Utwórz fakturę

FEVRA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy FEVRA
PIN 17324122
TIN 2020335009
Numer VAT SK2020335009
Data utworzenia 07 październik 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FEVRA
Vajnorská 89
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 177 889 €
Zysk 3 525 €
Kapitał 132 656 €
Kapitał własny 14 916 €
Dane kontaktowe
E-mail fevra@fevra.sk
Telefon(y) 0244631761, 0262523372
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 196,017
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 47,625
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 47,625
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 18,140
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 29,485
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 148,392
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 61,059
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 61,059
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 87,311
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 85,811
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 85,811
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,500
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 22
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 22
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 196,017
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,440
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 9,958
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 9,958
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 66,388
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 996
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -62,427
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 394
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -62,821
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,525
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 177,577
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 29,989
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 29,989
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 140,962
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 66,536
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 66,536
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 43,993
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,277
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 29,156
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 6,626
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 178,035
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 177,889
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 10,481
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 167,408
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 169,656
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 6,813
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 44,666
D. Usług (účtová grupa 51) 102,999
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 60
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 13,243
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 13,243
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,875
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 8,233
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 23,411
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 146
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 12
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 12
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 134
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,860
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 338
2. Pozostałe koszty (562A) 338
O. Walutowe straty (563) 36
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,486
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,714
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,519
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 994
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 994
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,525
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17324122 TIN: 2020335009 Numer VAT: SK2020335009
 • Zarejestrowana siedziba: FEVRA, Vajnorská 89, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 07 październik 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Jozef Fekiač, CSc. Exnárova 12 Bratislava 17.10.1991
  Ing. Jozef Vrábel Hrobákova 40 Bratislava 16.08.1993
  Ing. Jozef Vrábel Trnavská cesta 44 Bratislava-Ružinov 821 02 16.09.2013
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Jozef Vrábel 9 960 € (100%) Hrobákova 40 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   05.10.2013Nové predmety činnosti:
   Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Vrábel Trnavská cesta 44 Bratislava-Ružinov 821 02 Vznik funkcie: 16.09.2013
   04.10.2013Zrušeny predmety činnosti:
   Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu
   04.05.2013Nové predmety činnosti:
   Sprostredkovatelská činnosť v oblasti obchodu
   Sprostredkovatelská činnosť v oblasti služieb
   Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
   Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   Prevádzkovanie zariadeni slúžiacich na regeneráciu a rekondiciu
   Počítačové služby
   Reklamné a marketingové služby
   Administratívne služby
   Činnosť podnikatel"ských, organizačných a ekonomických poradcov
   Vedenie účtovníctva
   Prieskum trhu a verejnej mienky
   Prípravné práce k realizácii stavby
   Uskutočňovania stavieb a ich zmien
   Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exterérov a interérov
   Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   Masérske služby
   Prenájom hnuteľných vecí
   Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu
   03.10.2012Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Vrábel Trnavská cesta 44 Bratislava 821 02
   02.10.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Fekiač , CSc. Exnárova 12 Bratislava 821 03
   Ing. Jozef Vrábel Hrobákova 40 Bratislava 851 02
   23.07.2004Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Fekiač , CSc. Exnárova 12 Bratislava 821 03
   Ing. Jozef Vrábel Hrobákova 40 Bratislava 851 02
   22.07.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Fekiač , CSc. Exnárova 12 Bratislava
   Peter Janžo Šancová 104 Bratislava
   Ing. Jozef Vrábel Hrobákova 40 Bratislava
   16.10.2002Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Fekiač , CSc. Exnárova 12 Bratislava
   Ing. Jozef Vrábel Hrobákova 40 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Fekiač , CSc. Exnárova 12 Bratislava Vznik funkcie: 17.10.1991
   Ing. Jozef Vrábel Hrobákova 40 Bratislava Vznik funkcie: 16.08.1993
   15.10.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Fekiač , CSc. Exnárova 12 Bratislava
   Ing. Jozef Vrábel Hrobákova 40 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Fekiač , CSc. Exnárova 12 Bratislava
   Peter Janžo Malinovského 104 Bratislava
   Ing. Jozef Vrábel Hrobákova 40 Bratislava
   16.08.1993Nové sidlo:
   Vajnorská 89 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov
   šitie športových odevov
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Fekiač , CSc. Exnárova 12 Bratislava
   Peter Janžo Malinovského 104 Bratislava
   Ing. Jozef Vrábel Hrobákova 40 Bratislava
   15.08.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   predaj a nákup motorových vozidiel, spotrebného tovaru, tovaru a surovín pre výrobnú spotrebu, potravín, ovocia, zeleniny, nápojov priemyselného tovaru a stavebného materiálu obligátorný servis motorových vozidiel. budova spotrebného a priemyselného tovaru, dovoz a vývoz výroba spotrebného a priemyselného tovaru
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   07.10.1991Nové obchodné meno:
   FEVRA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   predaj a nákup motorových vozidiel, spotrebného tovaru, tovaru a surovín pre výrobnú spotrebu, potravín, ovocia, zeleniny, nápojov priemyselného tovaru a stavebného materiálu obligátorný servis motorových vozidiel. budova spotrebného a priemyselného tovaru, dovoz a vývoz výroba spotrebného a priemyselného tovaru
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Fekiač , CSc. Exnárova 12 Bratislava
   Peter Janžo Šancová 104 Bratislava
   Ing. Jozef Vrábel Hrobákova 40 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia