Utwórz fakturę

" T O K " - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.04.2016
Basic information
Nazwa firmy " T O K "
PIN 17326991
TIN 2020332303
Numer VAT SK2020332303
Data utworzenia 06 wrzesień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba " T O K "
Račianska 92
83102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 182 046 €
Zysk 1 466 €
Kapitał 644 293 €
Kapitał własny 559 272 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244453481, 0244453485, 0244459173, 0244632596, 0948045762
Date of updating data: 25.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 303,463
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 303,463
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,808
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 332,896
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 15,141
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,255
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 312,060
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 636,359
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 562,046
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 19,918
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 19,918
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,924
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 537,738
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,466
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 74,313
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 932
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 73,381
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 43,820
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 23,542
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 6,019
Date of updating data: 25.04.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 182,046
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 179,696
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,350
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 178,573
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 33,296
C. Usług (účtová grupa 51) 97,884
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 11,488
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 10,477
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 21,440
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,988
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 3,473
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 48,516
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 21
X. Interesu dochód (662) 21
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 699
M. Koszty oprocentowania (562) 305
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 394
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -678
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 2,795
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,329
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 1,466
Date of updating data: 25.04.2016
Date of updating data: 25.04.2016