Utwórz fakturę

Stavebné bytové družstvo Haburská č.33-47 - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Stavebné bytové družstvo Haburská č.33-47
PIN 17323819
TIN 2020857762
Data utworzenia 07 październik 1991
Company category Družstvo
Zarejestrowana siedziba Stavebné bytové družstvo Haburská č.33-47
Haburská 33
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 155 227 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 10,621
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,621
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 8,795
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 8,795
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,826
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,660
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 166
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 60,480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 155,227
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 115,227
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 114,739
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 60,664
D. Usług (účtová grupa 51) 28,226
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 13,822
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 10,175
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,939
4. Koszty społeczne (527, 528) 708
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 27
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,000
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 488
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 26,337
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 492
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 49
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -488
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 0
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 0
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4298832.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17323819 TIN: 2020857762
 • Zarejestrowana siedziba: Stavebné bytové družstvo Haburská č.33-47, Haburská 33, 82101, Bratislava
 • Data utworzenia: 07 październik 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mária Terkovičová člen Haburská 43 Bratislava 07.10.1991
  Ing. Roman Zsigo člen Haburská 47 Bratislava 07.10.1991
  Ing. Ľudovít Cedzo predseda Haburská 41 Bratislava 821 01 12.04.2012
  Igor Ondrejkovič podpresdesa Haburská 41 Bratislava 821 01 12.04.2012
  Ing. Vojtech Behúl, CSc. člen Haburská 33 Bratislava 821 01 12.04.2012
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.11.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít Cedzo - predseda Haburská 41 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 12.04.2012
   Igor Ondrejkovič - podpresdesa predstavenstva Haburská 41 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 12.04.2012
   Ing. Vojtech Behúl , CSc. - člen predstavenstva Haburská 33 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 12.04.2012
   31.10.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vojtech Behul , CSc. - predseda Haburská 33 Bratislava
   Viktor Gálik - I. podpredseda Haburská 39 Bratislava
   Ing. Pavol Müller - II. podpredseda Haburská 43 Bratislava
   02.11.1993Nové predmety činnosti:
   správa obytného domu na Haburskej ul. č. 33-47 v Bratislave;
   zabezpečovanie bytovej výstavby pre svojih členov a po jej uskutočnení správa obytných budov a s nimi súvisiacich zariadení;
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb;
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   01.11.1993Zrušeny predmety činnosti:
   4.Podrobnosti pre činnosti 2. až 3. budú upravovať vykonávacie predpisy, ktoré vydá predstavenstvo SBD.
   3.Na podporu činností podľa l. a 2. bude družstva vyvíjať súbežne činnosť investorskú, dodávateľskú výrobu stavebných prvkov a montážnych zariadení, činnosť obchodnú, zahrňujúc do toho aj kúpu a predaj cenných papierov.
   2.Zabezpečenie bytovej výstavby pre neubytotovaných členov družstva a po jej ukončení správa bytového fondu a s ním súvisiacich nebytových zariadení.
   1.Správa obytného domu na Haburskej č.33-47 v Bratislava.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   07.10.1991Nové obchodné meno:
   Stavebné bytové družstvo Haburská č.33-47
   Nové sidlo:
   Haburská 33 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   4.Podrobnosti pre činnosti 2. až 3. budú upravovať vykonávacie predpisy, ktoré vydá predstavenstvo SBD.
   3.Na podporu činností podľa l. a 2. bude družstva vyvíjať súbežne činnosť investorskú, dodávateľskú výrobu stavebných prvkov a montážnych zariadení, činnosť obchodnú, zahrňujúc do toho aj kúpu a predaj cenných papierov.
   2.Zabezpečenie bytovej výstavby pre neubytotovaných členov družstva a po jej ukončení správa bytového fondu a s ním súvisiacich nebytových zariadení.
   1.Správa obytného domu na Haburskej č.33-47 v Bratislava.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mária Terkovičová - člen Haburská 43 Bratislava
   Ing. Roman Zsigo - člen Haburská 47 Bratislava
   Ing. Vojtech Behul , CSc. - predseda Haburská 33 Bratislava
   Viktor Gálik - I. podpredseda Haburská 39 Bratislava
   Ing. Pavol Müller - II. podpredseda Haburská 43 Bratislava