Utwórz fakturę

Entropia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Entropia
PIN 17326699
TIN 2020902092
Data utworzenia 02 sierpień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Entropia
Jégého 7
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 36 145 €
Zysk 7 286 €
Kapitał 2 595 €
Kapitał własny 1 392 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0905399367
Telefon(y) kom. 0905399367
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 21,797
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 6,892
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14,905
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 21,797
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,678
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -5,247
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 7,286
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 13,119
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 11,821
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,215
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 543
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,063
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,298
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 36,145
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 36,145
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 26,697
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,018
C. Usług (účtová grupa 51) 10,618
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 12,061
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 9,448
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 21,509
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 99
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 99
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -99
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 9,349
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 2,063
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 7,286
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17326699 TIN: 2020902092
 • Zarejestrowana siedziba: Entropia, Jégého 7, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 02 sierpień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Vojtech Kubek Jégého 7 Bratislava 821 08 27.01.2010
  Ing. Peter Kajan Prokopa Veľkého 24 Bratislava 811 04 14.01.2014
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Vojtech Kubek 3 319 € (50%) Jégého 7 Bratislava 821 08
  Ing. Peter Kajan 3 320 € (50%) Prokopa Veľkého 24 Bratislava 811 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   08.02.2014Nové obchodné meno:
   Entropia s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jégého 7 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   fotografické služby
   prenájom hnuteľných vecí
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kajan Prokopa Veľkého 24 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Kajan Prokopa Veľkého 24 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 14.01.2014
   07.02.2014Zrušené obchodné meno:
   FORTRADE, s. r. o.
   Zrušené sidlo:
   Na barine 7 Bratislava 841 03
   Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Karliková Na barine 7 Bratislava 841 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Zuzana Karliková Na barine 7 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 27.01.2010
   18.03.2010Nové obchodné meno:
   FORTRADE, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Na barine 7 Bratislava 841 03
   Noví spoločníci:
   Vojtech Kubek Jégého 7 Bratislava 821 08
   Zuzana Karliková Na barine 7 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   Vojtech Kubek Jégého 7 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 27.01.2010
   Zuzana Karliková Na barine 7 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 27.01.2010
   17.03.2010Zrušené obchodné meno:
   F O R T R A D E, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Júnová 9 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj nehnuteľností
   nájom a prenájom nehnuteľností, vrátane iných než základných služieb s tým spojených
   Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Anna Šestáková Júnova 9 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Anna Šestáková Júnova 9 Bratislava 831 01
   18.08.1998Noví spoločníci:
   PhDr. Anna Šestáková Júnova 9 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Anna Šestáková Júnova 9 Bratislava 831 01
   17.08.1998Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Anna Šestáková Júnova 9 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Anna Šestáková Júnova 9 Bratislava 831 01
   13.02.1995Noví spoločníci:
   PhDr. Anna Šestáková Júnova 9 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   PhDr. Anna Šestáková Júnova 9 Bratislava 831 01
   12.02.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Šesták , CSc. Júnová 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Šesták , CSc.
   02.11.1992Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovaru vykonávať len s týmto povolením)
   sprostredkovanie výkonu služieb
   sprostredkovanie, nákup a predaj výpočtovej, elektronickej a elektrotechnickej techniky a systémov a sprostredkovanie výkonu inštalácie a servisu v uvedenej oblasti
   leasing v oblasti elektroniky a elektrotechniky
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja výpočtovej techniky a systémov, elektroniky a elektrotechniky
   reklamná, propagačná, akvizičná činnosť a prieskum trhu
   sprostredkovanie, nákup a predaj nehnuteľností
   nájom a prenájom nehnuteľností, vrátane iných než základných služieb s tým spojených
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Šesták , CSc.
   01.11.1992Zrušeny predmety činnosti:
   projektovanie, výroba, kompletizácia, inštalácia, dodávky a servis informačných, analytických, diagnostických, terapeutických, technologických a výpočtových systémov a ich komponentov
   poskytovanie služieb v oblasti výpočtovej techniky
   sprostredkovanie, zastupovanie, dovoz a vývoz tovaru a služieb svojim menom na svoj účet alebo na účet tretích osôb, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
   leasing
   poskytovanie služieb v oblasti styku so zákazníkmi, reklamy a propagácie, vrátane organizovania výstav, prezentácie tovaru a služieb, školení
   obstarávateľstvo, sprostredkovanie, poradenstvo a zastupovanie v oblasti obchodu, služieb a podnikania
   nákup, odbyt, nájom a prenájom vecí hnuteľných a nehnuteľných svojim menom na svoj účet alebo na účet tretích osôb
   zabezpečovanie služieb marketingu, akvizície, výskumu a manažérstva pre právnické a fyzické osoby
   výstavba a rekonštrukcia stavieb určených pre bývanie, prevádzkovanie služieb alebo výrobu
   zriaďovanie, vybavovanie a prevádzkovanie predajní a podnikov verejného stravovania a cestovného ruchu
   poskytovanie služieb zdravotníckym zariadeniam
   prevádzkovanie maloobchodnej činnosti
   zabezpečovanie tlmočníckych a prekladateľských služieb pre právnické a fyzické osoby
   organizovanie bartrových operácií
   financovanie vzájomne viazaných dodávok
   predaj tovaru na vnútornom trhu, úprava alebo iné spracovanie predávaného tovaru
   spoločnosť je oprávnená ku všetkým obchodom a úkonom v tuzemsku i v zahraničí, ktoré sa javia nutnými alebo užitočnými k dosiahnutiu cieľu spoločnosti, zriaďovaniu pobočiek alebo dcérskych spoločností a k účasti na inom podnikaní
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   02.08.1991Nové obchodné meno:
   F O R T R A D E, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Júnová 9 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie, výroba, kompletizácia, inštalácia, dodávky a servis informačných, analytických, diagnostických, terapeutických, technologických a výpočtových systémov a ich komponentov
   poskytovanie služieb v oblasti výpočtovej techniky
   sprostredkovanie, zastupovanie, dovoz a vývoz tovaru a služieb svojim menom na svoj účet alebo na účet tretích osôb, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
   leasing
   poskytovanie služieb v oblasti styku so zákazníkmi, reklamy a propagácie, vrátane organizovania výstav, prezentácie tovaru a služieb, školení
   obstarávateľstvo, sprostredkovanie, poradenstvo a zastupovanie v oblasti obchodu, služieb a podnikania
   nákup, odbyt, nájom a prenájom vecí hnuteľných a nehnuteľných svojim menom na svoj účet alebo na účet tretích osôb
   zabezpečovanie služieb marketingu, akvizície, výskumu a manažérstva pre právnické a fyzické osoby
   výstavba a rekonštrukcia stavieb určených pre bývanie, prevádzkovanie služieb alebo výrobu
   zriaďovanie, vybavovanie a prevádzkovanie predajní a podnikov verejného stravovania a cestovného ruchu
   poskytovanie služieb zdravotníckym zariadeniam
   prevádzkovanie maloobchodnej činnosti
   zabezpečovanie tlmočníckych a prekladateľských služieb pre právnické a fyzické osoby
   organizovanie bartrových operácií
   financovanie vzájomne viazaných dodávok
   predaj tovaru na vnútornom trhu, úprava alebo iné spracovanie predávaného tovaru
   spoločnosť je oprávnená ku všetkým obchodom a úkonom v tuzemsku i v zahraničí, ktoré sa javia nutnými alebo užitočnými k dosiahnutiu cieľu spoločnosti, zriaďovaniu pobočiek alebo dcérskych spoločností a k účasti na inom podnikaní
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Šesták , CSc. Júnová 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia