Utwórz fakturę

MDM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MDM
PIN 17323754
TIN 2020351047
Numer VAT SK2020351047
Data utworzenia 07 listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MDM
Humenského mám. 6
85107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 160 €
Zysk -2 080 €
Kapitał 146 €
Kapitał własny -504 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 277
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 134
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 277
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -613
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -5,172
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,080
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 890
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 890
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) -70
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 1,160
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,160
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 2,220
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 999
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 284
C. Usług (účtová grupa 51) 937
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -1,060
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -1,060
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 60
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 60
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -60
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -1,120
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -2,080
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17323754 TIN: 2020351047 Numer VAT: SK2020351047
 • Zarejestrowana siedziba: MDM, Humenského mám. 6, 85107, Bratislava
 • Data utworzenia: 07 listopad 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  MUDr. Drahotín Metke Humenského nám. 6 Bratislava 25.04.1994
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  MUDr. Drahotín Metke 6 639 € (100%) Humenského nám. 6 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   20.01.1999Noví spoločníci:
   MUDr. Drahotín Metke Humenského nám. 6 Bratislava
   19.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Metke Kríkova 16 Bratislava
   MUDr. Drahotín Metke Humenského nám. 6 Bratislava
   25.04.1994Nové obchodné meno:
   MDM, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   marketing, reklama
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Drahotín Metke Humenského nám. 6 Bratislava
   24.04.1994Zrušené obchodné meno:
   " MDM " spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodnovanie so všetkými druhmi tovaru, obzvlášť v oblasti zdravotníckej techniky, nástrojov, prístrojov, materiálov a zaria- dení, nákup a predaj priemyselného a spotrebného tovaru, marketing v uvedenej ob- lasti propagácia a reklamná činnosť, prevzatie obchodných zastupiteľstiev, /obchodná agentúra/, napojenie pomocných a vedľajších obchodných činností za účelom podpo- rovania týchto činností tak, ako aj nadobudnutie účastí na podnikaniach a prevzatie obchodného vedenia spoločnosti
   činnosti budú vykonávané na základe obchodnej a sprostredkovateľskej činnosti so zahraničím v zmysle zákona 42/1980 Zb. v znení neskorších predpisov FMZO ako aj vyhlášky č. 533/1990 a 27/1991 Zb.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   07.11.1991Nové obchodné meno:
   " MDM " spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Humenského mám. 6 Bratislava 851 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodnovanie so všetkými druhmi tovaru, obzvlášť v oblasti zdravotníckej techniky, nástrojov, prístrojov, materiálov a zaria- dení, nákup a predaj priemyselného a spotrebného tovaru, marketing v uvedenej ob- lasti propagácia a reklamná činnosť, prevzatie obchodných zastupiteľstiev, /obchodná agentúra/, napojenie pomocných a vedľajších obchodných činností za účelom podpo- rovania týchto činností tak, ako aj nadobudnutie účastí na podnikaniach a prevzatie obchodného vedenia spoločnosti
   činnosti budú vykonávané na základe obchodnej a sprostredkovateľskej činnosti so zahraničím v zmysle zákona 42/1980 Zb. v znení neskorších predpisov FMZO ako aj vyhlášky č. 533/1990 a 27/1991 Zb.
   Noví spoločníci:
   Ing. Marian Metke Kríkova 16 Bratislava
   MUDr. Drahotín Metke Humenského nám. 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia