Utwórz fakturę

UNIFRUIT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy UNIFRUIT
PIN 17324874
TIN 2020341730
Numer VAT SK2020341730
Data utworzenia 05 listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba UNIFRUIT
Pri Šajbách 1
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 333 921 €
Zysk 32 553 €
Kapitał 364 494 €
Kapitał własny 38 519 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421244872232
Telefon(y) kom. +421903028894, +421902153518, +421948189209, +421903701712, +421903201018, +421903289449, +421903451147, +421904096143
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 243,765
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 156,707
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 156,707
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 118,867
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 37,840
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 86,668
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 81,399
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 74,145
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 74,145
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 470
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 6,784
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 5,269
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 244
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,025
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 390
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 390
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 243,765
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 71,072
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 31,216
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 31,216
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 32,553
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 172,693
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,315
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,315
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 170,378
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 100,877
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 100,877
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,622
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 67,879
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 333,923
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 333,921
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 119,238
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 214,683
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 296,473
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,415
D. Usług (účtová grupa 51) 126,189
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 31,893
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 14,764
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 12,000
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 5,048
4. Koszty społeczne (527, 528) 81
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 22,506
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 15,276
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 15,276
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 93,650
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 544
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 37,448
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -13,366
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,702
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,207
2. Pozostałe koszty (562A) 2,207
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,495
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,700
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 33,748
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,195
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,195
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 32,553
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17324874 TIN: 2020341730 Numer VAT: SK2020341730
 • Zarejestrowana siedziba: UNIFRUIT, Pri Šajbách 1, 83106, Bratislava
 • Data utworzenia: 05 listopad 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Pavel Zídek U hranic 3221/18 Praha 100 00 Česká republika 04.06.2014
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  TOPTRANS EU, a.s. 6 640 € (100%) Nitra 949 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.07.2014Noví spoločníci:
   TOPTRANS EU, a.s. Na Priehon 50 Nitra 949 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Pavel Zídek U hranic 3221/18 Praha 100 00 Česká republika Vznik funkcie: 04.06.2014
   15.07.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Peterčák Popolná 9363/14 Bratislava-Rača 831 06
   Ing. Miroslav Jurina SNP 350/97 Limbach 900 91
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Jurina SNP 350/97 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 22.06.1993
   Ing. Milan Peterčák Popolná 9363/14 Bratislava- Rača 831 06 Vznik funkcie: 29.03.1993
   03.08.2007Noví spoločníci:
   Ing. Milan Peterčák Popolná 9363/14 Bratislava-Rača 831 06
   Ing. Miroslav Jurina SNP 350/97 Limbach 900 91
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Jurina SNP 350/97 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 22.06.1993
   Ing. Milan Peterčák Popolná 9363/14 Bratislava- Rača 831 06 Vznik funkcie: 29.03.1993
   02.08.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Jurina Ľubovnianska 3 Bratislava 851 04
   Ing. Milan Peterčák Pifflova 7 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Jurina Ľubovnianska 3 Bratislava 851 04
   Ing. Milan Peterčák Pifflova 7 Bratislava 851 01
   15.11.1999Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľného majetku
   prenájom priemyselného tovaru, motorových vozidiel
   sprostredkovanie služieb a prenájmu nehnuteľností
   06.05.1998Nové sidlo:
   Pri Šajbách 1 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Jurina Ľubovnianska 3 Bratislava 851 04
   Ing. Milan Peterčák Pifflova 7 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Jurina Ľubovnianska 3 Bratislava 851 04
   Ing. Milan Peterčák Pifflova 7 Bratislava 851 01
   05.05.1998Zrušené sidlo:
   Kopčianska 65 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Jurina Lubovnianska 3 Bratislava 851 04
   Ing. Milan Peterčák Pifflova 7 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Jurina Lubovnianska 3 Bratislava 851 04
   Ing. Milan Peterčák Pifflova 7 Bratislava 851 01
   24.09.1996Nové sidlo:
   Kopčianska 65 Bratislava 851 01
   23.09.1996Zrušené sidlo:
   Pri Šajbách 1 Bratislava 835 12
   22.06.1993Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Jurina Lubovnianska 3 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Jurina Lubovnianska 3 Bratislava 851 04
   Ing. Milan Peterčák Pifflova 7 Bratislava 851 01
   21.06.1993Zrušeny spoločníci:
   Jarmila Peterčáková Pollitova /Pifflova / 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Peterčák
   Jarmila Peterčáková
   29.03.1993Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   sprostredkovanie obchodu s tovarov
   kúpa a predaj automobilov, autodoplnkov a autopríslušenstva
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   veľkoobchod s ovocím
   veľkoobchod s potravinami
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Peterčák Pifflova 7 Bratislava 851 01
   Jarmila Peterčáková Pollitova /Pifflova / 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Peterčák
   Jarmila Peterčáková
   28.03.1993Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy a predaja hnuteľných a nehnuteľných vecí
   reštauračná a hotelová činnosť a s tým spojené doplnkové služby
   veľkoobchod, maloobchod a servisná činnosť pre tuzemských a zahraničných partnerov, ako aj exportované a importované tovarové fondy
   sprostredkovateľská a propagačná činnosť všeobecne
   nákup a predaj, dovoz a vývoz a sprostredkovanie nákupu a predaja nových a ojazdených motorových vozidiel, náhradných súčiastok a komponentov, a to nových aj starších, autodoplnkov a autopríslušenstva
   nákup a predaj, sprostredkovanie nákupu a predaja, dovoz a vývoz všetkého spotrebného tovaru, najmä v sortimente : potraviny, drogistický a železiarsky tovar, textil, drevo vrátane nábytku, výrobky z kovov, skla a plastov, elektronika a výpočtová technika, stavebný a keramický materiál s výnimkou tovarových fondov, na ktorých vývoz a dovoz sa vyžaduje súhlas FMZO
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Peterčák Pollitova /Pifflova / 7 Bratislava
   Jarmila Peterčáková Pollitova /Pifflova / 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   05.11.1991Nové obchodné meno:
   UNIFRUIT spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Pri Šajbách 1 Bratislava 835 12
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy a predaja hnuteľných a nehnuteľných vecí
   reštauračná a hotelová činnosť a s tým spojené doplnkové služby
   veľkoobchod, maloobchod a servisná činnosť pre tuzemských a zahraničných partnerov, ako aj exportované a importované tovarové fondy
   sprostredkovateľská a propagačná činnosť všeobecne
   nákup a predaj, dovoz a vývoz a sprostredkovanie nákupu a predaja nových a ojazdených motorových vozidiel, náhradných súčiastok a komponentov, a to nových aj starších, autodoplnkov a autopríslušenstva
   nákup a predaj, sprostredkovanie nákupu a predaja, dovoz a vývoz všetkého spotrebného tovaru, najmä v sortimente : potraviny, drogistický a železiarsky tovar, textil, drevo vrátane nábytku, výrobky z kovov, skla a plastov, elektronika a výpočtová technika, stavebný a keramický materiál s výnimkou tovarových fondov, na ktorých vývoz a dovoz sa vyžaduje súhlas FMZO
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Peterčák Pollitova /Pifflova / 7 Bratislava
   Jarmila Peterčáková Pollitova /Pifflova / 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia