Utwórz fakturę

B + B EXPORT - IMPORT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 08.11.2016
Basic information
Nazwa firmy B + B EXPORT - IMPORT
PIN 17325781
TIN 2020312547
Numer VAT SK2020312547
Data utworzenia 05 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba B + B EXPORT - IMPORT
Pri vinohradoch 129
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 41 051 €
Zysk -7 539 €
Kapitał 32 673 €
Kapitał własny -19 419 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421244883773
Date of updating data: 08.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 3,270
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 3,270
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,270
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 24,423
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 3,143
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 798
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 27,693
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 151
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 7,300
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -6,581
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -7,539
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 27,542
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 19,135
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 8,407
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,949
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 45
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,893
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,520
Date of updating data: 08.11.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 41,051
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 40,911
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 140
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 45,476
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 23,584
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,363
C. Usług (účtová grupa 51) 9,556
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 253
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 654
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 2,063
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -4,425
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -1,592
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 2,154
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,154
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -2,154
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -6,579
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -7,539
Date of updating data: 08.11.2016
Date of updating data: 08.11.2016
 • PIN :17325781 TIN: 2020312547 Numer VAT: SK2020312547
 • Zarejestrowana siedziba: B + B EXPORT - IMPORT, Pri vinohradoch 129, 83106, Bratislava
 • Data utworzenia: 05 grudzień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  René Baláž 645 Reca 925 26 02.09.2010
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  René Baláž 2 656 € (40%) Svätoplukova 1423/39 Senec 903 01
  Ľubica Baláž 3 984 € (60%) Alexingergasse 92/9 Viedeň 11001958 Rakúska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   29.08.2013Nové sidlo:
   Pri vinohradoch 129 Bratislava 831 06
   09.09.2010Noví spoločníci:
   René Baláž Svätoplukova 1423/39 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   René Baláž 645 Reca 925 26 Vznik funkcie: 02.09.2010
   29.09.2007Noví spoločníci:
   Ľubica Baláž Alexingergasse 92/9 Viedeň 11001958 Rakúska republika
   06.11.2003Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava vozidlami s celou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   11.07.1994Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   05.12.1991Nové obchodné meno:
   B + B EXPORT - IMPORT spol. s r. o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným