Utwórz fakturę

"CHLADENIE" - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Nazwa firmy "CHLADENIE"
PIN 17325757
TIN 2020328068
Numer VAT SK2020328068
Data utworzenia 20 listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba "CHLADENIE"
Kovorobotnícka 3
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 787 143 €
Zysk 54 629 €
Kapitał 548 606 €
Kapitał własny 481 464 €
Dane kontaktowe
E-mail chladenie-nd@azet.sk
witryna internetowa http://www.chladeniesro.sk
Telefon(y) +421243420738, +421243423285, +421243632851, +421243632852, +421243632853
Nr(y) faksu 0243423285
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 608,262
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 82,401
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 82,401
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 37,517
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 43,344
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,540
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 525,861
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 387,063
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 387,063
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 95,783
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 95,783
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 95,783
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 43,015
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,686
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 37,329
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 608,262
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 536,093
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 15,945
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 15,945
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,887
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,887
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 461,632
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 461,632
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 54,629
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 72,169
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,320
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,320
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 70,849
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 58,401
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 58,401
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,826
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,561
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 821
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,240
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 787,143
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 787,143
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 542,319
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 244,824
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 714,812
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 384,442
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 10,792
D. Usług (účtová grupa 51) 288,709
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 24,644
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 17,780
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 6,041
4. Koszty społeczne (527, 528) 823
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,129
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,096
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4,096
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 72,331
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 103,200
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 40
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 40
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 40
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,907
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,907
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,867
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 70,464
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 15,835
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 15,835
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 54,629
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015
 • PIN :17325757 TIN: 2020328068 Numer VAT: SK2020328068
 • Zarejestrowana siedziba: "CHLADENIE", Kovorobotnícka 3, 82104, Bratislava
 • Data utworzenia: 20 listopad 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Fridrich Sill Škôlská ulica 535/21 Štvrtok na Ostrove 930 40 11.07.2012
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   30.07.2015Noví spoločníci:
   Peter Nagy Brančská 3107/11 Bratislava 851 01
   11.07.2012Noví spoločníci:
   Ing. Albert Sill Gazdovský rad 23/20 Štvrtok na Ostrove 930 40
   Nový štatutárny orgán:
   Fridrich Sill Škôlská ulica 535/21 Štvrtok na Ostrove 930 40
   09.10.2009Noví spoločníci:
   Oto Bažány Ružová dolina 12 Bratislava 821 09
   Pavol Danihel Legionárska 7 Bratislava 831 04
   Jozef Kmeť Štefánikova 19 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Fridrich Sill Škôlska ulica 535/21 Štvrtok na Ostrove 930 40
   Ladislav Ferenczi pobyt na území SR : Hlavná 72 Šamorín 931 01
   11.09.2001Noví spoločníci:
   Michal Polák Estónska 20 Bratislava 821 06
   07.07.1998Noví spoločníci:
   Jozef Holienka Kupeckého 7 Bratislava 821 08
   Edmund Nagy Jána Stanislava 5 Bratislava 841 05
   Peter Šarmír Krajná 18080/35 Bratislava 821 04
   Miroslav Šindler Krajná 5 Bratislava 821 04
   Ján Šebák pobyt na území SR : Pomlejská cesta 457/15 Šamorín 931 01
   Karol Zacharov pobyt na území SR : Gazdovský Rad 17 Šamorín 931 01
   26.09.1995Nové predmety činnosti:
   výroba, inštalácia a opravy chladiacich zariadení, elektrospotrebičov
   renovácia náhradných dielov
   kompletovanie a výroba z náhradných dielov v odbore chladenia
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   nákup a predaj priemyselného tovaru a elektro tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   20.11.1991Nové obchodné meno:
   "CHLADENIE", spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kovorobotnícka 3 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným