Utwórz fakturę

DELTA TRADING - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DELTA TRADING
PIN 17323568
TIN 2020900057
Numer VAT SK2020900057
Data utworzenia 23 wrzesień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DELTA TRADING
Hornádska 16
82107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 288 485 €
Zysk 1 307 €
Kapitał 142 173 €
Kapitał własny 105 918 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0903700191
Telefon(y) kom. 0903700191
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 2,119
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 2,119
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,119
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 190,263
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 186,544
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,367
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 192,382
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 107,225
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,672
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,672
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 667
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 98,579
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,307
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 85,157
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 64
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 85,093
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 65,613
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 19,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 288,485
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 281,554
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 6,243
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 688
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 285,992
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 274,030
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,768
C. Usług (účtová grupa 51) 3,806
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 197
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 5,184
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,007
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 2,493
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 8,193
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 226
M. Koszty oprocentowania (562) 143
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 83
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -226
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 2,267
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 1,307
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17323568 TIN: 2020900057 Numer VAT: SK2020900057
 • Zarejestrowana siedziba: DELTA TRADING, Hornádska 16, 82107, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 wrzesień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Anna Šišková Hornádska 16 Bratislava 821 07 15.08.2006
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Anna Šišková 6 672 € (100%) Hornádska 16 Bratislava 821 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.12.2008Nové predmety činnosti:
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   prenájom hnuteľných vecí
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   08.12.2006Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná, propagačná a inzertná činnosť
   prieskum trhu
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   15.08.2006Nové sidlo:
   Hornádska 16 Bratislava 821 07
   Noví spoločníci:
   Anna Šišková Hornádska 16 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Anna Šišková Hornádska 16 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 15.08.2006
   14.08.2006Zrušené sidlo:
   Líščie údolie 65 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Buza Štefánikova 16 Bratislava
   Mikuláš Kodítek Líščie údolie 65 Bratislava
   Ján Šiška Hornádska 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Buza Štefánikova 16 Bratislava
   27.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Martin Buza Štefánikova 16 Bratislava
   Mikuláš Kodítek Líščie údolie 65 Bratislava
   Ján Šiška Hornádska 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Buza Štefánikova 16 Bratislava
   26.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Buza Štefánikova 16 Bratislava
   Mikuláš Kodítek Líščie údolie 65 Bratislava
   Ján Šiška Hornádska 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Buza
   27.11.1992Nové predmety činnosti:
   Činnosť organizačného a ekonomického poradcu v obl. obchodu
   Kúpa tovaru na účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Buza Štefánikova 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Martin Buza
   26.11.1992Zrušeny predmety činnosti:
   dovoz, vývoz a predaj vecí, všeobecná obchodná činnosť
   úprava a iné spracovanie predávaného tovaru
   účasť na zahraničnom a tuzemskom výrobnom podnikaní
   kompletačné dovozy a vývozy a predaj výrobkov, zariadení a strojov, montážna, technická a servisná činnosť s tým spojená
   poskytovanie poradenstva v oblasti zahraničného a vnútorného obchodu a zastupovacia činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   23.09.1991Nové obchodné meno:
   DELTA TRADING, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Líščie údolie 65 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   dovoz, vývoz a predaj vecí, všeobecná obchodná činnosť
   úprava a iné spracovanie predávaného tovaru
   účasť na zahraničnom a tuzemskom výrobnom podnikaní
   kompletačné dovozy a vývozy a predaj výrobkov, zariadení a strojov, montážna, technická a servisná činnosť s tým spojená
   poskytovanie poradenstva v oblasti zahraničného a vnútorného obchodu a zastupovacia činnosť
   Noví spoločníci:
   Mikuláš Kodítek Líščie údolie 65 Bratislava
   Ján Šiška Hornádska 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia