Utwórz fakturę

Techmontstav - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Techmontstav
PIN 17325188
TIN 2020290767
Numer VAT SK2020290767
Data utworzenia 05 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Techmontstav
Pluhová 8
90028
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 5 000 887 €
Zysk -154 884 €
Kapitał 2 483 304 €
Kapitał własny 1 498 639 €
Dane kontaktowe
E-mail techmontstav@techmontstav.sk
Telefon(y) 0245944743, 0245944744
Nr(y) faksu 0245944746
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,563,867
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 566,668
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 566,668
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 345,338
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 42,555
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 17,379
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 95,008
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 66,388
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,995,040
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 78,501
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 3,381
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 75,120
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 867,539
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 867,539
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 867,539
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 388,829
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 374,247
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 374,247
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 14,582
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 660,171
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 6,489
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 653,682
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,159
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,982
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 177
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,563,867
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,343,825
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,491,405
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,491,405
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -154,884
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,220,042
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 131,710
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 131,672
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 38
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 917,109
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 683,376
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 683,376
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 226,234
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 400
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,186
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,589
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,324
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 14,930
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 14,930
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 156,293
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,920,995
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 5,000,887
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 164,041
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,756,946
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 10,609
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,069,291
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,136,714
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 161,168
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 20,978
D. Usług (účtová grupa 51) 3,638,817
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 45,937
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 33,886
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 11,303
4. Koszty społeczne (527, 528) 748
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 9,332
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 22,470
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 22,470
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 149,693
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,088,319
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -135,827
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 100,024
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 9
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 9
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 16,184
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 7,887
2. Pozostałe koszty (562A) 7,887
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 8,297
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -16,175
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -152,002
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,882
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,882
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -154,884
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17325188 TIN: 2020290767 Numer VAT: SK2020290767
 • Zarejestrowana siedziba: Techmontstav, Pluhová 8, 90028, Bratislava
 • Data utworzenia: 05 grudzień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Pavel Jung Sadová 25 Ivanka pri Dunaji 05.04.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Pavel Jung 3 320 € (50%) Sadová 25 Ivanka pri Dunaji
  Jozef Pekár 3 320 € (50%) Veľké Zálužie
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   18.02.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Pekár 1018 Veľké Zálužie
   01.01.2011Nové sidlo:
   Pluhová 8 Ivanka pri Dunaji 900 28
   31.12.2010Zrušené sidlo:
   Vajnorská 135 Bratislava 831 04
   27.01.2010Zrušeny predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   18.12.1998Noví spoločníci:
   Pavel Jung Sadová 25 Ivanka pri Dunaji
   Jozef Pekár 1018 Veľké Zálužie
   17.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Pavel Jung Sadová 25 Ivanka pri Dunaji
   Jozef Pekár 1018 Veľké Zálužie
   24.04.1996Nové sidlo:
   Vajnorská 135 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Pavel Jung Sadová 25 Ivanka pri Dunaji
   Jozef Pekár 1018 Veľké Zálužie
   23.04.1996Zrušené sidlo:
   Kozia 19 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Pavel Jung Sadová 25 Ivanka pri Dunaji
   Jozef Pekár 1018 Veľké Zálužie
   Robert Skýpala Kozia 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Robert Skýpala Kozia 19 Bratislava
   26.07.1994Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   05.04.1993Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej činnosti
   inžinierska činnosť
   technologické montáže chladiarenských, kuchynských a vzduchovotechnických zariadení a stavebno-montážne práce
   vykonávanie montáži a opráv plynových zariadení
   Noví spoločníci:
   Pavel Jung Sadová 25 Ivanka pri Dunaji
   Jozef Pekár 1018 Veľké Zálužie
   Robert Skýpala Kozia 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavel Jung Sadová 25 Ivanka pri Dunaji
   Robert Skýpala Kozia 19 Bratislava
   Jozef Pekár 1018 Veľké Zálužie
   04.04.1993Zrušeny predmety činnosti:
   a/ Technologické mantáže chladiarenských kuchynských a vzduchotechnických zariadení a stavebnomontážne práce v zmysle platných právnych predpisov.
   b/ Inžinierska činnosť súvisiaca s predmetom podľa písm. a/.
   c/ Obchodná činnosť s tovarmi všetkého druhu v zmysle platných právnych predpisov.
   d/ Sprostredkovateľská činnosť v oblastiach a/ b/ c/.
   Zrušeny spoločníci:
   Pavel Jung Sadová 25 Ivanka pri Dunaji
   Jozef Pekár 1018 Veľké Zálužie
   Marián Podlužanský Zadunajská 7 Bratislava
   Robert Skýpala Kozia 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   05.12.1991Nové obchodné meno:
   Techmontstav spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Kozia 19 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ Technologické mantáže chladiarenských kuchynských a vzduchotechnických zariadení a stavebnomontážne práce v zmysle platných právnych predpisov.
   b/ Inžinierska činnosť súvisiaca s predmetom podľa písm. a/.
   c/ Obchodná činnosť s tovarmi všetkého druhu v zmysle platných právnych predpisov.
   d/ Sprostredkovateľská činnosť v oblastiach a/ b/ c/.
   Noví spoločníci:
   Pavel Jung Sadová 25 Ivanka pri Dunaji
   Jozef Pekár 1018 Veľké Zálužie
   Marián Podlužanský Zadunajská 7 Bratislava
   Robert Skýpala Kozia 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia