN 2020328035
Numer VAT SK2020328035
Data utworzenia 23 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA
Hrachová 34
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 530 454 €
Zysk 204 960 €
Kapitał 2 182 828 €
Kapitał własny 2 125 283 €
Dane kontaktowe
E-mail listaren@orbispictus.sk
witryna internetowa http://www.orbispictus.sk
Telefon(y) +421248252210
Nr(y) faksu 0248252230
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,434,943
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 288,230
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 4,878
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 4,878
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 283,352
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 264,506
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 11,419
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 7,427
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,139,447
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 381,045
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 2,021
3. Produkty (123) - /194/ 379,024
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 20,859
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,803
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,803
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 15,056
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,737,543
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,565,163
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 172,380
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 7,266
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 7,266
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,434,943
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,325,786
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,113,523
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,113,523
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 204,960
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 109,157
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 14,565
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 14,312
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 253
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 94,592
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 45,342
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 45,342
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 12,903
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 16,683
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 12,471
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,165
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 28
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,487,093
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,530,454
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 1,485,551
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,543
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 38,575
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 214
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,571
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,261,644
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 33,185
D. Usług (účtová grupa 51) 898,606
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 299,722
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 220,019
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 73,446
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,257
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 7,091
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 10,658
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 10,658
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,382
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 268,810
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 594,092
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 6
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 6
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 9
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,773
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,773
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,758
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 265,052
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 60,092
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 60,092
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 204,960
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17323266 TIN: 2020328035 Numer VAT: SK2020328035
 • Zarejestrowana siedziba: ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, Hrachová 34, 82105, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 grudzień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Igor Varga 201 Hokovce 23.12.1991
  Ing. Stanislav Madarás 188 Dunajská Lužná 900 42 26.10.2001
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Stanislav Madarás 3 253 € (49%) 188 Dunajská Lužná 900 42
  Ing. Igor Varga - VAMA 3 386 € (51%) Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   22.01.2004Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   vydavateľská činnosť periodických a neperiodických publikácií
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Varga 201 Hokovce Vznik funkcie: 23.12.1991
   Ing. Stanislav Madarás 188 Dunajská Lužná 900 42 Vznik funkcie: 26.10.2001
   21.01.2004Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   vydavateľská činnosť periodických a neperiodických publikácií
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Madarás 188 Dunajská Lužná 900 42
   Ing. Igor Varga 201 Hokovce
   29.01.2002Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Stanislav Madarás 188 Dunajská Lužná 900 42
   28.01.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   24.11.2000Nové sidlo:
   Hrachová 34 Bratislava 821 05
   23.11.2000Zrušené sidlo:
   Hrachová 30 Bratislava 821 05
   18.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Igor Varga - VAMA Hrachova 30 Bratislava
   Ing. Stanislav Madarás 188 Dunajská Lužná 900 42
   17.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Madarás Sibírska 12 Bratislava
   Ing. Igor Varga Hrachova 30 Bratislava
   07.09.1995Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Madarás Sibírska 12 Bratislava
   Ing. Igor Varga Hrachova 30 Bratislava
   06.09.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Varga Hrachova 30 Bratislava
   17.10.1994Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   vydavateľská činnosť periodických a neperiodických publikácií
   Noví spoločníci:
   Ing. Igor Varga Hrachova 30 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Igor Varga 201 Hokovce
   16.10.1994Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť
   sprostredkovanie obchodov
   poskytovanie managerských a konzultačných služieb, vydavateľská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Orbis Pictus, nakladatelství Salvátorská 8 Praha Česká republika
   Vama, Priemyselná 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   16.11.1992Nové sidlo:
   Hrachová 30 Bratislava 821 05
   15.11.1992Zrušené sidlo:
   Priemyselná 2 Bratislava
   23.12.1991Nové obchodné meno:
   ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o.
   Nové sidlo:
   Priemyselná 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť
   sprostredkovanie obchodov
   poskytovanie managerských a konzultačných služieb, vydavateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Orbis Pictus, nakladatelství Salvátorská 8 Praha Česká republika
   Vama, Priemyselná 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia