Utwórz fakturę

Brainvest investičná - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Brainvest investičná
PIN 17325668
TIN 2020900189
Data utworzenia 27 listopad 1991
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Brainvest investičná
Rašu 37
Bratislava
Financial information
Zysk -484 €
Kapitał 4 339 €
Kapitał własny 4 339 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 3,319
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 3,319
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,015
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,015
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 4,334
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,854
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 66,720
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 66,720
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 56
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -62,438
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -484
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 480
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 480
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 4
C. Usług (účtová grupa 51) 4
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -4
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -4
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -4
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -484
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4180910.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17325668 TIN: 2020900189
 • Zarejestrowana siedziba: Brainvest investičná, Rašu 37, Bratislava
 • Data utworzenia: 27 listopad 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  MUDr. Jana Gáliková člen Vodná 9 Nitra 949 01 02.06.1993
  Ing. Mária Hečková predseda Rašu 37 Bratislava 02.06.1993
  Ing. Július Rozložník člen Bakošova 40 Bratislava 841 03 02.06.1993
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   02.06.1993Nové obchodné meno:
   Brainvest investičná spoločnosť, a.s.
   Nové predmety činnosti:
   Zhromažďovanie peňažných prostriedkov práv- nických a fyzických osôb za účelom ich pou- žitia na účasti na podnikaní podľa zákona č. 248/82 Zb. /kolektívne investovanie/ S týmto cieľom spoločnosti:
   zhromažďuje peňažné prostriedky predajom podielových listov a vytvára z nich podielové fondy
   nakladá s prostriedkami investičných fondov na základe zmluvy v mene investičného fondu a na jeho účet
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   MUDr. Jana Gáliková - člen Vodná 9 Nitra 949 01
   Ing. Mária Hečková - predseda Rašu 37 Bratislava
   Ing. Július Rozložník - člen Bakošova 40 Bratislava 841 03
   01.06.1993Zrušené obchodné meno:
   Brainvest a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   1. Vnútorný a zahraničný obchod so všetkými druhmi tovarov, k prevádzkovaniu ktorého sa nevyžaduje oprávnenie podľa osobitných predpisov.
   2. Poskytovanie informačných, konzultačných, poradenských, expertíznych, koordinačných zastupiteľských a sprostredkovateľských služieb pre podnikateľov, obchodné spoločnosti a iné čs. fyzické a právnické osoby pri obchodnej činnosti, najmä v oblasti marketingu, racionalizácie, investícií, cien a úverov a využívania hnuteľnéh a nehnuteľného majetku, vrátane investorskej a investičnej činnosti.
   3. Všetky činnosti spojené s predmetom podnikania, ak nie je ich výkon viazaný na povolenie podľa osobitných predpisov.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Evžen Hečko - predseda Rašu 37 Bratislava
   Ing. Mária Hečková - zástupca Rašu 37 Bratislava
   Ing. arch. Natália Horváthová ČA 49 Bratislava
   27.11.1991Nové obchodné meno:
   Brainvest a.s.
   Nové sidlo:
   Rašu 37 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   1. Vnútorný a zahraničný obchod so všetkými druhmi tovarov, k prevádzkovaniu ktorého sa nevyžaduje oprávnenie podľa osobitných predpisov.
   2. Poskytovanie informačných, konzultačných, poradenských, expertíznych, koordinačných zastupiteľských a sprostredkovateľských služieb pre podnikateľov, obchodné spoločnosti a iné čs. fyzické a právnické osoby pri obchodnej činnosti, najmä v oblasti marketingu, racionalizácie, investícií, cien a úverov a využívania hnuteľnéh a nehnuteľného majetku, vrátane investorskej a investičnej činnosti.
   3. Všetky činnosti spojené s predmetom podnikania, ak nie je ich výkon viazaný na povolenie podľa osobitných predpisov.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Evžen Hečko - predseda Rašu 37 Bratislava
   Ing. Mária Hečková - zástupca Rašu 37 Bratislava
   Ing. arch. Natália Horváthová ČA 49 Bratislava