Utwórz fakturę

ALS COLOUR - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 30.05.2016
Basic information
Nazwa firmy ALS COLOUR
PIN 17327385
TIN 2020328123
Numer VAT SK2020328123
Data utworzenia 27 sierpień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ALS COLOUR
Kragujevská 12
01001
Žilina
Financial information
Sprzedaż i dochody 266 677 €
Zysk -14 553 €
Kapitał 101 934 €
Kapitał własny -98 075 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0424260126, 0424260196, 0574885480, 0424260116, 0424260197, 0574885482
Nr(y) faksu 0574885482, 0424260116
Date of updating data: 30.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 1,029
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 1,029
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,029
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 46,164
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 18,408
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,046
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 978
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 47,193
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -112,628
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,706
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,706
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 10,489
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 5,365
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -120,635
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -14,553
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 159,821
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 1,261
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 130,519
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 95,174
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 3,817
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 11,425
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 20,103
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,424
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 13,348
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 10,269
Date of updating data: 30.05.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 266,677
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 250,751
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 15,682
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 244
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 276,807
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 190,653
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 17,028
C. Usług (účtová grupa 51) 25,803
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 32,541
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 735
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 3,497
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) -32
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,582
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -10,130
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 32,949
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 3,463
M. Koszty oprocentowania (562) 2,913
N. Walutowe straty (563) 8
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 542
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -3,463
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -13,593
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -14,553
Date of updating data: 30.05.2016
Date of updating data: 30.05.2016