Utwórz fakturę

SAP - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SAP
PIN 17324149
TIN 2020295101
Numer VAT SK2020295101
Data utworzenia 11 październik 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SAP
Šafárikovo nám. 2
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 590 €
Zysk -15 501 €
Kapitał 30 772 €
Kapitał własny -137 957 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0255421729, 0255565862, 0255642433
Telefon(y) kom. +421908780780
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 7,110
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 7,110
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 848
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 848
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 5,151
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,151
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,151
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,111
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 41
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,070
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 7,110
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -153,457
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,660
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,660
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -146,255
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 18,400
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -164,655
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -15,501
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 160,567
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) -224
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) -224
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 160,791
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 156,568
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 156,568
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 3,208
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,014
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 590
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 590
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,057
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 224
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 429
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 10,620
D. Usług (účtová grupa 51) 52
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 68
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,664
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -14,467
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -10,735
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 74
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 74
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -74
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -14,541
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -15,501
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17324149 TIN: 2020295101 Numer VAT: SK2020295101
 • Zarejestrowana siedziba: SAP, Šafárikovo nám. 2, 81102, Bratislava
 • Data utworzenia: 11 październik 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Marián Škultéty Šafarikovo nám. 2 Bratislava 811 02 27.05.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Marián Škultéty 3 319 € (50%) Šafarikovo nám. 2 Bratislava 811 02
  Prof.MUDr. Ivan Hulín, DrCs. 3 319 € (50%) Bratislava 821 08
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   27.05.1998Noví spoločníci:
   Prof.MUDr. Ivan Hulín , DrCs. Prešovská 30 Bratislava 821 08
   Marián Škultéty Šafarikovo nám. 2 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Marián Škultéty Šafarikovo nám. 2 Bratislava 811 02
   26.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Prof. MUDr. Ivan Hulín , DrSc. Prešovská 30 Bratislava 821 08
   MUDr. Daniela Martišová Št.Krčmárika 12 Bratislava 841 05
   Prof. MUDr. Jozef Pogády , DrSc. Sibírska 6 Bratislava 831 02
   Marián Škultéty Šafárikovo nám. 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Prof. MUDr. Jozef Pogády , DrSc. Sibírska 6 Bratislava 831 02
   Marián Škultéty Šafárikovo nám. 14 Bratislava
   26.10.1994Nové sidlo:
   Šafárikovo nám. 2 Bratislava 811 02
   25.10.1994Zrušené sidlo:
   Javorinská 14 Bratislava 811 03
   02.12.1993Nové predmety činnosti:
   vydavateľské činnosti
   reklamné a propagačné činnosti
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   poradenstvo, konzultácie v oblasti vydavateľskej činnosti
   Noví spoločníci:
   Marián Škultéty Šafárikovo nám. 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Prof. MUDr. Jozef Pogády , DrSc. Sibírska 6 Bratislava 831 02
   Marián Škultéty Šafárikovo nám. 14 Bratislava
   01.12.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Predmetom činnosti spoločnosti je pre zákazníkov z ČSFR a zo zahraničia zabezpečovať vydavateľskú a nakladateľskú činnosť ako aj obchodnú a sprostredkovateľskú aktivitu s tuzemskými a zahraničnými právnickymi a fyzickými subjektami, najmä však:
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií, koedičných titulov, spoločenských tlačív a merkantilu
   redakčné a technickovýtvarné práce
   výrobu u polygrafických výrobcov
   odbyt a distribúciu odberateľom
   metodickú pomoc na úseku účtovných prác v oblasti vydavateľskej činnosti
   propagáciu a inzerciu uvedenej produkcie
   poskytovanie poradenskej a konzultačnej činnosti na úseku vydavateľskej činnosti
   obdobnú činnosť s tovarom všetkého druhu vo vzťahu k tuzemsku i zahraničiu s výnimkou zakázaných komodít.
   Zrušeny spoločníci:
   Doc. Ing. Ján Erben , CSc. Javorinská 14 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   11.10.1991Nové obchodné meno:
   SAP spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Javorinská 14 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Predmetom činnosti spoločnosti je pre zákazníkov z ČSFR a zo zahraničia zabezpečovať vydavateľskú a nakladateľskú činnosť ako aj obchodnú a sprostredkovateľskú aktivitu s tuzemskými a zahraničnými právnickymi a fyzickými subjektami, najmä však:
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií, koedičných titulov, spoločenských tlačív a merkantilu
   redakčné a technickovýtvarné práce
   výrobu u polygrafických výrobcov
   odbyt a distribúciu odberateľom
   metodickú pomoc na úseku účtovných prác v oblasti vydavateľskej činnosti
   propagáciu a inzerciu uvedenej produkcie
   poskytovanie poradenskej a konzultačnej činnosti na úseku vydavateľskej činnosti
   obdobnú činnosť s tovarom všetkého druhu vo vzťahu k tuzemsku i zahraničiu s výnimkou zakázaných komodít.
   Noví spoločníci:
   Doc. Ing. Ján Erben , CSc. Javorinská 14 Bratislava 811 03
   Prof. MUDr. Ivan Hulín , DrSc. Prešovská 30 Bratislava 821 08
   MUDr. Daniela Martišová Št.Krčmárika 12 Bratislava 841 05
   Prof. MUDr. Jozef Pogády , DrSc. Sibírska 6 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia