Utwórz fakturę

GE Money - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 03.08.2016
Basic information
Nazwa firmy GE Money
Stan Zniszczono
PIN 17324220
TIN 2020363642
Numer VAT SK2020363642
Data utworzenia 01 październik 1991
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba GE Money
Bottova 7
81109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 76 590 €
Zysk -6 042 €
Kapitał 1 974 658 €
Kapitał własny -181 152 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0259225111, 0259225170, 0259225176, 0259225333, 0259225666
Date of updating data: 03.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 200,491
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 200,491
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 197,191
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 280
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 280
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 196,911
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,300
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,300
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 200,491
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -13,216
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 2,060,060
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 2,060,060
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 28,214,831
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332,000
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332,000
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 0
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -30,614,065
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 8,701,293
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -39,315,358
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,042
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 213,707
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 0
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 196,911
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 196,911
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 16,796
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 10,875
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,875
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,921
Date of updating data: 03.08.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 76,590
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,155
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,441
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 71,994
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 29,542
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,237
D. Usług (účtová grupa 51) -117,454
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 7,813
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 7,813
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 15,358
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 40
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 40
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 3,253
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -1,695
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 120,990
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 47,048
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 118,372
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 12
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 0
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 52,948
2. Pozostałe koszty (562A) 0
O. Walutowe straty (563) 3,106
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 49,842
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -52,936
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -5,888
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 154
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 154
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -6,042
Date of updating data: 03.08.2016
 • PIN :17324220 TIN: 2020363642 Numer VAT: SK2020363642
 • Zarejestrowana siedziba: GE Money, Bottova 7, 81109, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 październik 1991
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.08.2016Zrušené obchodné meno:
   GE Money, a.s. "v likvidácii"
   Zrušené sidlo:
   Bottova 7 Bratislava 811 09
   08.11.2014Nové obchodné meno:
   GE Money, a.s. "v likvidácii"
   10.09.2003Nové sidlo:
   Bottova 7 Bratislava 811 09
   01.10.1991Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť