Utwórz fakturę

ATTAK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ATTAK
PIN 17324483
TIN 2020290998
Numer VAT SK2020290998
Data utworzenia 18 listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ATTAK
Havlíčkova 10
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 599 €
Zysk -99 875 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421252497983
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 997,901
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 912,320
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 912,320
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 37,824
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 857,405
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 17,091
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 85,581
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 50,156
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 60,803
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 60,803
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ -10,647
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 35,425
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,712
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 32,713
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 997,901
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -662,972
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -569,736
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -569,736
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -99,875
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,658,912
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,309,519
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 1,309,332
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 187
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 349,393
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 222,493
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 222,493
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 101,174
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 24,402
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,324
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,961
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 1,961
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,599
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,599
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,599
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 101,436
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 12,195
D. Usług (účtová grupa 51) 17,554
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,301
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 69,369
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 69,369
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -98,837
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -27,150
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 79
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 79
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -78
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -98,915
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -99,875
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17324483 TIN: 2020290998 Numer VAT: SK2020290998
 • Zarejestrowana siedziba: ATTAK, Havlíčkova 10, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 listopad 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  JUDr. Anton Tanáč 08.10.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  JUDr. Anton Tanáč 6 640 € (100%)
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   03.04.2009Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
   poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   reklamné a marketingové služby
   Noví spoločníci:
   JUDr. Anton Tanáč Búdkova 17/A Bratislava 811 04
   02.04.2009Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Anton Tanáč Búdkova 17/a Bratislava
   Martina Tanáčová Havlíčkova 10 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martina Tanáčová
   17.11.2005Noví spoločníci:
   Martina Tanáčová Havlíčkova 10 Bratislava 811 04
   16.11.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Andrea Klukonová Havlíčkova 10 Bratislava
   Martina Tanáčová Havlíčkova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Andrea Klukonová
   14.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Andrea Klukonová Havlíčkova 10 Bratislava
   JUDr. Anton Tanáč Búdkova 17/a Bratislava
   Martina Tanáčová Havlíčkova 10 Bratislava
   13.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Andrea Klukonová Havlíčkova 10 Bratislava
   JUDr. Anton Tanáč Búdkova 17/a Bratislava
   Martina Tanáčová Havlíčkova 10 Bratislava
   08.10.1996Nové obchodné meno:
   ATTAK, spoločnosť s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   leasingová činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Andrea Klukonová Havlíčkova 10 Bratislava
   JUDr. Anton Tanáč Búdkova 17/a Bratislava
   Martina Tanáčová Havlíčkova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Anton Tanáč
   Ing. Andrea Klukonová
   Martina Tanáčová
   07.10.1996Zrušené obchodné meno:
   TINA TRAVEL, spoločnosť s r. o.
   Zrušeny spoločníci:
   Andrea Tanáčová Búdkova 17/a Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Andrea Tanáčová
   29.04.1993Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   sprievodcovské a tlmočnícke služby
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti nehnuteľností
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti spotrebného tovaru
   Noví spoločníci:
   Andrea Tanáčová Búdkova 17/a Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Andrea Tanáčová
   28.04.1993Zrušeny predmety činnosti:
   organizovanie, zabezpečovanie a realizácia všetkých služieb cestovného ruchu, ubytovacích, tlmočníckych, sprievodcovských činností a služieb, zabezpečovanie prepravy a dopravy, sprostredkovateľská činnosť, obchodná činnosť.
   Zrušeny spoločníci:
   Imrich Kelecsenyi Hakenova 4 Bratislava
   Andrea Tanáčová Búdkova 17/a Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   18.11.1991Nové obchodné meno:
   TINA TRAVEL, spoločnosť s r. o.
   Nové sidlo:
   Havlíčkova 10 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   organizovanie, zabezpečovanie a realizácia všetkých služieb cestovného ruchu, ubytovacích, tlmočníckych, sprievodcovských činností a služieb, zabezpečovanie prepravy a dopravy, sprostredkovateľská činnosť, obchodná činnosť.
   Noví spoločníci:
   Imrich Kelecsenyi Hakenova 4 Bratislava
   Andrea Tanáčová Búdkova 17/a Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia