Utwórz fakturę

UNICHEMA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy UNICHEMA
PIN 17324653
TIN 2020347021
Numer VAT SK2020347021
Data utworzenia 04 listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba UNICHEMA
Dúbravská cesta 9
84105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 004 521 €
Zysk 445 051 €
Kapitał 507 973 €
Kapitał własny 482 177 €
Dane kontaktowe
E-mail unichema@unichema.sk
Telefon(y) 0254654357, 0254654507
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 300,333
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,754
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,754
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,754
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 291,683
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 63,472
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 47,288
3. Produkty (123) - /194/ 76
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 16,108
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 45,292
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 36,621
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 36,621
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,671
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 182,919
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 30,764
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 152,155
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,896
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 4,896
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 300,333
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 457,510
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 5,156
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 5,156
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 445,051
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 -157,177
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 18,014
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 15,665
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 475A, 476A) 15,665
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,349
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) -175,191
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) -188,730
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,558
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,547
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,956
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,478
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 962,211
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,004,521
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 59,209
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 846,847
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 56,155
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -167
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 41,823
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 654
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 430,961
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 45,325
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 158,632
D. Usług (účtová grupa 51) 134,863
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 52,192
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 38,004
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 12,882
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,306
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,451
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,499
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,499
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 34,999
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 573,560
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 623,224
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 11
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 11
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,990
O. Walutowe straty (563) 22
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,968
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,979
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 570,581
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 125,530
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 125,530
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 445,051
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17324653 TIN: 2020347021 Numer VAT: SK2020347021
 • Zarejestrowana siedziba: UNICHEMA, Dúbravská cesta 9, 84105, Bratislava
 • Data utworzenia: 04 listopad 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  RNDr. Boris Vrškový Dudvažská 39 Bratislava 04.11.1991
  Ing. Ivan Zeidler Brigádnická 4153/33 Bratislava 841 10 04.11.1991
  RNDr. Jaroslav Pašiak Smolenická 12 Bratislava 04.11.1991
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  RNDr. Boris Vrškový 1 328 € (20%) Dudvažská 39 Bratislava
  Ing. Ivan Zeidler 3 121 € (47%) Brigádnická 4153/33 Bratislava 841 10
  RNDr. Jaroslav Pašiak 2 191 € (33%) Smolenická 12 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.08.2004Noví spoločníci:
   RNDr. Boris Vrškový Dudvažská 39 Bratislava
   Ing. Ivan Zeidler Brigádnická 4153/33 Bratislava 841 10
   RNDr. Jaroslav Pašiak Smolenická 12 Bratislava
   15.08.2004Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Jaroslav Pašiak Smolenická 12 Bratislava
   RNDr. Boris Vrškový Dudvažská 39 Bratislava
   Ing. Ivan Zeidler Brigádnická 4153/33 Bratislava 841 10
   13.01.2003Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi
   podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Boris Vrškový Dudvažská 39 Bratislava Vznik funkcie: 04.11.1991
   Ing. Ivan Zeidler Brigádnická 4153/33 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 04.11.1991
   RNDr. Jaroslav Pašiak Smolenická 12 Bratislava Vznik funkcie: 04.11.1991
   12.01.2003Zrušeny predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Jaroslav Pašiak Smolenická 12 Bratislava
   RNDr. Boris Vrškový Dudvažská 39 Bratislava
   Ing. Ivan Zeidler Markova 7 Bratislava
   30.10.2001Noví spoločníci:
   RNDr. Jaroslav Pašiak Smolenická 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Jaroslav Pašiak Smolenická 12 Bratislava
   29.10.2001Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Jaroslav Pašiak Smolenická 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Jaroslav Pašiak Smolenická 12 Bratislava
   10.05.2001Nové predmety činnosti:
   výroba organických a anorganických látok v rozsahu voľnej živnosti
   30.10.1998Noví spoločníci:
   RNDr. Jaroslav Pašiak Smolenická 12 Bratislava
   RNDr. Boris Vrškový Dudvažská 39 Bratislava
   Ing. Ivan Zeidler Brigádnická 4153/33 Bratislava 841 10
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Jaroslav Pašiak Smolenická 12 Bratislava
   RNDr. Boris Vrškový Dudvažská 39 Bratislava
   Ing. Ivan Zeidler Markova 7 Bratislava
   29.10.1998Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Jaroslav Pašiak Smolenická 12 Bratislava
   RNDr. Boris Vrškový Dudvažská 39 Bratislava
   Ing. Ivan Zeidler Markova 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Jaroslav Pašiak Smolenická 12 Bratislava
   RNDr. Boris Vrškový Dudvážska 39 Bratislava
   Ing. Ivan Zeider Markova 7 Bratislava
   19.06.1997Nové predmety činnosti:
   projektovanie prác týkajúcich sa banskej činnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   konzultačná, lektorská a poradenská činnosť v oblasti chémie
   05.06.1995Nové sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 841 05
   Nové predmety činnosti:
   laboratórne práce a príprava chemických zmesí v oblasti geologického a hydrogeologického výskumu
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   04.06.1995Zrušené sidlo:
   Vyšehradská 1 Bratislava 851 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   technická a poradenská činnosť v oblasti chémie a ekológie
   08.07.1993Nové sidlo:
   Vyšehradská 1 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   vykonávanie geologických prác
   technická a poradenská činnosť v oblasti chémie a ekológie
   Noví spoločníci:
   RNDr. Boris Vrškový Dudvažská 39 Bratislava
   Ing. Ivan Zeidler Markova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Jaroslav Pašiak Smolenická 12 Bratislava
   RNDr. Boris Vrškový Dudvážska 39 Bratislava
   Ing. Ivan Zeider Markova 7 Bratislava
   07.07.1993Zrušené sidlo:
   Vyšehradská 85 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť - nákup, predaj a sprostredkovanie nákupu a predaja výrobkov všetkého druhu formou veľkoobchodu aj maloobchodu, včetne zahraničnoobchodnej činnosti, vyjmuc výrobkov, kde zákon vyžaduje osobitné povolenie
   poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti chémie, ekológie, ťažby živíc, geologických a hydrogeologických prác
   prekladateľská a nakladateľská činnosť
   realizačná činnosť v oblasti chémie, ekológie, ťažby živíc, geologických a hydrogeologických prác, vyjmúc činnosti, kde zákon vyžaduje osobitné povolenie
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Boris Vrškový Dudvažská 39 Bratislava
   Ing. Ivan Zeidler Markova 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   04.11.1991Nové obchodné meno:
   UNICHEMA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vyšehradská 85 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - nákup, predaj a sprostredkovanie nákupu a predaja výrobkov všetkého druhu formou veľkoobchodu aj maloobchodu, včetne zahraničnoobchodnej činnosti, vyjmuc výrobkov, kde zákon vyžaduje osobitné povolenie
   poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti chémie, ekológie, ťažby živíc, geologických a hydrogeologických prác
   prekladateľská a nakladateľská činnosť
   realizačná činnosť v oblasti chémie, ekológie, ťažby živíc, geologických a hydrogeologických prác, vyjmúc činnosti, kde zákon vyžaduje osobitné povolenie
   Noví spoločníci:
   RNDr. Jaroslav Pašiak Smolenická 12 Bratislava
   RNDr. Boris Vrškový Dudvažská 39 Bratislava
   Ing. Ivan Zeidler Markova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia