Utwórz fakturę

PROLUX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PROLUX
PIN 17327440
TIN 2020294419
Numer VAT SK2020294419
Data utworzenia 28 sierpień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PROLUX
Odborárska 52
83102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 248 228 €
Zysk -1 026 €
Kapitał 93 166 €
Kapitał własny 21 389 €
Dane kontaktowe
E-mail prolux@prolux.sk
Telefon(y) 0245641237, 0245641245, 0245641246
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 4,219
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 4,219
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,579
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 47,754
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 13,858
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,761
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,995
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 51,973
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 20,362
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 7,446
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,026
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 31,611
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 102
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 26,186
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 16,120
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 4,028
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,516
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,522
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 73
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5,250
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 248,228
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 189,797
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 58,412
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 19
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 244,839
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 117,470
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 13,081
C. Usług (účtová grupa 51) 50,388
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 54,056
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 579
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 3,182
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 2,806
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,277
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 3,389
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 67,270
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 121
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 121
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 3,576
M. Koszty oprocentowania (562) 2,412
N. Walutowe straty (563) 316
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 848
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -3,455
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -66
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -1,026
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17327440 TIN: 2020294419 Numer VAT: SK2020294419
 • Zarejestrowana siedziba: PROLUX, Odborárska 52, 83102, Bratislava
 • Data utworzenia: 28 sierpień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Tigran Török H. Meličkovej 12 Bratislava 841 05 28.08.1991
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Tigran Török 6 639 € (100%) H. Meličkovej 12 Bratislava 841 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.12.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Bais Pod Mlynom 3 Marianka 900 33
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Bais Pod Mlynom 3 Marianka 900 33 Vznik funkcie: 28.08.1991
   12.09.2007Nové obchodné meno:
   PROLUX s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Tigran Török H. Meličkovej 12 Bratislava 841 05
   Ing. Juraj Bais Pod Mlynom 3 Marianka 900 33
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tigran Török H. Meličkovej 12 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 28.08.1991
   Ing. Juraj Bais Pod Mlynom 3 Marianka 900 33 Vznik funkcie: 28.08.1991
   11.09.2007Zrušené obchodné meno:
   PROLUX spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Bais Novohorská 38 Bratislava 831 06
   Ing. Tigran Török Žižkova 24 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Bais Novohorská 38 Bratislava 831 06
   Ing. Tigran Török Žižkova 24 Bratislava 811 02
   14.10.2004Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   faktoring a forfaiting
   sprostredkovateľská činnosť
   konzultanská a poradenská činnosť v oblasti obchodu, prieskumu trhu a reklamy
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   prenájom motorových vozidiel, kancelárskej techniky, osvetlovacích súprav a zariadení
   29.01.2004Nové obchodné meno:
   PROLUX spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj osvetľovacích telies
   poradenská činnosť v predmete podnikania
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   prieskum trhu a verejnej mienky
   reklamná a propagačná činnosť
   činnosť ekonomických a organizačných poradcov
   sprostredkovanie v oblasti dopravy - špedičná činnosť s výnimkou vykonávania dopravy
   prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií
   28.01.2004Zrušené obchodné meno:
   P R O L U X spol. s.r.o. Bratislava
   11.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Bais Novohorská 38 Bratislava 831 06
   Ing. Tigran Török Žižkova 24 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Bais Novohorská 38 Bratislava 831 06
   10.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Bais Novohorská 38 Bratislava 830 06
   Ing. Tigran Török Žižkova 24 Bratislava 811 02
   Ing. Vladimír Houdek Jordana Jovkova 3258 Praha 4 143 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Bais Novohorská 38 Bratislava 830 06
   27.10.1997Nové sidlo:
   Odborárska 52 Bratislava 831 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Bais Novohorská 38 Bratislava 830 06
   Ing. Tigran Török Žižkova 24 Bratislava 811 02
   Ing. Vladimír Houdek Jordana Jovkova 3258 Praha 4 143 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Bais Novohorská 38 Bratislava 830 06
   Ing. Tigran Török Žižkova 24 Bratislava 811 02
   26.10.1997Zrušené sidlo:
   Žižkova 24 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   Juraj Bais Novohorská 38 Bratislava
   Ing. Tigran Török Žižkova 24 Bratislava
   Dr. Rajna Töröková Žižkova 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Bais
   Ing. Tigran Török
   10.03.1993Nové sidlo:
   Žižkova 24 Bratislava 811 02
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti
   montáž, oprava, údržba elektrických zariadení do 1 000 V v objektoch triedy a bez nebezpečenstva výbuchu
   Noví spoločníci:
   Juraj Bais Novohorská 38 Bratislava
   Ing. Tigran Török Žižkova 24 Bratislava
   Dr. Rajna Töröková Žižkova 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Bais
   Ing. Tigran Török
   09.03.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   d/ zahranično-obchodná činnosť v oblastiach uvedených pod bodmi a/, b/, c/.
   c/ montáž, údržba a servis elektrických zariadení
   b/ sprostredkovateľská a poradenská činnosť
   a/ obchodná činnosť so spotrebným a priemyselným tovarom
   Predmetom činnosti spoločnosti je poskytovanie služieb a prác v týchto oblastiach :
   Zrušeny spoločníci:
   Juraj Bais Novohorská 38 Bratislava
   Ing. Tigran Török Žižkova 24 Bratislava
   Dr. Rajna Töröková Žižkova 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   28.08.1991Nové obchodné meno:
   P R O L U X spol. s.r.o. Bratislava
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   d/ zahranično-obchodná činnosť v oblastiach uvedených pod bodmi a/, b/, c/.
   c/ montáž, údržba a servis elektrických zariadení
   b/ sprostredkovateľská a poradenská činnosť
   a/ obchodná činnosť so spotrebným a priemyselným tovarom
   Predmetom činnosti spoločnosti je poskytovanie služieb a prác v týchto oblastiach :
   Noví spoločníci:
   Juraj Bais Novohorská 38 Bratislava
   Ing. Tigran Török Žižkova 24 Bratislava
   Dr. Rajna Töröková Žižkova 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia