Utwórz fakturę

Štúdio L + S - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Štúdio L + S
PIN 17324319
TIN 2020297433
Numer VAT SK2020297433
Data utworzenia 11 październik 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Štúdio L + S
Nám. 1.
81106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 636 692 €
Zysk -22 985 €
Kapitał 379 775 €
Kapitał własny -12 099 €
Dane kontaktowe
E-mail rezervacia@studios.sk
Telefon(y) 0252967552, 0220855100, 0252921584, 0252925001, 0252925082
Telefon(y) kom. 0903440660, 0904700303, 0904700304, 0904700952, 0907727550
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 332,936
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 56,109
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 56,109
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 20,946
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 34,234
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 929
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 272,966
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 266,311
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 262,941
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 262,941
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 3,370
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 6,655
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,508
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,147
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,861
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,861
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 332,936
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -35,084
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -19,403
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 148,439
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -167,842
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -22,985
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 367,493
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 5,843
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,843
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 344,339
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 307,868
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 307,868
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,568
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,140
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,744
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 22,019
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 17,987
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) -676
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 527
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 527
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 636,591
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 636,692
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 636,592
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 100
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 643,185
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 37,576
D. Usług (účtová grupa 51) 430,762
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 148,859
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 109,058
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 36,336
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,465
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 348
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 25,045
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 25,045
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 595
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -6,493
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 168,254
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 15,532
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 6,251
2. Pozostałe koszty (562A) 6,251
O. Walutowe straty (563) 290
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 8,991
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -15,532
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -22,025
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -22,985
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17324319 TIN: 2020297433 Numer VAT: SK2020297433
 • Zarejestrowana siedziba: Štúdio L + S, Nám. 1., 81106, Bratislava
 • Data utworzenia: 11 październik 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Milan Lasica Dostojevského rad 11 Bratislava 11.10.1991
  Ján Kováčik Vydrovo 101 Čierny Balog 976 52 29.04.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Milan Lasica 3 320 € (50%) Dostojevského rad 11 Bratislava
  Ján Kováčik 3 320 € (50%) Vydrovo 101 Čierny Balog 976 52
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.12.2003Nový štatutárny orgán:
   Milan Lasica Dostojevského rad 11 Bratislava Vznik funkcie: 11.10.1991
   Ján Kováčik Vydrovo 101 Čierny Balog 976 52 Vznik funkcie: 29.04.1999
   03.12.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Kováčik Vydrovo 101 Čierny Balog 976 52
   Milan Lasica Dostojevského rad 11 Bratislava
   14.05.1999Noví spoločníci:
   Milan Lasica Dostojevského rad 11 Bratislava
   Ján Kováčik Vydrovo 101 Čierny Balog 976 52
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Kováčik Vydrovo 101 Čierny Balog 976 52
   13.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Milan Lasica Dostojevského rad 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   19.04.1999Noví spoločníci:
   Milan Lasica Dostojevského rad 11 Bratislava
   18.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Milan Lasica Dostojevského rad 11 Bratislava
   05.11.1997Nové obchodné meno:
   Štúdio L + S, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nám. 1. mája 5 Bratislava 811 06
   Nové predmety činnosti:
   organizovanie a usporadúvanie divadelných predstavení
   organizovanie a usporadúvanie programov na divadelných scénach
   agentúrna a sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry
   reklamná a propagačná činnosť, vydavateľská činnosť
   vydavateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   služby komunikácie s verejnosťou /public relations/
   konzultačná činnosť v oblasti kultúry
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Milan Lasica Dostojevského rad 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Lasica Dostojevského rad 11 Bratislava
   04.11.1997Zrušené obchodné meno:
   Astória spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Suché Mýto 17 Bratislava 813 00
   Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie budovy Astória, Suché Mýto 17 pre účely kultúrno-spoločenského centra, súčasťou ktorého je divadelný priestor, reštauračno-kaviarenské zariadenia, výstavné aktivity prepojené do rôznych priestorov budovy spojené s predajom, divadelná videotéka
   Zrušeny spoločníci:
   Ľubomír Gregor Kubániho 5 Bratislava
   Milan Lasica Novomestského 26 Bratislava
   Peter Turček Zápotockého 28/6 Žilina
   Juraj Vaculík SNP 80 Trnava
   Milan Veselý Slepá 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   11.10.1991Nové obchodné meno:
   Astória spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Suché Mýto 17 Bratislava 813 00
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie budovy Astória, Suché Mýto 17 pre účely kultúrno-spoločenského centra, súčasťou ktorého je divadelný priestor, reštauračno-kaviarenské zariadenia, výstavné aktivity prepojené do rôznych priestorov budovy spojené s predajom, divadelná videotéka
   Noví spoločníci:
   Ľubomír Gregor Kubániho 5 Bratislava
   Milan Lasica Novomestského 26 Bratislava
   Peter Turček Zápotockého 28/6 Žilina
   Juraj Vaculík SNP 80 Trnava
   Milan Veselý Slepá 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia