Utwórz fakturę

ARMATUREX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ARMATUREX
PIN 17325161
TIN 2020297378
Numer VAT SK2020297378
Data utworzenia 21 listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ARMATUREX
Námestie Martina Benku 4
81107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 801 283 €
Zysk -31 558 €
Kapitał 395 320 €
Kapitał własny 77 797 €
Dane kontaktowe
E-mail armaturex@armaturex.sk
Telefon(y) 0244680401, 0244680402, 0244680403, 0255410718, 0255410719, 0255566272, 0255577158
Telefon(y) kom. +421903268114
Nr(y) faksu 0255410718
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 320,006
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 645
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 645
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 645
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 317,478
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 273,465
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 273,465
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 3,717
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 3,717
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,717
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 20,623
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 20,622
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,622
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 19,673
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,120
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 14,553
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,883
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,883
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 320,006
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 46,238
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 12,564
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 12,564
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 58,592
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 58,592
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -31,558
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 273,768
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 72,371
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 2,314
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 2,314
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 69,119
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 938
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 90,826
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 62,811
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 62,811
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 7,288
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,416
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,343
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,847
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 121
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,571
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 4,571
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 106,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 798,909
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 801,283
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 795,242
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,666
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 167
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,208
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 821,335
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 607,498
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 12,796
D. Usług (účtová grupa 51) 76,120
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 121,443
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 86,664
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 29,914
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,865
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,081
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,306
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,306
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,091
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -20,052
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 102,494
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 8,926
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3,650
2. Pozostałe koszty (562A) 3,650
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,276
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -8,926
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -28,978
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,580
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -300
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -31,558
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17325161 TIN: 2020297378 Numer VAT: SK2020297378
 • Zarejestrowana siedziba: ARMATUREX, Námestie Martina Benku 4, 81107, Bratislava
 • Data utworzenia: 21 listopad 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Alojz Koubek Royova 1130/11 Bratislava 831 01 21.11.1991
  Paolo Galbiati Royova 11130/11 Bratislava 831 01 29.11.2006
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Alojz Koubek 5 312 € (80%) Royova 1130/11 Bratislava 831 01
  Mgr. Eva Koubeková 1 328 € (20%) Bratislava 831 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   23.02.2012Nové sidlo:
   Námestie Martina Benku 4 Bratislava 811 07
   22.02.2012Zrušené sidlo:
   Krížna 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Eva Koubeková Royova 11130/11 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 29.11.2006
   08.12.2006Noví spoločníci:
   Ing. Alojz Koubek Royova 11130/11 Bratislava 831 01
   Mgr. Eva Koubeková Royova 11130/11 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alojz Koubek Royova 1130/11 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 21.11.1991
   Paolo Galbiati Royova 11130/11 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 29.11.2006
   Mgr. Eva Koubeková Royova 11130/11 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 29.11.2006
   07.12.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alojz Koubek Sekulská 5 Bratislava 841 04
   Mgr. Eva Koubeková Sekulská 5 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Alojz Koubek Sekulská 5 Bratislava 841 04
   06.11.2001Nové predmety činnosti:
   maliarske, natieračské a sklenárske práce
   kúrenárske práce
   vodoinštalatérske práce
   obkladačské práce
   murárske práce
   prípravné práce pre stavbu
   sprostredkovanie v oblasti stavebníctva
   Noví spoločníci:
   Ing. Alojz Koubek Sekulská 5 Bratislava 841 04
   Mgr. Eva Koubeková Sekulská 5 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Alojz Koubek Sekulská 5 Bratislava 841 04
   05.11.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alojz Koubek Sekulská 5 Bratislava
   Eva Koubeková Sekulská 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   21.04.1993Noví spoločníci:
   Ing. Alojz Koubek Sekulská 5 Bratislava
   Eva Koubeková Sekulská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   20.04.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alojz Koubek Sekulská 5 Bratislava
   Soňa Labadyová Záhorácka 1934/63 Malacky
   Ľuboš Voznica Trnávka časť Macov 149 Blatná na Ostrove
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   21.11.1991Nové obchodné meno:
   ARMATUREX spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Krížna 17 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná distribučná a výrobna činnosť
   sprostredkovateľská, poradenská, konzultačná a inžinierska činnosť
   vydavateľská činnosť v neperiodickej tlači
   vykonávanie pomocných a vedľajších obchodných aktivít za účelom podporovania hore uvedených činností
   nadobúdanie účastí na podnikaní a prevzatie obchodného vedenia iných spoločností
   Noví spoločníci:
   Ing. Alojz Koubek Sekulská 5 Bratislava
   Soňa Labadyová Záhorácka 1934/63 Malacky
   Ľuboš Voznica Trnávka časť Macov 149 Blatná na Ostrove
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia