Utwórz fakturę

MATECH - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MATECH
PIN 17323967
TIN 2020351036
Data utworzenia 15 październik 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MATECH
Vidlicová 9
83101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 10 230 €
Zysk -11 454 €
Kapitał 129 280 €
Kapitał własny 19 405 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 120,000
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 120,000
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 426
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 121
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 305
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 120,426
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 7,951
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 16,597
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 16,597
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 6,579
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -3,771
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -11,454
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 112,475
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 110,400
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 1,235
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 600
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 635
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 840
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 10,230
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 10,110
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 120
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 21,121
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,186
C. Usług (účtová grupa 51) 7,335
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 473
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 8,000
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 127
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -10,891
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -2,411
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 83
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 83
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -83
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -10,974
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -11,454
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4158258.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17323967 TIN: 2020351036
 • Zarejestrowana siedziba: MATECH, Vidlicová 9, 83101, Bratislava
 • Data utworzenia: 15 październik 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Dušan Pfeifer Bajzova 10 Bratislava 15.10.1991
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Dušan Pfeifer 16 597 € (100%) Bajzova 10 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   26.02.2008Nové sidlo:
   Vidlicová 9 Bratislava 831 01
   25.02.2008Zrušené sidlo:
   Zelinárska 4 Bratislava 821 08
   07.11.2005Zrušeny spoločníci:
   Politsch Holding GmbH Hauptstrsse 17 Wartberg/Krems A-4552 Rakúsko
   16.06.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Mária Somogyiová Kaletova 26 Bratislava Vznik funkcie: 15.10.1991 Skončenie funkcie: 26.08.2003
   08.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Pfeifer Bajzova 10 Bratislava Vznik funkcie: 15.10.1991
   Mária Somogyiová Kaletova 26 Bratislava Vznik funkcie: 15.10.1991 Skončenie funkcie: 26.08.2003
   07.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Pfeifer Bajzova 10 Bratislava
   Mária Somogyiová Kaletova 26 Bratislava
   08.02.2000Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Pfeifer Bajzova 10 Bratislava 821 08
   Politsch Holding GmbH Hauptstrsse 17 Wartberg/Krems A-4552 Rakúsko
   07.02.2000Zrušeny spoločníci:
   Fa. Techtrade Handelsgesellschaft, mbH., Micheldorf Rakúsko
   Ing. Dušan Pfeifer Bajzova 10 Bratislava
   25.09.1998Nové predmety činnosti:
   montáž plastových okien
   nájom a prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami (obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom)
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Pfeifer Bajzova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Pfeifer Bajzova 10 Bratislava
   Mária Somogyiová Kaletova 26 Bratislava
   24.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Pfeifer Bajzova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Pfeifer Bajzova 10 Bratislava
   Mária Somogyiová Kaletova 26 Bratislava
   14.08.1997Nové obchodné meno:
   MATECH, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Zelinárska 4 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Fa. Techtrade Handelsgesellschaft, mbH., Micheldorf Rakúsko
   Ing. Dušan Pfeifer Bajzova 10 Bratislava
   13.08.1997Zrušené obchodné meno:
   M & T, Marketing a Trading, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 852 50
   Zrušeny predmety činnosti:
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   Zrušeny spoločníci:
   Fa. Technopol Handelsgesellschaft, mbH., Micheldorf Rakúsko
   Ing. Dušan Pfeifer Bajzova 10 Bratislava
   07.07.1995Nové predmety činnosti:
   obchodná, sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnoti
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Pfeifer Bajzova 10 Bratislava
   06.07.1995Zrušeny predmety činnosti:
   dovoz a vývoz strojov, zariadení, náhradných dielov a investičných celkov
   dovoz a vývoz surovín, polotovarov a hotových výrobkov textilného, chemického, potravinárskeho, celulózo-papierenského, elektrotechnického, gumárenského priemyslu a poľnohospodárskych produktov
   sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť pre tretie osoby
   poradenská a konzultačná činnosť
   veľkoobchodný a maloobchodný predaj
   účasť na zahraničnom a tuzemskom výrobnom, obchodnom a inom podnikaní
   vykonávanie výmenných akcií, zvláštnych obchodných operácií, predovšetkým reexportov, viazaných a leasingových obchodov atď.
   vykonávanie ziskových operácií
   01.10.1993Noví spoločníci:
   Fa. Technopol Handelsgesellschaft, mbH., Micheldorf Rakúsko
   30.09.1993Zrušeny spoločníci:
   Technopol Austria, spol. s r. o., Kutlíkova 17 Bratislava
   16.11.1992Nové sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 852 50
   Noví spoločníci:
   Technopol Austria, spol. s r. o., Kutlíkova 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Dušan Pfeifer Bajzova 10 Bratislava
   Mária Somogyiová Kaletova 26 Bratislava
   15.11.1992Zrušené sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   M & T, Mehle a Holding und Technopol Beteiligungs - und Verwaltungsgesellschaft m.b.H Alterplatz 30 9020 Klagenfurt Austria
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   02.04.1992Nové obchodné meno:
   M & T, Marketing a Trading, spol. s r.o.
   01.04.1992Zrušené obchodné meno:
   M & T, Mehle a Technopol, spol. s.r.o.
   15.10.1991Nové obchodné meno:
   M & T, Mehle a Technopol, spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   dovoz a vývoz strojov, zariadení, náhradných dielov a investičných celkov
   dovoz a vývoz surovín, polotovarov a hotových výrobkov textilného, chemického, potravinárskeho, celulózo-papierenského, elektrotechnického, gumárenského priemyslu a poľnohospodárskych produktov
   sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť pre tretie osoby
   poradenská a konzultačná činnosť
   veľkoobchodný a maloobchodný predaj
   účasť na zahraničnom a tuzemskom výrobnom, obchodnom a inom podnikaní
   vykonávanie výmenných akcií, zvláštnych obchodných operácií, predovšetkým reexportov, viazaných a leasingových obchodov atď.
   vykonávanie ziskových operácií
   Noví spoločníci:
   M & T, Mehle a Holding und Technopol Beteiligungs - und Verwaltungsgesellschaft m.b.H Alterplatz 30 9020 Klagenfurt Austria
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia