Utwórz fakturę

KNOTT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KNOTT
PIN 17327521
TIN 2020359572
Numer VAT SK2020359572
Data utworzenia 27 sierpień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KNOTT
Dolná 142
90001
Modra
Financial information
Sprzedaż i dochody 22 095 589 €
Zysk 25 136 €
Kapitał 13 080 244 €
Kapitał własny 10 347 951 €
Dane kontaktowe
E-mail knott@knott.sk
witryna internetowa http://www.knott.sk
Telefon(y) +421336902511, +421336902555
Nr(y) faksu 0336902555
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 13,863,680
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 7,128,108
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 53,061
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 42,769
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 10,292
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 7,075,047
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 3,478,304
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,462,021
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,298
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 131,757
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 1,667
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 6,703,824
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 4,672,560
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 3,170,435
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 917,004
3. Produkty (123) - /194/ 417,200
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 167,921
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,761,900
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,550,157
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,550,157
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 201,213
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 10,530
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 269,364
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8,861
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 260,503
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 31,748
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 31,748
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 13,863,680
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,973,087
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 477,219
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 477,219
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 86,404
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 41,814
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 41,814
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 9,342,514
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 9,342,514
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 25,136
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,890,593
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 182,938
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 8,075
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 174,863
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,065,657
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,480,029
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,480,029
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 221,908
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 183,847
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 140,436
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 39,434
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 45,837
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 45,837
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,596,161
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 21,055,114
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 22,095,589
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,839,848
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 19,074,796
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 128,249
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -6,543
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 4,561
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 974,753
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 79,925
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,034,733
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,722,472
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 12,791,544
D. Usług (účtová grupa 51) 1,651,467
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 4,294,678
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 3,108,364
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,048,584
4. Koszty społeczne (527, 528) 137,730
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 21,135
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 714,867
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 714,867
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 743,108
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 95,462
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 60,856
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 4,875,428
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14,098
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 12,221
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 12,219
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 20
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 1,857
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 31,615
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 26,107
2. Pozostałe koszty (562A) 26,107
O. Walutowe straty (563) 385
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,123
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -17,517
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 43,339
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 18,203
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 15,323
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 25,136
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17327521 TIN: 2020359572 Numer VAT: SK2020359572
 • Zarejestrowana siedziba: KNOTT, Dolná 142, 90001, Modra
 • Data utworzenia: 27 sierpień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Dušan Špánik Vajanského 60 Modra 900 01 12.03.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Dušan Špánik 95 444 € (20%) Vajanského 60 Modra 900 01
  Ing. Miroslav Špánik, PhD. 23 861 € (5%) Jesenského 6 Modra
  MVDr. Mária Špániková 23 861 € (5%) Vajanského 60 Modra
  Knott Holding GmbH 334 053 € (70%) Nemecko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   20.11.2013Nové predmety činnosti:
   Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
   Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
   Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
   22.01.2004Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Špánik , PhD. Jesenského 6 Modra
   Knott Holding GmbH Eggstät Nemecko
   21.01.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Špánik , CSc. Jesenského 6 Modra
   Dipl.Ing. Valentin Knott Königstrasse 66 8211 Breitbrunn SRN
   30.11.1993Nové sidlo:
   Dolná 142 Modra 900 01
   29.11.1993Zrušené sidlo:
   Horná 36 Modra 900 01
   12.03.1993Nové sidlo:
   Horná 36 Modra 900 01
   Nové predmety činnosti:
   strojárska výroba - výroba prívesových náprav a bŕzd
   obchodná činnoť mimo tovarov, na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Špánik Vajanského 60 Modra
   MVDr. Mária Špániková Vajanského 60 Modra
   Ing. Miroslav Špánik , CSc. Jesenského 6 Modra
   Dipl.Ing. Valentin Knott Königstrasse 66 8211 Breitbrunn SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dušan Špánik Vajanského 60 Modra 900 01
   11.03.1993Zrušené sidlo:
   Jesenského 6 Modra
   Zrušeny predmety činnosti:
   a) vývoj, skúšanie, vzorové konštrukcie, výroba a predaj náprav a dielcov náprav a bŕzd včítane náhradných dielov, ako aj podnikanie v iných oblastiach metalurgického priemyslu, b) účasť na podnikoch s tým istým alebo podobným predmetom činnosti, zastupovanie a preberanie podielov v týchto podnikoch, ako aj zakladanie pobočiek, c) obchod s tovarom všetkého druhu s výnimkou komodít, na ktoré je potrebné povolenie FMZO, včítane exportu a importu
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Špánik Komenského 10 Modra
   Valentin Knott Königstrasse 66 8211 Breitbrunn SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   27.08.1991Nové obchodné meno:
   KNOTT spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Jesenského 6 Modra
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a) vývoj, skúšanie, vzorové konštrukcie, výroba a predaj náprav a dielcov náprav a bŕzd včítane náhradných dielov, ako aj podnikanie v iných oblastiach metalurgického priemyslu, b) účasť na podnikoch s tým istým alebo podobným predmetom činnosti, zastupovanie a preberanie podielov v týchto podnikoch, ako aj zakladanie pobočiek, c) obchod s tovarom všetkého druhu s výnimkou komodít, na ktoré je potrebné povolenie FMZO, včítane exportu a importu
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Špánik Komenského 10 Modra
   Valentin Knott Königstrasse 66 8211 Breitbrunn SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia