Utwórz fakturę

MERU - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MERU
PIN 17323703
TIN 2020319862
Numer VAT SK2020319862
Data utworzenia 07 październik 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MERU
Trenčianska 53
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 674 866 €
Zysk -2 675 €
Kapitał 186 211 €
Kapitał własny 66 697 €
Dane kontaktowe
E-mail info@meru.sk
witryna internetowa http://meru.sk
Telefon(y) +421255563429, +421255572371, +421255641842, +421255641843
Telefon(y) kom. +421903257726
Nr(y) faksu 0255572371
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 34,848
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 34,848
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 34,848
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 162,274
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 104,556
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,921
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 32,074
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 197,122
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 56,021
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 51,393
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,675
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 141,101
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 134,422
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 100,931
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 10,238
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 18,691
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,562
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 6,679
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 674,866
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 599,086
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 75,780
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 674,039
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 442,406
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 11,071
C. Usług (účtová grupa 51) 79,088
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 127,555
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 616
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 11,616
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,687
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 827
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 142,301
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 11
X. Interesu dochód (662) 3
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 8
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 633
N. Walutowe straty (563) 254
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 379
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -622
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 205
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 2,880
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -2,675
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17323703 TIN: 2020319862 Numer VAT: SK2020319862
 • Zarejestrowana siedziba: MERU, Trenčianska 53, 82109, Bratislava
 • Data utworzenia: 07 październik 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  JUDr. Jarmila Ružová Medená 17 Bratislava 23.11.1994
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  JUDr. Jarmila Ružová 1 992 € (30%) Medená 17 Bratislava
  Ing. Stanislav Ruža 1 992 € (30%) Bratislava 811 02
  Mgr. Lucia Heftyová 1 328 € (20%) Bratislava 811 02
  Ing. Juraj Ruža 1 328 € (20%) Bratislava 821 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   18.02.2015Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   prevádzkovanie športových zariadení
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   čistiace a upratovacie služby
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Ruža Medená 17 Bratislava 811 02
   Mgr. Lucia Heftyová Medená 17 Bratislava 811 02
   Ing. Juraj Ruža Čalovská 2 Bratislava 821 05
   01.08.2008Nové sidlo:
   Trenčianska 53 Bratislava 821 09
   31.07.2008Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 93 Bratislava 821 08
   05.02.1999Noví spoločníci:
   JUDr. Jarmila Ružová Medená 17 Bratislava 811 02
   04.02.1999Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Jarmila Ružová Medená 17 Bratislava
   23.11.1994Noví spoločníci:
   JUDr. Jarmila Ružová Medená 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Jarmila Ružová Medená 17 Bratislava
   22.11.1994Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Rastislav Mesároš Tvarožkova 5 Bratislava
   JUDr. Jarmila Ružová Fučíkova 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Rastislav Mesároš Tvarožkova 5 Bratislava
   18.01.1994Nové sidlo:
   Záhradnícka 93 Bratislava 821 08
   17.01.1994Zrušené sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava
   20.08.1993Nové predmety činnosti:
   marketing
   poradenstvo v obchode
   reklama a propagácia
   sprostredkovateľská a obchodná činnosť s potravinárskymi výrobkami a produktami, ovocím, zeleninou, vonnými kompozíciami, profilmi a oknami z PVC, náhradnými súčiastkami, strojno-technologickými zariadeniami na spracovanie plastických látok, baliacimi strojmi, automobilmi, poľnohospodárskymi strojmi a zariadeniami chemického a lesného priemyslu
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Rastislav Mesároš Tvarožkova 5 Bratislava
   19.08.1993Zrušeny predmety činnosti:
   marketing, trading, sprostredkovateľská a obchodná činnosť
   oblasti: potravinárskych výrobkov, aróm, prírodných extraktov, vonných kompozícií, profilov a okien z PVC, dovoz náhradných súčiastok pre automobily, strojno-technolo- gických zariadení na spracovanie plastických hmôt, baliacich strojov, osobných a nákladných automobilov, poľnohospodárskych stro- jov, zariadení a produktov, textilných strojov, elektrotechnického materiálu, výrobkov chemického, lesného a potravinárského priemyslu, ovocia a zeleniny
   reklamné a propagačné služby
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   07.10.1991Nové obchodné meno:
   MERU, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   marketing, trading, sprostredkovateľská a obchodná činnosť
   oblasti: potravinárskych výrobkov, aróm, prírodných extraktov, vonných kompozícií, profilov a okien z PVC, dovoz náhradných súčiastok pre automobily, strojno-technolo- gických zariadení na spracovanie plastických hmôt, baliacich strojov, osobných a nákladných automobilov, poľnohospodárskych stro- jov, zariadení a produktov, textilných strojov, elektrotechnického materiálu, výrobkov chemického, lesného a potravinárského priemyslu, ovocia a zeleniny
   reklamné a propagačné služby
   Noví spoločníci:
   JUDr. Rastislav Mesároš Tvarožkova 5 Bratislava
   JUDr. Jarmila Ružová Fučíkova 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia