Utwórz fakturę

HA-KL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy HA-KL
PIN 17323525
TIN 2020352488
Numer VAT SK2020352488
Data utworzenia 19 wrzesień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba HA-KL
Vajnorská 6
90028
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 679 234 €
Zysk 30 933 €
Kapitał 969 060 €
Kapitał własny 719 337 €
Dane kontaktowe
E-mail hakl@hakl.sk
Telefon(y) 0245944469
Telefon(y) kom. 0902488835, 0910923196, 0911717191
Nr(y) faksu 0245944029
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,002,627
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 357,100
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 357,100
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 272,513
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 77,031
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 7,556
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 644,812
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 542,109
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 444,980
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 97,129
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 54,713
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 53,485
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 53,485
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,228
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 47,990
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 34,639
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 13,351
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 715
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 715
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,002,627
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 750,270
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 712,034
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 939,610
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -227,576
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 30,933
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 252,357
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,536
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,536
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 250,821
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 63,307
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 63,307
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 174,562
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,637
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,269
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,087
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 959
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 678,674
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 679,234
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 57,983
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 598,899
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 21,792
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 233
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 327
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 644,825
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,543
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 255,665
D. Usług (účtová grupa 51) 249,805
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 74,296
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 53,678
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 18,806
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,812
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,193
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 54,792
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 54,792
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,531
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 34,409
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 171,661
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 37
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 36
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 633
O. Walutowe straty (563) 213
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 420
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -596
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 33,813
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 30,933
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17323525 TIN: 2020352488 Numer VAT: SK2020352488
 • Zarejestrowana siedziba: HA-KL, Vajnorská 6, 90028, Bratislava
 • Data utworzenia: 19 wrzesień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Dušan Hakl Kalinčiakova 1847/12 Ivanka pri Dunaji 900 28 19.09.1991
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Dušan Hakl 6 639 € (100%) Kalinčiakova 1847/12 Ivanka pri Dunaji 900 28
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   21.06.2012Nový štatutárny orgán:
   Dušan Hakl Kalinčiakova 1847/12 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 19.09.1991
   20.06.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Hakl Kvetná 6 Ivanka pri Dunaji
   15.03.2002Nové sidlo:
   Vajnorská 6 Ivanka pri Dunaji 900 28
   14.03.2002Zrušené sidlo:
   Topoľčianska 10 Bratislava 851 05
   20.11.1998Noví spoločníci:
   Dušan Hakl Kalinčiakova 1847/12 Ivanka pri Dunaji 900 28
   19.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Dušan Hakl Kvetná 6 Ivanka pri Dunaji
   13.02.1997Nové sidlo:
   Topoľčianska 10 Bratislava 851 05
   12.02.1997Zrušené sidlo:
   nám. Hraničiarov 13 Bratislava 851 03
   17.02.1995Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   výroba, kompletáž elektrických prietokových ohrievačov vody
   predaj elektrických prietokových ohrievačov vody
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dušan Hakl Kvetná 6 Ivanka pri Dunaji
   16.02.1995Zrušeny predmety činnosti:
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v oblasti potravinárskych, tabakových a priemyselných výrobkov
   obchodné služby v oblasti marketingu potravinárskych, tabakových a priemyselných výrobkov
   dovoz do ČSFR a vývoz z ČSFR tovarov a služieb uvedených pod bodmi a/ a b/ v rozsahu oprávnení vzplývajúcich z platných právnych predpisov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   19.09.1991Nové obchodné meno:
   HA-KL spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   nám. Hraničiarov 13 Bratislava 851 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v oblasti potravinárskych, tabakových a priemyselných výrobkov
   obchodné služby v oblasti marketingu potravinárskych, tabakových a priemyselných výrobkov
   dovoz do ČSFR a vývoz z ČSFR tovarov a služieb uvedených pod bodmi a/ a b/ v rozsahu oprávnení vzplývajúcich z platných právnych predpisov
   Noví spoločníci:
   Dušan Hakl Kvetná 6 Ivanka pri Dunaji
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia