Utwórz fakturę

AMIX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy AMIX
PIN 17324092
TIN 2020326209
Numer VAT SK2020326209
Data utworzenia 01 październik 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AMIX
Gagarinova 5
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 20 756 €
Zysk 2 691 €
Kapitał 16 816 €
Kapitał własny 9 141 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244641421
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 18,772
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 18,710
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 235
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 235
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 18,475
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 17,525
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 950
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 62
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 62
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 18,772
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,833
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 13,344
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 13,344
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 907
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 907
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -5,109
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -5,109
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,691
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,917
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 205
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 205
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 6,712
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 5,752
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,752
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 22
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 22
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 20,756
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 20,756
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,027
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,091
D. Usług (účtová grupa 51) 12,931
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,729
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 3,734
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 80
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 80
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -78
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,651
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,691
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17324092 TIN: 2020326209 Numer VAT: SK2020326209
 • Zarejestrowana siedziba: AMIX, Gagarinova 5, 82101, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 październik 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Kvěstoslav Šoustal Mýtna 13 Bratislava 24.06.1993
  Ing. Jarmila Šoustalová Mýtna 13 Bratislava 24.06.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Kvěstoslav Šoustal 6 672 € (50%) Mýtna 13 Bratislava
  Ing. Jarmila Šoustalová 6 672 € (50%) Mýtna 13 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   29.10.1996Noví spoločníci:
   Ing. Kvěstoslav Šoustal Mýtna 13 Bratislava 811 07
   Ing. Jarmila Šoustalová Mýtna 13 Bratislava 811 07
   28.10.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Michal Olexa Tománkova 1 Bratislava 841 07
   Ing. Kvěstoslav Šoustal Mýtna 13 Bratislava 811 07
   Ing. Jarmila Šoustalová Mýtna 13 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Olexa Tománkova 1 Bratislava
   12.04.1995Nové sidlo:
   Gagarinova 5 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Michal Olexa Tománkova 1 Bratislava 841 07
   Ing. Kvěstoslav Šoustal Mýtna 13 Bratislava 811 07
   Ing. Jarmila Šoustalová Mýtna 13 Bratislava 811 07
   11.04.1995Zrušené sidlo:
   Konopná 16 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Michal Olexa Tománkova 1 Bratislava 841 07
   Ing. Kvěstoslav Šoustal Mýtna 13 Bratislava 811 07
   Ing. Jarmila Šoustalová Mýtna 13 Bratislava 811 07
   Mgr. Tomáš Havetta Vaňhalova 11 Brno 623 00 Česká republika
   24.06.1993Nové obchodné meno:
   AMIX, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Konopná 16 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie softwaru /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, alebo vyhotoovanie programov na zakázku/
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej elektroniky
   nákup a predaj výpočtovej, komunikačnej a reprografickej techniky v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Mgr. Tomáš Havetta Vaňhalova 11 Brno 623 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Kvěstoslav Šoustal Mýtna 13 Bratislava
   Ing. Jarmila Šoustalová Mýtna 13 Bratislava
   Ing. Michal Olexa Tománkova 1 Bratislava
   23.06.1993Zrušené obchodné meno:
   Amix spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Konopná 16 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   zahranično-obchodná činnosť v oblastiach 1/ až 7/
   zriaďovanie informačných systémov a sprostredkovanie prístupu k informáciám s použitím výpočtovej, komunikačnej a informačnej techniky
   zabezpečovanie propagácie a školení a zácviku pre prácu s dodanými systémami
   sprostredkovateľská, technicko-poradenská a konzultačná činnosť vo vyššie uvedených oblastiach
   servisné služby dodaných i ďalších zmluvne prebraných systémov
   predaj výpočtovej, komunikačnej a reprografickej techniky
   kompletácia a inštalácie hardware a software
   vývoj a predaj informačných a programových systémov (software)
   Zrušeny spoločníci:
   Tomáš Havetta Alexyho 7 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.10.1991Nové obchodné meno:
   Amix spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Konopná 16 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zahranično-obchodná činnosť v oblastiach 1/ až 7/
   zriaďovanie informačných systémov a sprostredkovanie prístupu k informáciám s použitím výpočtovej, komunikačnej a informačnej techniky
   zabezpečovanie propagácie a školení a zácviku pre prácu s dodanými systémami
   sprostredkovateľská, technicko-poradenská a konzultačná činnosť vo vyššie uvedených oblastiach
   servisné služby dodaných i ďalších zmluvne prebraných systémov
   predaj výpočtovej, komunikačnej a reprografickej techniky
   kompletácia a inštalácie hardware a software
   vývoj a predaj informačných a programových systémov (software)
   Noví spoločníci:
   Tomáš Havetta Alexyho 7 Bratislava 841 01
   Ing. Michal Olexa Tománkova 1 Bratislava 841 07
   Ing. Kvěstoslav Šoustal Mýtna 13 Bratislava 811 07
   Ing. Jarmila Šoustalová Mýtna 13 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia