Utwórz fakturę

I N T R A M - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy I N T R A M
PIN 17324211
TIN 2020318487
Numer VAT SK2020318487
Data utworzenia 25 listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba I N T R A M
Bočná 92
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 88 898 €
Zysk 26 585 €
Kapitał 28 909 €
Kapitał własny -25 954 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0243413869, 0903248747
Telefon(y) kom. 0903248747, 0903410588
Nr(y) faksu 0243413869
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 8,333
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 8,333
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,333
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 13,281
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 4,549
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 109
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,703
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 21,614
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 631
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -33,257
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 26,585
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 20,983
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 6,523
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 13,555
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,526
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 906
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,226
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 8,897
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 905
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 88,898
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 34,316
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 27,415
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 27,167
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 61,222
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 21,288
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,979
C. Usług (účtová grupa 51) 6,389
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 19,270
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 462
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 3,572
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,262
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 27,676
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 25,075
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 131
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 131
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -131
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 27,545
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 26,585
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17324211 TIN: 2020318487 Numer VAT: SK2020318487
 • Zarejestrowana siedziba: I N T R A M, Bočná 92, 82104, Bratislava
 • Data utworzenia: 25 listopad 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Jaroslav Hladík Muškátová 42 Bratislava 821 01 25.11.1991
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Jaroslav Hladík 3 319 € (50%) Muškátová 42 Bratislava 821 01
  Jaroslav Hladík 3 319 € (50%) Bratislava 821 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   23.09.2002Nové sidlo:
   Bočná 92 Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   Jaroslav Hladík Muškátová 42 Bratislava 821 01
   Ing. Jaroslav Hladík Muškátová 42 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Hladík Muškátová 42 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 25.11.1991
   22.09.2002Zrušené sidlo:
   Muškátova 42 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Jaroslav Hladík Muškátová 42 Bratislava
   Ing. Jaroslav Hladík Muškátová 42 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Hladík Muškátová 42 Bratislava
   17.07.1998Noví spoločníci:
   Jaroslav Hladík Muškátová 42 Bratislava
   Ing. Jaroslav Hladík Muškátová 42 Bratislava
   16.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Jaroslav Hladík Muškátová 42 Bratislava
   Ing. Jaroslav Hladík Muškátová 42 Bratislava
   27.08.1993Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť elektrických zariadení
   inžiniersko-investorská činnosť v oblasti elektro
   sprostredkovateľská činnosť pre časť elektro silnoprúdu a časť MaR, ASRPT
   montáž elektrozariadení do 1000 V a montáž MaR
   obchodná činnosť všetkého druhu tovarov na ktoré nie je potrebné osobitné povolenie
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jaroslav Hladík Muškátová 42 Bratislava
   26.08.1993Zrušeny predmety činnosti:
   montážno-dodávateľská činnosť
   obchodná činnosť
   inžiniersko-investorská činnosť a ďalšie činnosti uvedené v Spoločenskej zmluve
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   25.11.1991Nové obchodné meno:
   I N T R A M spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Muškátova 42 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   montážno-dodávateľská činnosť
   obchodná činnosť
   inžiniersko-investorská činnosť a ďalšie činnosti uvedené v Spoločenskej zmluve
   Noví spoločníci:
   Jaroslav Hladík Muškátová 42 Bratislava
   Ing. Jaroslav Hladík Muškátová 42 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia