Utwórz fakturę

Architektonická dielňa COLLEGIUM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Architektonická dielňa COLLEGIUM
PIN 17324530
TIN 2020294452
Numer VAT SK2020294452
Data utworzenia 09 październik 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Architektonická dielňa COLLEGIUM
Mierová 161
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 197 738 €
Zysk 2 085 €
Kapitał 175 586 €
Kapitał własny 2 220 €
Dane kontaktowe
E-mail peter.suchansky@ad-collegium.sk
witryna internetowa http://www.ad-collegium.sk
Telefon(y) +421243630064
Nr(y) faksu 0243630065
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 13,130
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 13,130
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 13,130
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 140,347
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 80,512
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 210
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 59,625
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 153,477
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 4,305
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -5,084
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,085
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 149,172
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 123
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 102,775
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,494
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 6,132
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,228
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 81,921
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,810
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 40,464
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 3,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 197,738
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 193,442
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,500
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,796
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 190,620
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 15,000
C. Usług (účtová grupa 51) 92,053
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 71,544
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 671
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 8,772
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 190
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,390
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 7,118
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 86,389
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1,023
X. Interesu dochód (662) 1,023
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 4,902
M. Koszty oprocentowania (562) 3,885
N. Walutowe straty (563) 1
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,016
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -3,879
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 3,239
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,154
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 2,085
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17324530 TIN: 2020294452 Numer VAT: SK2020294452
 • Zarejestrowana siedziba: Architektonická dielňa COLLEGIUM, Mierová 161, 82105, Bratislava
 • Data utworzenia: 09 październik 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. arch. Katarína Lupták konateľ Lazaretská 29 Bratislava 20.09.2002
  Ing. arch. Peter Suchánsky konateľ Kvetná 41 Levice 934 01 18.12.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. arch. Katarína Lupták 1 660 € (25%) Lazaretská 29 Bratislava
  Ing. arch. Peter Suchánsky 3 320 € (50%) Kvetná 41 Levice 934 01
  WOODS PARKER MORGAN LTD. 1 660 € (25%) Calgary, Alberta Canada
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   27.01.2003Nové sidlo:
   Mierová 161 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   WOODS PARKER MORGAN LTD. 126-16th Avenue N.E. Calgary, Alberta Canada
   Ing. arch. Katarína Lupták Lazaretská 29 Bratislava
   Ing. arch. Peter Suchánsky Kvetná 41 Levice
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Katarína Lupták - konateľ Lazaretská 29 Bratislava Vznik funkcie: 20.09.2002
   Ing. arch. Peter Suchánsky - konateľ Kvetná 41 Levice 934 01 Vznik funkcie: 18.12.1996
   26.01.2003Zrušené sidlo:
   Grösslingova 47 Bratislava 811 09
   Zrušeny spoločníci:
   WOODS PARKER LTD. 126A -16th Avenue N.E. Calgary, Alberta Canada
   Ing. arch. Katarína Číčelová Lazaretská 29 Bratislava
   Ing. arch. Jozef Hornáček Jelačičova 6 Bratislava
   Ing. arch. Peter Suchánsky Kvetná 41 Levice
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Jozef Hornáček Jelačičova 6 Bratislava Skončenie funkcie: 20.09.2002
   Ing. arch. Peter Suchánsky Kvetná 41 Levice
   01.12.1998Noví spoločníci:
   WOODS PARKER LTD. 126A -16th Avenue N.E. Calgary, Alberta Canada
   Ing. arch. Katarína Číčelová Lazaretská 29 Bratislava
   Ing. arch. Jozef Hornáček Jelačičova 6 Bratislava
   Ing. arch. Peter Suchánsky Kvetná 41 Levice
   30.11.1998Zrušeny spoločníci:
   WOODS PARKER LTD. 126A -16th Avenue N.E. Calgary, Alberta Canada
   Ing. arch. Katarína Číčelová Lazaretská 29 Bratislava
   Ing. arch. Jozef Hornáček Jelačičova 6 Bratislava
   Ing. arch. Peter Suchánsky Kvetná 41 Levice
   25.02.1997Noví spoločníci:
   WOODS PARKER LTD. 126A -16th Avenue N.E. Calgary, Alberta Canada
   Ing. arch. Katarína Číčelová Lazaretská 29 Bratislava
   Ing. arch. Jozef Hornáček Jelačičova 6 Bratislava
   Ing. arch. Peter Suchánsky Kvetná 41 Levice
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. arch. Peter Suchánsky Kvetná 41 Levice
   24.02.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Jozef Hornáček Jelačičova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   25.11.1996Nové obchodné meno:
   Architektonická dielňa COLLEGIUM s.r.o.
   Nové sidlo:
   Grösslingova 47 Bratislava 811 09
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Jozef Hornáček Jelačičova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. arch. Jozef Hornáček Jelačičova 6 Bratislava Skončenie funkcie: 20.09.2002
   24.11.1996Zrušené obchodné meno:
   P R O R E A L spol. s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Radlinského 13 Bratislava 812 29
   Zrušeny spoločníci:
   INFORAMA spol. s r.o. Poloreckého 3 Bratislava
   Ing. arch. Jozef Hornáček Jelačičova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. PhMr Imrich Daubner , DrSc. Palisády 12 Bratislava
   Ing. arch. Jozef Hornáček Jelačičova 6 Bratislava
   MUDr. Daniel Hornáček Humenské nám. 8 Bratislava
   Ing. Ján Trebula Poľnohospodárska 26 Bratislava
   24.04.1995Noví spoločníci:
   INFORAMA spol. s r.o. Poloreckého 3 Bratislava
   Ing. arch. Jozef Hornáček Jelačičova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. PhMr Imrich Daubner , DrSc. Palisády 12 Bratislava
   MUDr. Daniel Hornáček Humenské nám. 8 Bratislava
   Ing. Ján Trebula Poľnohospodárska 26 Bratislava
   23.04.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Jozef Hornáček Jelačičova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   06.02.1995Noví spoločníci:
   Ing. arch. Jozef Hornáček Jelačičova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   05.02.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Jozef Hornáček Jelačičova 6 Bratislava
   Ing. arch. Roman Valachovič Čaklovská 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. arch. Roman Valachovič Čaklovská 2 Bratislava
   31.03.1993Nové sidlo:
   Radlinského 13 Bratislava 812 29
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov, sprostredkovanie v obchode a stavebníctve
   navrhovanie a realizácia interérov
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   inžinierska činnosť, reklamná a propagačná, poradenská v obl. stavebníctva
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Jozef Hornáček Jelačičova 6 Bratislava
   Ing. arch. Roman Valachovič Čaklovská 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. arch. Jozef Hornáček Jelačičova 6 Bratislava
   Ing. arch. Roman Valachovič Čaklovská 2 Bratislava
   30.03.1993Zrušené sidlo:
   Radlinského 13 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   konzultačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   obstarávateľská činnosť
   poradenská činnosť
   propagačná činnosť
   inžinierska činnosť
   navrhovanie interiérov a ich realizácia
   stavebno montážna činnosť
   obchodná činnosť spočívajúca v nákupe a predaji tovaru, vývoze a dovoze tovaru vrátane jeho spätného vývozu /reexportu/
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Jozef Hornáček Jelačičova 6 Bratislava
   Ing. Oliver Majdúch Pri vinohradoch 155 Bratislava
   Ing. arch. Roman Valachovič Čaklovská 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   09.10.1991Nové obchodné meno:
   P R O R E A L spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Radlinského 13 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   konzultačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   obstarávateľská činnosť
   poradenská činnosť
   propagačná činnosť
   inžinierska činnosť
   navrhovanie interiérov a ich realizácia
   stavebno montážna činnosť
   obchodná činnosť spočívajúca v nákupe a predaji tovaru, vývoze a dovoze tovaru vrátane jeho spätného vývozu /reexportu/
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Jozef Hornáček Jelačičova 6 Bratislava
   Ing. Oliver Majdúch Pri vinohradoch 155 Bratislava
   Ing. arch. Roman Valachovič Čaklovská 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia