Utwórz fakturę

INTERKONTAKT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy INTERKONTAKT
PIN 17323843
TIN 2020344843
Numer VAT SK2020344843
Data utworzenia 18 październik 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba INTERKONTAKT
Mierová 129
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 297 115 €
Zysk 153 494 €
Kapitał 947 256 €
Kapitał własny 804 320 €
Dane kontaktowe
E-mail interkontakt@interkontakt.sk
witryna internetowa http://www.interkontakt.sk
Telefon(y) +421243291701, +421243410837, +421243410840, +421243410839, +421243410838, +421243410841, +421243634126, +421243634124, +421243634125
Telefon(y) kom. +421903707288, +421948996699
Nr(y) faksu 0243291701
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 681,856
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 119,355
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 119,355
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 82,985
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 14,476
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 21,894
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 559,259
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 151,591
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 151,591
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 2
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 182,015
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 172,297
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 172,297
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,718
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 225,651
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,575
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 222,076
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,242
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,228
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 14
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 681,856
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 613,601
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 41,492
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 41,492
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 4,150
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 4,150
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 414,465
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 414,465
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 153,494
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 68,255
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 11,723
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 11,723
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 56,532
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 29,155
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 29,155
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 9,509
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,933
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,935
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,297,975
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,297,115
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 982,151
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 313,154
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 167
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,643
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,097,546
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 622,758
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 27,536
D. Usług (účtová grupa 51) 197,251
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 216,391
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 156,892
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 54,708
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,791
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,748
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 16,950
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 16,950
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,912
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 199,569
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 447,760
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 859
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 855
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 855
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 4
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,776
O. Walutowe straty (563) 1,254
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 522
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -917
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 198,652
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 45,158
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 45,158
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 153,494
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17323843 TIN: 2020344843 Numer VAT: SK2020344843
 • Zarejestrowana siedziba: INTERKONTAKT, Mierová 129, 82105, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 październik 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Peter Gogol Zhorínska 42 Bratislava 841 03 01.06.2015
  Ing. Peter Gogol Bakošova 34 Bratislava 841 03 01.06.2015
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Peter Gogol 16 597 € (40%) Zhorínska 42 Bratislava 841 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.06.2015Nové obchodné meno:
   INTERKONTAKT spol. s r.o.
   18.06.2015Zrušené obchodné meno:
   INTERKONTAKT spol. s.r.o.
   04.06.2015Nové obchodné meno:
   INTERKONTAKT spol. s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Gogol Bakošova 34 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Gogol Zhorínska 42 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 01.06.2015
   Ing. Peter Gogol Bakošova 34 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 01.06.2015
   03.06.2015Zrušené obchodné meno:
   I N T E R K O N T A K T spol. s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Gogol - riaditeľ Zhorínska 42 Bratislava Vznik funkcie: 18.10.1991
   22.05.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Kostanjevec Hany Meličkovej 21 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kostanjevec - obchodno-ekonomický riaditeľ Hany Meličkovej 21 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 18.10.1991
   17.06.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Gogol - riaditeľ Zhorínska 42 Bratislava Vznik funkcie: 18.10.1991
   Ing. Peter Kostanjevec - obchodno-ekonomický riaditeľ Hany Meličkovej 21 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 18.10.1991
   16.06.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Gogol - riaditeľ Zhorínska 42 Bratislava
   Ing. Peter Kostanjevec - obchodno-ekonomický riaditeľ Dobšinského 32 Bratislava
   24.04.2009Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť licenčná a know-how
   brokerska činnosť - sprostredkovanie predaja a kúpy tovaru a cenných papierov na burze
   zahraničná obchodná činnosť v rozsahu predmetu činnosti
   výroba, dodávka, montáž a servis strojov a priemyselných zariadení
   vykonávanie inžinierskych stavieb, včítane technickej vybavenosti sídliskových celkov
   vykonávanie priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   31.03.2009Nové predmety činnosti:
   výroba čerpadiel, kompresorov, ventilov a armatúr
   výroba chladiacich, ventilačných a filtračných zariadení
   inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
   vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
   projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
   prenájom hnuteľných vecí
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
   montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - tlakových
   montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - plynových
   opravy vyhradených tlakových zariadení
   opravy vyhradených plynových zariadení
   uskutočňovanie stavieb
   28.07.2004Noví spoločníci:
   Ing. Peter Gogol Zhorínska 42 Bratislava 841 03
   Ing. Peter Kostanjevec Hany Meličkovej 21 Bratislava 841 05
   27.07.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Foltin Staré záhrady 3 Bratislava
   Ing. Peter Gogol Zhorínska 42 Bratislava
   Ing. Peter Kostanjevec Dobšinského 32 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Foltin Staré záhrady 3 Bratislava
   02.10.2001Nové sidlo:
   Mierová 129 Bratislava 821 05
   01.10.2001Zrušené sidlo:
   H. Meličkovej 21 Bratislava
   26.03.2001Noví spoločníci:
   Ing. František Foltin Staré záhrady 3 Bratislava
   Ing. Peter Gogol Zhorínska 42 Bratislava
   Ing. Peter Kostanjevec Dobšinského 32 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Foltin Staré záhrady 3 Bratislava
   Ing. Peter Gogol - riaditeľ Zhorínska 42 Bratislava
   Ing. Peter Kostanjevec - obchodno-ekonomický riaditeľ Dobšinského 32 Bratislava
   25.03.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Foltín Staré záhrady 3 Bratislava
   Ing. Peter Gogol Hálová 17 Bratislava
   Ing. Peter Kostanjevec Dobšinského 32 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Foltín - riaditeľ
   Ing. Peter Gogol - zást. riaditeľa
   Ing. Peter Kostanjevec - obchodný riaditeľ
   20.11.1992Noví spoločníci:
   Ing. František Foltín Staré záhrady 3 Bratislava
   Ing. Peter Gogol Hálová 17 Bratislava
   Ing. Peter Kostanjevec Dobšinského 32 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   19.11.1992Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Foltín Staré záhrady 3 Bratislava
   Ing. Peter Gogol Hálová 17 Bratislava
   Ing. Róbert Ivan Révová 4/a Bratislava
   Ing. Peter Kostanjevec Dobšinského 32 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Robert Ivan - obchodný riaditeľ
   26.05.1992Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Foltín - riaditeľ
   Ing. Peter Gogol - zást. riaditeľa
   Ing. Robert Ivan - obchodný riaditeľ
   Ing. Peter Kostanjevec - obchodný riaditeľ
   25.05.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   13.03.1992Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj vrátane sprostredkovania a leasingu
   informačná, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, strojárenstva a stavebníctva
   reklama a propagácia
   činnosť organizačno-ekonomického poradenstva
   prenájom nehnuteľností
   činnosť licenčná a know-how
   brokerska činnosť - sprostredkovanie predaja a kúpy tovaru a cenných papierov na burze
   zahraničná obchodná činnosť v rozsahu predmetu činnosti
   výroba, dodávka, montáž a servis strojov a priemyselných zariadení
   vykonávanie inžinierskych stavieb, včítane technickej vybavenosti sídliskových celkov
   vykonávanie priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. František Foltín Staré záhrady 3 Bratislava
   Ing. Peter Gogol Hálová 17 Bratislava
   Ing. Róbert Ivan Révová 4/a Bratislava
   Ing. Peter Kostanjevec Dobšinského 32 Bratislava
   12.03.1992Zrušeny predmety činnosti:
   výroba vzduchotechnických prístrojov
   opravy prístrojov všetkého druhu
   veľkoobchod s rôznymi priemyselnými zariadeniami
   maloobchod s rôznymi priemyselnými zariadeniami
   vývoz a dovoz vecí technicko-nematerialnej povahy a managment
   v oblasti dát elektronickej spolupráce
   reklama, propaganda, reklamná činnosť, managment, trhové prieskumy
   technicko-vedecké poradenstvo a vedenie
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. František FOLTÍN Staré záhrady 3 Bratislava
   Ing. Peter GOGOL Hálová 17 Bratislava
   Ing. Róbert IVAN Révová 4/a Bratislava
   Ing. Peter KOSTANJEVEC Dobšinského 32 Bratislava
   18.10.1991Nové obchodné meno:
   I N T E R K O N T A K T spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   H. Meličkovej 21 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba vzduchotechnických prístrojov
   opravy prístrojov všetkého druhu
   veľkoobchod s rôznymi priemyselnými zariadeniami
   maloobchod s rôznymi priemyselnými zariadeniami
   vývoz a dovoz vecí technicko-nematerialnej povahy a managment
   v oblasti dát elektronickej spolupráce
   reklama, propaganda, reklamná činnosť, managment, trhové prieskumy
   technicko-vedecké poradenstvo a vedenie
   Noví spoločníci:
   Ing. František FOLTÍN Staré záhrady 3 Bratislava
   Ing. Peter GOGOL Hálová 17 Bratislava
   Ing. Róbert IVAN Révová 4/a Bratislava
   Ing. Peter KOSTANJEVEC Dobšinského 32 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia