Utwórz fakturę

TSA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TSA
PIN 17324599
TIN 2020291262
Numer VAT SK2020291262
Data utworzenia 12 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TSA
Novosvetská 12
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 38 667 €
Zysk -1 359 €
Kapitał 18 323 €
Kapitał własny 368 €
Dane kontaktowe
E-mail travel@tsa.sk
witryna internetowa http://www.tsa.sk
Telefon(y) +421254412107
Nr(y) faksu 0254412107
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,172
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 8,142
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 95
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,935
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 11,172
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -991
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 331
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -6,603
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,359
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 12,163
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 736
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 11,427
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 206
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,330
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,173
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 6,718
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 38,667
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 302
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 37,379
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 986
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 38,656
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 1,541
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 20,381
C. Usług (účtová grupa 51) 8,788
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 7,281
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 665
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 11
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 6,971
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 18
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 18
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 428
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 428
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -410
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -399
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -1,359
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17324599 TIN: 2020291262 Numer VAT: SK2020291262
 • Zarejestrowana siedziba: TSA, Novosvetská 12, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 grudzień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Dr. Ing. Juraj Anoškin riaditeľ Senná 7 Bratislava 821 09 10.09.2003
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Dr. Ing. Juraj Anoškin 1 992 € (30%) Senná 7 Bratislava 821 09
  Ing. Juraj Anoškin, CSc. 2 656 € (40%) Bratislava 811 06
  Mgr. Viera Anoškinová, CSc. 1 992 € (30%) Novosvetská 12/1590 Bratislava 811 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   21.08.2013Nové predmety činnosti:
   obchod so starožitnosťami
   Noví spoločníci:
   Mgr. Viera Anoškinová , CSc. Novosvetská 12/1590 Bratislava 811 06
   20.08.2013Zrušeny predmety činnosti:
   obchod so staroživnosťami
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivana Anoškinová Senná 7 Bratislava 821 09
   Mgr. Viera Anoškinová Novosvetská 12 Bratislava 811 06
   19.12.2003Nové obchodné meno:
   TSA spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Anoškin , CSc. Novosvetská 12/1590 Bratislava 811 06
   Dr. Ing. Juraj Anoškin Senná 7/1813 Bratislava 821 09
   Ing. Ivana Anoškinová Senná 7 Bratislava 821 09
   Mgr. Viera Anoškinová Novosvetská 12 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr. Ing. Juraj Anoškin - riaditeľ Senná 7 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 10.09.2003
   18.12.2003Zrušené obchodné meno:
   T S A spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   TSA ANOSKIN and Sohn Export-Import, Warenhandels-GmbH Mnichov NSR
   Ing. Juraj Anoškin Novosvetská 12 Bratislava
   Ing. Juraj Anoškin , CSc. Novosvetská 12 Bratislava
   Viera Anoškinová Novosvetská 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr. Ing. Juraj Anoškin - riaditeľ Novosvetská 12 Bratislava
   Ing. Juraj Anoškin , CSc. Novosvetská 12 Bratislava Skončenie funkcie: 10.09.2001
   Viera Anoškinová Novosvetská 12 Bratislava Skončenie funkcie: 10.09.2001
   06.07.1999Nové obchodné meno:
   T S A spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom /veľkoobchod/
   projektovanie stavieb - dopravné stavby - dopravné inžinierstvo
   vykonávanie stavieb a dopravných stavieb
   inžinierska činnosť okrem vybraných činností vo výstavbe
   výskum a vývoj v oblasti automatizovaných systémov, dopravo-inžinierských a ekologických systémov
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   realizácia a údržba počítačových sietí automatizovaných systémov riadenia
   nákup a predaj výpočtovej techniky a jej komponentov
   reklamná činnosť, výroba reklamy a kopírovacie služby.
   organizovanie výstav umeleckých diel
   výskum, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výtvarného umenia a umeleckých diel
   vzdelávacia činnosť v oblasti dejín umenia a archeológie
   vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia
   obchod so staroživnosťami
   Noví spoločníci:
   TSA ANOSKIN and Sohn Export-Import, Warenhandels-GmbH Mnichov NSR
   Ing. Juraj Anoškin Novosvetská 12 Bratislava
   Ing. Juraj Anoškin , CSc. Novosvetská 12 Bratislava
   Viera Anoškinová Novosvetská 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr. Ing. Juraj Anoškin - riaditeľ Novosvetská 12 Bratislava
   Ing. Juraj Anoškin , CSc. Novosvetská 12 Bratislava Skončenie funkcie: 10.09.2001
   Viera Anoškinová Novosvetská 12 Bratislava Skončenie funkcie: 10.09.2001
   05.07.1999Zrušené obchodné meno:
   T S A výrobná a odbytová spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   TSA ANOSKIN and Sohn Export-Import, Warenhandels-GmbH Mnichov NSR
   Ing. Juraj Anoškin Novosvetská 12 Bratislava
   Ing. Juraj Anoškin , CSc. Novosvetská 12 Bratislava
   Viera Anoškinová Novosvetská 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Juraj Anoškin Novosvetská 12 Bratislava
   23.06.1993Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a zastupiteľská činnosť
   výroba dopravných, technických a ekologických výrobkov
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Juraj Anoškin Novosvetská 12 Bratislava
   22.06.1993Zrušeny predmety činnosti:
   účasť na tuzemskom a zahraničnom podnikaní výrobnom a obchodnom všetkého druhu
   obchod s tovarom všetkého druhu so zameraním na zahraničný obchod
   zastupiteľská a sprostredkovateľská činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   12.12.1991Nové obchodné meno:
   T S A výrobná a odbytová spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Novosvetská 12 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   účasť na tuzemskom a zahraničnom podnikaní výrobnom a obchodnom všetkého druhu
   obchod s tovarom všetkého druhu so zameraním na zahraničný obchod
   zastupiteľská a sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   TSA ANOSKIN and Sohn Export-Import, Warenhandels-GmbH Mnichov NSR
   Ing. Juraj Anoškin Novosvetská 12 Bratislava
   Ing. Juraj Anoškin , CSc. Novosvetská 12 Bratislava
   Viera Anoškinová Novosvetská 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia