Utwórz fakturę

DUPOL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DUPOL
PIN 17324386
TIN 2020872293
Data utworzenia 01 październik 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DUPOL
Višňova 5
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 75 849 €
Zysk 841 €
Kapitał 83 741 €
Kapitał własny 75 251 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0905722261
Telefon(y) kom. 0905722261
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 2,245
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 2,245
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,245
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 77,734
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 15,000
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 62,734
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 79,979
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 76,091
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 66,388
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 66,388
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 443
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 8,419
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 841
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 3,888
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 308
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 3,580
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,039
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,230
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 440
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 871
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 75,849
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 75,849
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 74,744
C. Usług (účtová grupa 51) 20,972
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 14,314
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 36,165
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 1,856
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,232
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 205
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 1,105
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 54,877
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 391
X. Interesu dochód (662) 391
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 101
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 101
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) 290
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 1,395
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 554
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 841
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17324386 TIN: 2020872293
 • Zarejestrowana siedziba: DUPOL, Višňova 5, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 październik 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mgr. Marián Durai Višňova 5 Bratislava 22.09.1999
  Bohuslav Durai Smrečianska 13 Bratislava 22.09.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Mgr. Marián Durai 33 194 € (50%) Višňova 5 Bratislava
  Bohuslav Durai 33 194 € (50%) Smrečianska 13 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.11.2004Noví spoločníci:
   Mgr. Marián Durai Višňova 5 Bratislava
   Bohuslav Durai Smrečianska 13 Bratislava
   18.11.2004Zrušeny spoločníci:
   Bohuslav Durai Smrečianska 13 Bratislava
   Mgr. Marián Durai Višňova 5 Bratislava
   22.09.1999Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie výherných prístrojov
   Noví spoločníci:
   Bohuslav Durai Smrečianska 13 Bratislava
   Mgr. Marián Durai Višňova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Marián Durai Višňova 5 Bratislava
   Bohuslav Durai Smrečianska 13 Bratislava
   21.09.1999Zrušeny predmety činnosti:
   zriaďovanie a prevádzkovanie herní v ČSFR, v ktorých budú organizované hry na zábavných hracích prístrojov a výherných hracích prístrojov
   Zrušeny spoločníci:
   Bohuslav DURAI Ľadova 21 Bratislava
   Mgr. Marián DURAI Višňova 5 Bratislava 831 01
   Ivan POLÁK Smolenická 10 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Bohuslav Durai - 1. zástupca riaditeľa
   Mgr. Marián Durai - riaditeľ spoločnosti
   Ivan Polák - 2. zástupca riaditeľa
   28.05.1992Nové predmety činnosti:
   zriaďovanie a prevádzkovanie herní v ČSFR, v ktorých budú organizované hry na zábavných hracích prístrojov a výherných hracích prístrojov
   Noví spoločníci:
   Bohuslav DURAI Ľadova 21 Bratislava
   Mgr. Marián DURAI Višňova 5 Bratislava 831 01
   Ivan POLÁK Smolenická 10 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Bohuslav Durai - 1. zástupca riaditeľa
   Mgr. Marián Durai - riaditeľ spoločnosti
   Ivan Polák - 2. zástupca riaditeľa
   27.05.1992Zrušeny predmety činnosti:
   zriaďovanie a prevádzkovanie herní v ČSFR, v ktorých budú organizované hry na zábavných hracích prístrojov a výherných hracích prístrojov a podávané občerstvenie
   marketing, prenájom, servis a opravy zábavných a výherných hracích automatov
   marketing, nákup a predaj spotrebného tovaru /textil, železiarstvo, odevy, obuv, spotrebné elektronika, elektro, drogéria, galantéria, domáce a športové potreby, potravinársky tovar, hračky, knihy a časopisy/
   prevádzkovanie hotelov a gastronomických zariadení na celom území ČSFR
   Zrušeny spoločníci:
   Bohuslav DURAI Ľadova 21 Bratislava
   Mgr. Marián DURAI Višňova 5 Bratislava 831 01
   Ivan POLÁK Smolenická 10 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.10.1991Nové obchodné meno:
   DUPOL, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Višňova 5 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zriaďovanie a prevádzkovanie herní v ČSFR, v ktorých budú organizované hry na zábavných hracích prístrojov a výherných hracích prístrojov a podávané občerstvenie
   marketing, prenájom, servis a opravy zábavných a výherných hracích automatov
   marketing, nákup a predaj spotrebného tovaru /textil, železiarstvo, odevy, obuv, spotrebné elektronika, elektro, drogéria, galantéria, domáce a športové potreby, potravinársky tovar, hračky, knihy a časopisy/
   prevádzkovanie hotelov a gastronomických zariadení na celom území ČSFR
   Noví spoločníci:
   Bohuslav DURAI Ľadova 21 Bratislava
   Mgr. Marián DURAI Višňova 5 Bratislava 831 01
   Ivan POLÁK Smolenická 10 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia