Utwórz fakturę

RELION - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy RELION
PIN 17324131
TIN 2020857795
Data utworzenia 02 październik 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba RELION
Rostovská 18
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 49 236 €
Zysk 883 €
Kapitał 22 840 €
Kapitał własny 22 038 €
Dane kontaktowe
E-mail ernest.geze@gmail.com
witryna internetowa http://www.relion.sk
Telefon(y) +421244880887
Telefon(y) kom. +421903723129
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 26,052
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 26,052
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 26,052
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 25,918
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 134
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 26,052
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 22,921
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 15,399
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 28,707
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -13,308
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 883
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,131
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,031
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,020
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,020
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 174
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 35
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 116
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 686
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 100
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 100
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 49,236
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 49,236
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 49,236
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 47,667
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 26,906
D. Usług (účtová grupa 51) 18,046
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,668
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,235
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 433
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 155
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 892
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,569
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 4,284
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 156
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 156
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -156
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,413
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 530
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 530
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 883
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17324131 TIN: 2020857795
 • Zarejestrowana siedziba: RELION, Rostovská 18, 83106, Bratislava
 • Data utworzenia: 02 październik 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ernest Géze Rostovská 18 Bratislava 831 06 11.02.2002
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ernest Géze 6 639 € (100%) Rostovská 18 Bratislava 831 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.10.2011Nové sidlo:
   Rostovská 18 Bratislava 831 06
   10.10.2011Zrušené sidlo:
   Zátišie 12 Bratislava 831 03
   11.02.2002Noví spoločníci:
   Ing. Ernest Géze Rostovská 18 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ernest Géze Rostovská 18 Bratislava 831 06
   10.02.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ernest Géze Rostovská 18 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ernest Géze Hálova 15 Bratislava
   15.06.2000Noví spoločníci:
   Ing. Ernest Géze Rostovská 18 Bratislava 831 06
   14.06.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ernest Géze Rostovská 18 Bratislava 831 06
   Ing. Miroslav Mihalík Kadnárova 88 Bratislava 831 05
   22.09.1998Nové predmety činnosti:
   projektovanie stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Ernest Géze Rostovská 18 Bratislava 831 06
   Ing. Miroslav Mihalík Kadnárova 88 Bratislava 831 05
   21.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ernest Géze Rostovská 18 Bratislava 831 06
   Ing. Miroslav Mihalík Kadnárova 88 Bratislava 831 05
   05.11.1996Nové predmety činnosti:
   vykonávanie stavebných prác vo výškach pomocou horolezeckej alebo speleologickej techniky
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Ernest Géze Rostovská 18 Bratislava 831 06
   Ing. Miroslav Mihalík Kadnárova 88 Bratislava 831 05
   04.11.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ernest Géze Hálova 15 Bratislava
   10.08.1994Nové sidlo:
   Zátišie 12 Bratislava 831 03
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť
   09.08.1994Zrušené sidlo:
   Kocelova 9 Bratislava
   09.02.1993Nové obchodné meno:
   RELION, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   nákup rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ernest Géze Hálova 15 Bratislava
   08.02.1993Zrušené obchodné meno:
   GESE, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť, včetne odbytovej a zahranično-obchodnej činnosti, okrem oblastí, na ktoré sa vyžaduje osobitné oprávnenie
   sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť
   inžinierska a stavebno-montážna činnosť
   výroba stavebných hmôt a dielcov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   02.10.1991Nové obchodné meno:
   GESE, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Kocelova 9 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť, včetne odbytovej a zahranično-obchodnej činnosti, okrem oblastí, na ktoré sa vyžaduje osobitné oprávnenie
   sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť
   inžinierska a stavebno-montážna činnosť
   výroba stavebných hmôt a dielcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Ernest Géze Hálova 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia