Utwórz fakturę

Indila - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 27.04.2016
Basic information
Nazwa firmy Indila
PIN 17326796
Data utworzenia 29 sierpień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Indila
Kresánkova 7A
84105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 253 587 €
Zysk 3 020 €
Kapitał 276 635 €
Kapitał własny 184 352 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421911342682, +421903342682, +421948266872, +421948478254
Nr(y) faksu 0252494064
Date of updating data: 27.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 246,034
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 246,034
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 51,952
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 51,952
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 189,529
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 189,529
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 189,529
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,553
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 10
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,543
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 246,034
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 172,025
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 11,419
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 11,419
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 140,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,142
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,142
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 16,444
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 16,444
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,020
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 74,009
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 53,991
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 42,944
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 42,944
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 6,400
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,647
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 20,018
Date of updating data: 27.04.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 251,894
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 253,587
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 196,711
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 55,528
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,348
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 244,875
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 85,972
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,021
D. Usług (účtová grupa 51) 136,352
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 455
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,500
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,500
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,575
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 8,712
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 23,894
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 -1,693
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) -1,705
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) -1,705
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 12
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,004
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 180
2. Pozostałe koszty (562A) 180
O. Walutowe straty (563) -12
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,836
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,697
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,015
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 995
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 995
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,020
Date of updating data: 27.04.2016
Date of updating data: 27.04.2016