Utwórz fakturę

ORMAN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ORMAN
PIN 17325609
TIN 2020293814
Numer VAT SK2020293814
Data utworzenia 19 listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ORMAN
Riazanská 54
83102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 216 706 €
Zysk 5 240 €
Dane kontaktowe
E-mail orman@orman.sk
witryna internetowa http://www.orman.sk
Telefon(y) +421220700508
Telefon(y) kom. +421903246056
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 19,086
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 19,086
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 19,086
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 70,792
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 39,913
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,337
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 26,542
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 89,878
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 20,959
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 6,094
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,986
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,240
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 68,919
B.II. Długookresowa położenia (451A, 459A, 45XA) 11,805
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 42,114
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 29,230
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 2,967
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,517
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 6,400
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 15,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 216,706
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 211,534
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,172
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 208,886
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,277
C. Usług (účtová grupa 51) 188,694
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 7,101
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 155
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 1,635
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,000
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,024
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 7,820
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 13,563
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 898
M. Koszty oprocentowania (562) 794
N. Walutowe straty (563) 41
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 63
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -898
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 6,922
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,682
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 5,240
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17325609 TIN: 2020293814 Numer VAT: SK2020293814
 • Zarejestrowana siedziba: ORMAN, Riazanská 54, 83102, Bratislava
 • Data utworzenia: 19 listopad 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Juraj Oravec Ovručská 1662/1 Bratislava 831 02 09.12.1994
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Juraj Oravec 6 639 € (100%) Ovručská 1662/1 Bratislava 831 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   26.05.2011Nový štatutárny orgán:
   Juraj Oravec Ovručská 1662/1 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 09.12.1994
   25.05.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Oravec Holíčska 15 Bratislava Vznik funkcie: 09.12.1994
   16.08.2007Nové sidlo:
   Riazanská 54 Bratislava 831 02
   15.08.2007Zrušené sidlo:
   Matičná 15 Bratislava 831 03
   16.02.2004Noví spoločníci:
   Juraj Oravec Ovručská 1662/1 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   15.02.2004Zrušeny spoločníci:
   Viera Oravcová Holíčska 15 Bratislava
   Juraj Oravec Holíčska 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Viera Oravcová Holíčska 15 Bratislava Vznik funkcie: 30.09.1999 Skončenie funkcie: 19.01.2004
   24.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Viera Oravcová Holíčska 15 Bratislava Vznik funkcie: 30.09.1999 Skončenie funkcie: 19.01.2004
   Juraj Oravec Holíčska 15 Bratislava Vznik funkcie: 09.12.1994
   23.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Viera Oravcová Holíčska 15 Bratislava
   Juraj Oravec Holíčska 15 Bratislava
   09.02.2000Noví spoločníci:
   Viera Oravcová Holíčska 15 Bratislava
   Juraj Oravec Holíčska 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Viera Oravcová Holíčska 15 Bratislava
   08.02.2000Zrušeny spoločníci:
   Zdenka Dóšová Dolná 108 Modra
   Viera Oravcová Holíčska 15 Bratislava
   Juraj Oravec Holíčska 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zdenka Dóšová Dolná 108 Modra
   20.08.1997Nové sidlo:
   Matičná 15 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Zdenka Dóšová Dolná 108 Modra
   Viera Oravcová Holíčska 15 Bratislava
   Juraj Oravec Holíčska 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Zdenka Dóšová Dolná 108 Modra
   19.08.1997Zrušené sidlo:
   Dunajská 35 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   Viera Oravcová Holíčska 15 Bratislava
   Juraj Oravec Holíčska 15 Bratislava
   Zdena Stašková Topoľčianska 20 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zdenka Stašková Rezedová 19 Bratislava
   16.07.1996Nové sidlo:
   Dunajská 35 Bratislava 811 08
   Nové predmety činnosti:
   gragické návrhy a design
   15.07.1996Zrušené sidlo:
   nám. 1. mája 7 Bratislava 811 06
   08.09.1995Nové predmety činnosti:
   polygrafická výroba
   sprostredkovateľské a tlačiarenské služby v oblasti tlačiarenských výkonov
   reklamná a propagačná činnosť
   nákup a predaj tlačiarenskej techniky a tlačiarenských technológií
   sprostredkovanie, nákup a predaj všetkých druhov tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   tlač kníh, sieťotlač, ofsetová tlač
   vydavatelská činnosť
   Noví spoločníci:
   Viera Oravcová Holíčska 15 Bratislava
   Juraj Oravec Holíčska 15 Bratislava
   Zdena Stašková Topoľčianska 20 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Juraj Oravec Holíčska 15 Bratislava
   Zdenka Stašková Rezedová 19 Bratislava
   07.09.1995Zrušeny predmety činnosti:
   výkony prác tlačiarenského charakteru bez obmedzenia technológie
   sprostredkovateľské služby v oblasti tlačiarenských výkonov
   spracovanie návrhov a ich realizácia podľa požiadavok odberateľa v oblasti tlačiarenských výkonov
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti zavádzania technológií tlačiarenského charakteru
   zastupovanie domácich a zahraničných firiem v oblasti obchodu s tlačiarenskou technikou
   export a import tlačiarenskej techniky a technológií
   obchodná činnosť bez obmedzenia sortimentu v zmysle platných právnych úprav
   výroba, distribúcia, nákup a predaj tovarov v oblasti predmetu podnikania
   zabezpečovanie služieb a výkonov v oblasti výstavníctva, komplexnou dodávkou
   vypracovanie grafických návrhov, dizajnérskych návrhov v oblasti umeleckého a priemyselného dizajnu
   komplexné služby v oblasti reklamy a prieskumu trhu
   Zrušeny spoločníci:
   Firma SOLID a.s. Duklianska 12 Bratislava
   Viera Oravcová Holíčska 15 Bratislava
   Juraj Oravec Holíčska 15 Bratislava
   Milan Prochádzka Batkova 5 Bratislava
   Ľubica Prochádzková Batkova 5 Bratislava
   Zdena Stašková Topoľčianska 20 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   19.11.1991Nové obchodné meno:
   ORMAN spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   nám. 1. mája 7 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výkony prác tlačiarenského charakteru bez obmedzenia technológie
   sprostredkovateľské služby v oblasti tlačiarenských výkonov
   spracovanie návrhov a ich realizácia podľa požiadavok odberateľa v oblasti tlačiarenských výkonov
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti zavádzania technológií tlačiarenského charakteru
   zastupovanie domácich a zahraničných firiem v oblasti obchodu s tlačiarenskou technikou
   export a import tlačiarenskej techniky a technológií
   obchodná činnosť bez obmedzenia sortimentu v zmysle platných právnych úprav
   výroba, distribúcia, nákup a predaj tovarov v oblasti predmetu podnikania
   zabezpečovanie služieb a výkonov v oblasti výstavníctva, komplexnou dodávkou
   vypracovanie grafických návrhov, dizajnérskych návrhov v oblasti umeleckého a priemyselného dizajnu
   komplexné služby v oblasti reklamy a prieskumu trhu
   Noví spoločníci:
   Firma SOLID a.s. Duklianska 12 Bratislava
   Viera Oravcová Holíčska 15 Bratislava
   Juraj Oravec Holíčska 15 Bratislava
   Milan Prochádzka Batkova 5 Bratislava
   Ľubica Prochádzková Batkova 5 Bratislava
   Zdena Stašková Topoľčianska 20 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia