Utwórz fakturę

EUGENIKA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy EUGENIKA
PIN 17324033
TIN 2020351828
Numer VAT SK2020351828
Data utworzenia 01 październik 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EUGENIKA
Iľjušinova 2
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 932 393 €
Zysk 13 509 €
Kapitał 957 121 €
Kapitał własny 115 669 €
Dane kontaktowe
E-mail eugenika@eugenika.sk
witryna internetowa http://www.eugenika.sk
Telefon(y) +421263810659, +421263814653
Nr(y) faksu 0263814653, 0263810659
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 761,671
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 6,221
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 6,221
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 6,221
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 754,623
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 510,226
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 510,226
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 178,836
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 180,641
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 180,641
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,246
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ -6,051
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 1,005
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 1,005
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 64,556
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,202
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 61,354
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 827
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 827
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 761,671
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 129,178
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 108,366
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 108,366
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,509
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 632,493
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 623,019
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 587,398
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 587,398
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 18,400
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,150
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,912
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,159
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 9,474
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 9,474
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 919,207
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 932,393
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 916,496
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,711
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,186
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 910,255
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 507,032
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 31,946
D. Usług (účtová grupa 51) 187,887
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 165,882
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 109,270
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 46,812
4. Koszty społeczne (527, 528) 9,800
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 616
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 7,278
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 7,278
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 6,051
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,563
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 22,138
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 192,342
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,678
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 3,673
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 9,426
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 335
2. Pozostałe koszty (562A) 335
O. Walutowe straty (563) 3,940
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,151
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,748
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 16,390
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,881
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 13,509
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17324033 TIN: 2020351828 Numer VAT: SK2020351828
 • Zarejestrowana siedziba: EUGENIKA, Iľjušinova 2, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 październik 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Alexander Giertli A.Gwerkovej 20 Bratislava 01.10.1991
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Alexander Giertli 6 639 € (100%) A.Gwerkovej 20 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   30.12.2011Nové predmety činnosti:
   činnosť astrológov a numerológov
   veštenie z karát a iných podkladov
   29.12.2011Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   výroba trvanlivých pekárenských výrobkov
   02.10.2004Noví spoločníci:
   Alexander Giertli A.Gwerkovej 20 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Alexander Giertli A.Gwerkovej 20 Bratislava Vznik funkcie: 01.10.1991
   01.10.2004Zrušeny spoločníci:
   Alexander Giertli Fedinova 10 Bratislava
   Pavel Kerekes Homolova 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Alexander Giertli Fedinova 10 Bratislava
   11.09.2000Nové sidlo:
   Iľjušinova 2 Bratislava 851 01
   10.09.2000Zrušené sidlo:
   Fedinova 6 Bratislava
   03.11.1998Nové sidlo:
   Fedinova 6 Bratislava
   Noví spoločníci:
   Alexander Giertli Fedinova 10 Bratislava
   Pavel Kerekes Homolova 19 Bratislava
   02.11.1998Zrušené sidlo:
   Fedinova 10 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Alexander Giertli Fedinova 10 Bratislava
   Pavol Kerekeš Homolova 19 Bratislava
   22.04.1996Noví spoločníci:
   Alexander Giertli Fedinova 10 Bratislava
   Pavol Kerekeš Homolova 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Alexander Giertli Fedinova 10 Bratislava
   21.04.1996Zrušeny spoločníci:
   Alexander Giertli Fedinova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   13.04.1993Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kurzov, školení a prednášok
   výroba športových a ezoterických potrieb
   vydavateľská činnosť
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   výroba trvanlivých pekárenských výrobkov
   12.04.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Sprostredkovateľské služby v oblasti cestovného ruchu, propagačné služby, obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu, okrem takého na obchodovanie s ktorým je potrebné špeciálne povolenie.
   01.10.1991Nové obchodné meno:
   EUGENIKA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Fedinova 10 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Sprostredkovateľské služby v oblasti cestovného ruchu, propagačné služby, obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu, okrem takého na obchodovanie s ktorým je potrebné špeciálne povolenie.
   Noví spoločníci:
   Alexander Giertli Fedinova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia