Utwórz fakturę

B + B EXPORT - IMPORT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy B + B EXPORT - IMPORT
PIN 17325781
TIN 2020312547
Numer VAT SK2020312547
Data utworzenia 05 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba B + B EXPORT - IMPORT
Pri vinohradoch 129
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 40 802 €
Zysk -5 818 €
Kapitał 32 673 €
Kapitał własny -19 419 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421244883773
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 31,408
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 5,333
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 5,333
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 5,333
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 25,591
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 20,459
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 20,459
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,320
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,309
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,309
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 11
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,812
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 842
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 970
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 484
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 484
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 31,408
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 389
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -764
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 33,090
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -33,854
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,818
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 31,019
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 19,135
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 19,135
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 11,884
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,272
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,272
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 9,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 13
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 31
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,568
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 40,789
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 40,802
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 40,790
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 44,267
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 24,548
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,536
D. Usług (účtová grupa 51) 13,792
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 604
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 504
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 100
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 615
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,172
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,172
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -3,465
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -86
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,393
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,393
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,393
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -4,858
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -5,818
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17325781 TIN: 2020312547 Numer VAT: SK2020312547
 • Zarejestrowana siedziba: B + B EXPORT - IMPORT, Pri vinohradoch 129, 83106, Bratislava
 • Data utworzenia: 05 grudzień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  René Baláž Svätoplukova 1423/39 Senec 903 01 02.09.2010
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  René Baláž 2 656 € (40%) Svätoplukova 1423/39 Senec 903 01
  Ľubica Baláž 3 984 € (60%) Alexingergasse 92/9 Viedeň 11001958 Rakúska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   29.08.2013Nové sidlo:
   Pri vinohradoch 129 Bratislava 831 06
   28.08.2013Zrušené sidlo:
   Dopravná 57 Bratislava 831 06
   09.09.2010Noví spoločníci:
   René Baláž Svätoplukova 1423/39 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   René Baláž Svätoplukova 1423/39 Senec 903 01 Vznik funkcie: 02.09.2010
   08.09.2010Zrušeny spoločníci:
   Jana Pajdlhauserová Novohorská 40 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Pajdlhauserová Novohorská 40 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 01.02.2005
   29.09.2007Nové sidlo:
   Dopravná 57 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   Ľubica Baláž Alexingergasse 92/9 Viedeň 11001958 Rakúska republika
   Jana Pajdlhauserová Novohorská 40 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Jana Pajdlhauserová Novohorská 40 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 01.02.2005
   28.09.2007Zrušené sidlo:
   Pri vinohradoch 138 Bratislava 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ľubica Valentovič Alxingergasse 92/9 Viedeň 11001958 Rakúska republika
   Jana Zvozilová Pri vinohradoch 138 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Zvozilová Pri vinohradoch 138 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 01.02.2005
   01.02.2005Nové sidlo:
   Pri vinohradoch 138 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   Ľubica Valentovič Alxingergasse 92/9 Viedeň 11001958 Rakúska republika
   Jana Zvozilová Pri vinohradoch 138 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Jana Zvozilová Pri vinohradoch 138 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 01.02.2005
   31.01.2005Zrušené sidlo:
   Fedáková 14 Bratislava 841 02
   Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Baláž Fedákova 14 Bratislava 841 02
   Vladimír Baláž Alxinger-gasse 92/9 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Baláž Fedákova 14 Bratislava 841 02
   06.11.2003Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava vozidlami s celou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   11.09.1998Noví spoločníci:
   Miroslav Baláž Fedákova 14 Bratislava 841 02
   Vladimír Baláž Alxinger-gasse 92/9 Wien Rakúska republika
   10.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Baláž Fedákova 14 Bratislava 841 02
   Vladimír Baláž Alxinger-gasse 92/9 Wien Rakúska republika
   11.07.1994Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Miroslav Baláž Fedákova 14 Bratislava 841 02
   10.07.1994Zrušeny predmety činnosti:
   obchodno-sprostredkovateľská činnosť
   marketingová činnosť
   zahranično-obchodná činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   05.12.1991Nové obchodné meno:
   B + B EXPORT - IMPORT spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Fedáková 14 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodno-sprostredkovateľská činnosť
   marketingová činnosť
   zahranično-obchodná činnosť
   Noví spoločníci:
   Miroslav Baláž Fedákova 14 Bratislava 841 02
   Vladimír Baláž Alxinger-gasse 92/9 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia