Utwórz fakturę

T & M - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy T & M
PIN 17325803
TIN 2020350068
Numer VAT SK2020350068
Data utworzenia 18 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba T & M
Romanova 11
85102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 55 437 €
Zysk -297 €
Kapitał 106 589 €
Kapitał własny 20 302 €
Dane kontaktowe
E-mail tam_min@netax.sk
Telefon(y) 0263812054, 0263812055, 0254654991
Telefon(y) kom. +421904619916
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 100,449
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 100,174
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 100,174
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 100,174
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 -2,927
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 223
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 223
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) -11,160
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) -14,962
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -14,962
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 3,802
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) -2,349
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ -2,349
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 10,359
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 719
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 9,640
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,202
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,202
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 100,449
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 20,005
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 12,999
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 26,852
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -13,853
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -297
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 81,475
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 286
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 286
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 81,189
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) -33,753
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -33,753
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 27,566
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 33,846
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 18,725
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,690
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13,115
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) -1,031
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) -1,031
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 49,437
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 55,437
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,805
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 46,632
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 6,000
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 54,593
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 3,240
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,512
D. Usług (účtová grupa 51) 14,502
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 20,440
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 15,023
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 5,327
4. Koszty społeczne (527, 528) 90
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 125
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 7,912
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 7,912
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,862
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 844
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 25,183
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 181
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 181
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -181
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 663
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -297
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17325803 TIN: 2020350068 Numer VAT: SK2020350068
 • Zarejestrowana siedziba: T & M, Romanova 11, 85102, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 grudzień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Jozef Minarik Romanova 11 Bratislava 851 02 18.12.1991
  RNDr. Mária Tatranská Turčianska 1 Bratislava 821 09 18.12.1991
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Jozef Minarik 4 980 € (75%) Romanova 11 Bratislava 851 02
  RNDr. Mária Tatranská 1 660 € (25%) Turčianska 1 Bratislava 821 09
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.04.2004Nové sidlo:
   Romanova 11 Bratislava 851 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Minarik Romanova 11 Bratislava 851 02
   RNDr. Mária Tatranská Turčianska 1 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Minarik Romanova 11 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 18.12.1991
   RNDr. Mária Tatranská Turčianska 1 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 18.12.1991
   15.04.2004Zrušené sidlo:
   Jiráskova 10 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Minarik Jiráskova 10 Bratislava
   Dr. Mária Tatranská Turčianska 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Minarik Jiráskova 10 Bratislava 851 01
   Dr. Mária Tatranská Turčianska 1 Bratislava
   05.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Minarik Jiráskova 10 Bratislava
   Dr. Mária Tatranská Turčianska 1 Bratislava
   04.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Minarik Jiráskova 10 Bratislava
   Dr. Mária Tatranská Turčianska 1 Bratislava
   06.04.1993Nové sidlo:
   Jiráskova 10 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   Sprostredkovanie kúpy a predaja tovarov a služieb.
   Sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností.
   Sprostredkovanie a realizácia reklamnej činnosti.
   Automatizované spracovanie údajov.
   Poskytovanie softwaru /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zakázku/ umiestňovaní iných obchodných aktivít.
   Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky.
   Obchodná činnosť - kúpa tovarov za účelom ďalšieho predaja mimo tovarov, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Minarik Jiráskova 10 Bratislava 851 01
   Dr. Mária Tatranská Turčianska 1 Bratislava
   05.04.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Realizácia obchodnej činnosti vo vzťahu k tuzemským a zahraničným právnickým a fyzickým osobám
   Zahrnaično-obchodná činnosť export-import okrem tovarov vyžadujúcich osobitné povo- lenie FMZO
   Zastupovanie a sprostredkovanie obchodných činností a služieb vrátane propagačnej činnosti
   Zriaďovanie stredísk obchodu a služieb, zriaďovanie obchodných zastúpení na území ČSFR
   Poskytovanie poradenskej, konzultačnej a odbornej pomoci pri umiestňovaní iných obchodných aktivít
   Zavádzanie nových výrobných technológií, montážnej a inej výrobnej činnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   18.12.1991Nové obchodné meno:
   T & M spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Realizácia obchodnej činnosti vo vzťahu k tuzemským a zahraničným právnickým a fyzickým osobám
   Zahrnaično-obchodná činnosť export-import okrem tovarov vyžadujúcich osobitné povo- lenie FMZO
   Zastupovanie a sprostredkovanie obchodných činností a služieb vrátane propagačnej činnosti
   Zriaďovanie stredísk obchodu a služieb, zriaďovanie obchodných zastúpení na území ČSFR
   Poskytovanie poradenskej, konzultačnej a odbornej pomoci pri umiestňovaní iných obchodných aktivít
   Zavádzanie nových výrobných technológií, montážnej a inej výrobnej činnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Minarik Jiráskova 10 Bratislava
   Dr. Mária Tatranská Turčianska 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia