Utwórz fakturę

ALS COLOUR - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 23.12.2016
Basic information
Nazwa firmy ALS COLOUR
PIN 17327385
TIN 2020328123
Numer VAT SK2020328123
Data utworzenia 27 sierpień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ALS COLOUR
Kragujevská 12
01001
Žilina
Financial information
Sprzedaż i dochody 21 662 €
Zysk -18 835 €
Kapitał 101 934 €
Kapitał własny -98 075 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0424260126, 0424260196, 0574885480, 0424260116, 0424260197, 0574885482
Nr(y) faksu 0574885482, 0424260116
Date of updating data: 23.12.2016
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 4,368
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 52
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,829
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 4,368
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -131,463
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,706
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,706
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 5,366
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -124,700
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -18,835
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 135,831
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 1,272
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 117,947
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 88,907
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,293
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 13,588
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 14,159
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,503
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 11,940
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 169
Date of updating data: 23.12.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 21,662
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 11,474
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,188
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 37,428
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 22,630
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,221
C. Usług (účtová grupa 51) 2,513
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 2,404
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 620
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 1,029
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,011
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -15,766
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -14,890
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 2,109
M. Koszty oprocentowania (562) 1,745
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 364
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -2,109
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -17,875
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -18,835
Date of updating data: 23.12.2016
Date of updating data: 23.12.2016