Utwórz fakturę

TAXI Bratislava PROFI - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 27.04.2016
Basic information
Nazwa firmy TAXI Bratislava PROFI
PIN 17324904
TIN 2020290734
Numer VAT SK2020290734
Data utworzenia 06 listopad 1991
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba TAXI Bratislava PROFI
Prístavná 10
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 392 338 €
Zysk 3 621 €
Kapitał 219 442 €
Kapitał własny -10 220 €
Dane kontaktowe
E-mail profitaxi@profitaxi.sk
witryna internetowa http://www.profitaxi.sk
Telefon(y) +421253419696, +421253419798, +421253630244, +421253630245, +421253630246, +421253632020, +421253632021, +421253632022
Telefon(y) kom. +421903768666, +421905768666, +421948016222, +421903437095, +421903437365, +421901765507
Nr(y) faksu 0253419797
Date of updating data: 27.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 311,688
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 310,327
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 303,776
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 32,023
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 32,023
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 271,753
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 1,500
3. Własne akcje i akcje własne firmy (252) 1,500
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 5,051
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,194
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,857
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,361
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,361
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 311,688
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -8,817
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 41,500
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 41,500
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) -9,628
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -44,310
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -44,310
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,621
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 320,505
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,281
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,281
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 317,224
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 6,246
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,246
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,824
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,201
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 291,805
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13,148
Date of updating data: 27.04.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 392,326
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 392,338
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 392,326
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 386,957
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,414
D. Usług (účtová grupa 51) 276,278
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 107,842
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 76,689
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 26,645
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,508
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 971
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 452
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 5,381
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 114,634
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 800
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 800
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -800
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,581
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,621
Date of updating data: 27.04.2016
Date of updating data: 27.04.2016