Utwórz fakturę

DARQ Studio - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DARQ Studio
PIN 17324831
TIN 2020328046
Numer VAT SK2020328046
Data utworzenia 20 listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DARQ Studio
Na Sitine 14
84104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 33 892 €
Zysk -2 423 €
Kapitał 24 488 €
Kapitał własny 5 119 €
Dane kontaktowe
E-mail brogy@chello.sk
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 1,017
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 1,017
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,017
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 20,301
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 12,110
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,590
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,548
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 21,318
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,696
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 3,320
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -4,840
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,423
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 18,622
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 10,754
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 7,868
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,572
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,426
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 870
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 33,892
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 225
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 33,667
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 34,595
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,838
C. Usług (účtová grupa 51) 28,859
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 898
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -703
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 195
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 7
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 7
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 767
M. Koszty oprocentowania (562) 190
N. Walutowe straty (563) 24
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 553
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -760
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -1,463
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -2,423
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17324831 TIN: 2020328046 Numer VAT: SK2020328046
 • Zarejestrowana siedziba: DARQ Studio, Na Sitine 14, 84104, Bratislava
 • Data utworzenia: 20 listopad 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Daniel Brogyáni Na Sitine 14 Bratislava 841 04 20.08.2012
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Daniel Brogyáni 6 639 € (100%) Na Sitine 14 Bratislava 841 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   29.09.2012Noví spoločníci:
   Daniel Brogyáni Na Sitine 14 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Daniel Brogyáni Na Sitine 14 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 20.08.2012
   28.09.2012Zrušeny spoločníci:
   Daniel Brogyányi Na Sitine 14 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniel Brogyányi Na Sitine 14 Bratislava 841 04
   09.07.2009Nové sidlo:
   Na Sitine 14 Bratislava 841 04
   Noví spoločníci:
   Daniel Brogyányi Na Sitine 14 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Daniel Brogyányi Na Sitine 14 Bratislava 841 04
   08.07.2009Zrušené sidlo:
   Technická 7 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   Daniel Brogyani Mlynarovičova 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniel Brogyani Mlynarovičova 7 Bratislava
   20.02.2001Noví spoločníci:
   Daniel Brogyani Mlynarovičova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Daniel Brogyani Mlynarovičova 7 Bratislava
   19.02.2001Zrušeny spoločníci:
   Daniel Brogyani Mlynarovičova 7 Bratislava
   Peter Mesiarik Hálova 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniel Brogyani Mlynarovičova 7 Bratislava
   25.01.1999Noví spoločníci:
   Daniel Brogyani Mlynarovičova 7 Bratislava
   Peter Mesiarik Hálova 13 Bratislava
   24.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Daniel Brogyani Mlynarovičova 7 Bratislava
   Peter Mesiarik Hálova 13 Bratislava
   18.07.1996Nové sidlo:
   Technická 7 Bratislava 821 04
   17.07.1996Zrušené sidlo:
   Banšelova 34 Bratislava 821 04
   13.05.1993Nové sidlo:
   Banšelova 34 Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   sprostredkovanie v oblasti služieb
   reklamná agentúra
   Noví spoločníci:
   Daniel Brogyani Mlynarovičova 7 Bratislava
   Peter Mesiarik Hálova 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Daniel Brogyani Mlynarovičova 7 Bratislava
   12.05.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   a/ obchod s tovarom všetkého druhu, vrátane vývozu a dovozu
   b/ sprostredkovateľská činnosť
   c/ činnosť reklamnej agentúry, vrátane výroby reklamných zariadení a výrobkov
   d/ zabezpečovanie tvorčej a projetkovej činnosti pre oblasť architektúry, urbanizmu, interiéru a disignu
   e/ realizačná činnosť v oblastiach uvedených pod d/
   f/ činnosť realitnej kancelárie
   Zrušeny spoločníci:
   Architektonicko-projektový ateliér Q, spol. s r.o. Drieňova 34 Bratislava
   Daniel Brogyani Mlynarovičova 7 Bratislava
   Branislav Kulich Vlárska 10 Bratislava
   Peter Mesiarik Hálova 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   20.11.1991Nové obchodné meno:
   DARQ Studio, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ obchod s tovarom všetkého druhu, vrátane vývozu a dovozu
   b/ sprostredkovateľská činnosť
   c/ činnosť reklamnej agentúry, vrátane výroby reklamných zariadení a výrobkov
   d/ zabezpečovanie tvorčej a projetkovej činnosti pre oblasť architektúry, urbanizmu, interiéru a disignu
   e/ realizačná činnosť v oblastiach uvedených pod d/
   f/ činnosť realitnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Architektonicko-projektový ateliér Q, spol. s r.o. Drieňova 34 Bratislava
   Daniel Brogyani Mlynarovičova 7 Bratislava
   Branislav Kulich Vlárska 10 Bratislava
   Peter Mesiarik Hálova 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia