Utwórz fakturę

VIEMA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy VIEMA
PIN 17327199
TIN 2020324922
Numer VAT SK2020324922
Data utworzenia 22 sierpień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba VIEMA
Mlynské Nivy 56
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 116 962 €
Zysk -3 367 €
Kapitał 23 427 €
Kapitał własny 14 009 €
Dane kontaktowe
E-mail postavimdom@gmail.com
Telefon(y) 0903706886
Telefon(y) kom. 0903706886
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 0
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 18,377
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 8,779
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,598
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 18,377
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 10,483
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,587
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 5,624
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,367
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 7,894
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 7,894
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,237
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 818
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,545
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 294
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 116,962
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 116,037
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 925
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 119,099
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 33,585
C. Usług (účtová grupa 51) 81,696
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 1,968
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 0
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 925
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 925
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 0
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -2,137
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 756
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 270
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 270
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -270
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -2,407
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -3,367
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17327199 TIN: 2020324922 Numer VAT: SK2020324922
 • Zarejestrowana siedziba: VIEMA, Mlynské Nivy 56, 82105, Bratislava
 • Data utworzenia: 22 sierpień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ladislav Mezei Rozvodná 5 Bratislava 07.02.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ladislav Mezei 6 640 € (100%) Rozvodná 5 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.01.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomír Reháček Planét 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Reháček Planét 8 Bratislava
   21.11.2003Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 56 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   20.11.2003Zrušené sidlo:
   Kvetná 13 Bratislava 821 08
   26.08.1998Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie výškových prác, výškové práce, čistenie a upratovanie
   stavebný dozor
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Mezei Rozvodná 5 Bratislava
   Ing. Ľubomír Reháček Planét 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Reháček Planét 8 Bratislava
   25.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Mezei Rozvodná 5 Bratislava
   Ing. Mária Spielböchová Švabinského 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Spielböcková Švabinského 14 Bratislava
   07.02.1997Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   ekonomické poradenstvo
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Mezei Rozvodná 5 Bratislava
   Ing. Mária Spielböchová Švabinského 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Mezei Rozvodná 5 Bratislava
   Ing. Mária Spielböcková Švabinského 14 Bratislava
   06.02.1997Zrušeny spoločníci:
   Viera Mezeiová Rozvodná 5 Bratislava
   Ing. Mária Spielböchová Švabinského 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Viera Mezeiová Rozvodná 5 Bratislava
   Ing. Mária Spielböchová Švabinského 14 Bratislava
   25.05.1993Nové sidlo:
   Kvetná 13 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie priemyselných, občianskych, bytových stavieb
   staviteľ
   nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovaru
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Viera Mezeiová Rozvodná 5 Bratislava
   Ing. Mária Spielböchová Švabinského 14 Bratislava
   24.05.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie stavebných prác, rekonštrukcií a opráv
   sprostredkovateľská a inžinierska činnosť
   konzultácie, poradenstvo a technicko-ekonomické rozbory v oblasti stavebníctva
   obchodná činnosť mimo položiek vyžadujúcich osobitné povolenie
   zahraničnoobchodná činnosť mimo položiek vyžadujúcich povolenie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Viera Mezeiová - zástupca riaditeľa Rozvodná 5 Bratislava
   Ing. Mária Spielböchová - riaditeľ Švabinského 14 Bratislava
   22.08.1991Nové obchodné meno:
   VIEMA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie stavebných prác, rekonštrukcií a opráv
   sprostredkovateľská a inžinierska činnosť
   konzultácie, poradenstvo a technicko-ekonomické rozbory v oblasti stavebníctva
   obchodná činnosť mimo položiek vyžadujúcich osobitné povolenie
   zahraničnoobchodná činnosť mimo položiek vyžadujúcich povolenie
   Noví spoločníci:
   Viera Mezeiová Rozvodná 5 Bratislava
   Ing. Mária Spielböchová Švabinského 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Viera Mezeiová - zástupca riaditeľa Rozvodná 5 Bratislava
   Ing. Mária Spielböchová - riaditeľ Švabinského 14 Bratislava