Utwórz fakturę

LTK servis - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy LTK servis
PIN 17324335
TIN 2020334976
Data utworzenia 04 październik 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba LTK servis
Edisonova 24
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 148 €
Zysk -453 €
Kapitał 56 714 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421243429948
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 415
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 415
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 236
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 236
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 236
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 179
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 19
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 160
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 415
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -64,842
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -71,029
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -71,029
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -453
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 65,257
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 65,257
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 54
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 54
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,922
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 29,398
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 32,883
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 58
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 148
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 58
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 90
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 81
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 81
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 67
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -23
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 40
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 40
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -40
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 27
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -453
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17324335 TIN: 2020334976
 • Zarejestrowana siedziba: LTK servis, Edisonova 24, 82104, Bratislava
 • Data utworzenia: 04 październik 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Július Perényi Edisonova 24 Bratislava 821 04 05.05.1995
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Július Perényi 6 640 € (100%) Edisonova 24 Bratislava 821 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   12.05.2011Noví spoločníci:
   Ing. Július Perényi Edisonova 24 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Július Perényi Edisonova 24 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 05.05.1995
   11.05.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing, Július Perényi Topolčianska 25 Bratislava 851 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Július Perényi Topolčianska 25 Bratislava
   18.03.2010Noví spoločníci:
   Ing, Július Perényi Topolčianska 25 Bratislava 851 05
   17.03.2010Zrušeny spoločníci:
   Milan Čillík Beňadická 17 Bratislava
   Ing, Július Perényi Topolčianska 25 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Čillík Beňadická 17 Bratislava
   01.12.1998Noví spoločníci:
   Milan Čillík Beňadická 17 Bratislava
   Ing, Július Perényi Topolčianska 25 Bratislava
   30.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Milan Čillík Beňadická 17 Bratislava
   Július Perényi Topolčianska 25 Bratislava
   30.09.1997Nové sidlo:
   Edisonova 24 Bratislava 821 04
   29.09.1997Zrušené sidlo:
   Galvaniho 14 Bratislava 821 04
   05.05.1995Nové obchodné meno:
   LTK servis s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti potravinárstva a chémie
   Noví spoločníci:
   Milan Čillík Beňadická 17 Bratislava
   Július Perényi Topolčianska 25 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Július Perényi Topolčianska 25 Bratislava
   04.05.1995Zrušené obchodné meno:
   LTK, spol. s r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš Bavorský Björnsonova 10 Bratislava
   Milan Čillík Beňadická 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Bavorský Björnsonova 10 Bratislava
   21.07.1994Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   prenájom priemyselného tovaru
   montáž autoalarmov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Bavorský Björnsonova 10 Bratislava
   Milan Čillík Beňadická 17 Bratislava
   20.07.1994Zrušeny predmety činnosti:
   Sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/.
   Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky.
   Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky.
   Prenájom priemyselného tovaru.
   Zrušeny spoločníci:
   B-B Video a Bavaria Trade - súkromný podnik
   Laser-M, súkromný podnik
   10.08.1993Nové sidlo:
   Galvaniho 14 Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   Prenájom priemyselného tovaru.
   09.08.1993Zrušené sidlo:
   Magnetová 11 Bratislava
   11.03.1993Nové predmety činnosti:
   Sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/.
   Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky.
   Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miloš Bavorský Björnsonova 10 Bratislava
   Milan Čillík Beňadická 17 Bratislava
   10.03.1993Zrušeny predmety činnosti:
   odborná konzultačná, poradenská a obstarávateľská činnosť v oblasti laboratórnej a kancelárskej techniky, elektroniky, výpočtovej techniky a iného tovaru technického charakteru, vrátane montážnej a servisnej činnosti, ako aj poskytovanie administratívnych, ekonomických a iných služieb
   obchodná činnosť s laboratórnou a kancelárskou technikou, so spotrebnou elektronikou, výpočtovou technikou, tovarom technického charakteru a iným tovarom, na ktorý nie je potrebné rozhodnutie štátnych orgánov podľa osobitných predpisov
   manažérske, prieskumové, sprostredkovateľské a obstarávateľské činnosti.
   zahranično-obchodná činnosť s komoditami, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie štátnych orgánov podľa osobitných predpisov.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   04.10.1991Nové obchodné meno:
   LTK, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Magnetová 11 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   odborná konzultačná, poradenská a obstarávateľská činnosť v oblasti laboratórnej a kancelárskej techniky, elektroniky, výpočtovej techniky a iného tovaru technického charakteru, vrátane montážnej a servisnej činnosti, ako aj poskytovanie administratívnych, ekonomických a iných služieb
   obchodná činnosť s laboratórnou a kancelárskou technikou, so spotrebnou elektronikou, výpočtovou technikou, tovarom technického charakteru a iným tovarom, na ktorý nie je potrebné rozhodnutie štátnych orgánov podľa osobitných predpisov
   manažérske, prieskumové, sprostredkovateľské a obstarávateľské činnosti.
   zahranično-obchodná činnosť s komoditami, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie štátnych orgánov podľa osobitných predpisov.
   Noví spoločníci:
   B-B Video a Bavaria Trade - súkromný podnik
   Laser-M, súkromný podnik
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia