Utwórz fakturę

ARTYPO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 31.08.2016
Basic information
Nazwa firmy ARTYPO
PIN 17325901
TIN 2020313526
Numer VAT SK2020313526
Data utworzenia 26 listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ARTYPO
Ďumbierska 1/A
83101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 21 430 €
Zysk 6 137 €
Kapitał 15 052 €
Kapitał własny 9 724 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0254775379, 0908066741
Telefon(y) kom. +421908066741, 0907985346, 0908066741
Date of updating data: 31.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 18,090
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 18,050
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 270
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 270
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 270
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 17,780
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 12,682
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,098
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 40
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 40
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 18,090
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 15,024
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,107
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,107
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 141
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,723
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -2,582
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,137
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,066
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 681
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 681
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,385
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 180
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 180
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,205
Date of updating data: 31.08.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 19,903
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 21,430
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 19,902
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,528
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,036
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,811
D. Usług (účtová grupa 51) 11,136
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 118
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 180
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 180
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 791
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 7,394
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 6,955
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 297
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 167
2. Pozostałe koszty (562A) 167
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 130
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -297
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 7,097
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 6,137
Date of updating data: 31.08.2016
Date of updating data: 31.08.2016