Utwórz fakturę

MERCATOR DMS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MERCATOR DMS
PIN 17327547
TIN 2020293176
Numer VAT SK2020293176
Data utworzenia 02 wrzesień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MERCATOR DMS
Jasovská ulica 3/a
85107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 987 201 €
Zysk 20 400 €
Kapitał 340 558 €
Kapitał własny 230 837 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0263532160, 0905473312, 0263532159
Telefon(y) kom. +421905473312
Nr(y) faksu 0263532160
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 451,027
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 131,711
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 131,711
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 54,994
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 76,717
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 317,160
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 123,060
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 123,060
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 192,113
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 190,612
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 190,612
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 137
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,364
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,987
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,987
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,156
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,156
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 451,027
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 243,737
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,972
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,972
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,567
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,567
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 214,798
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 214,798
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 20,400
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 206,158
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 801
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 801
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 142,959
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 88,620
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 88,620
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 11,131
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 9,525
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 10,010
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 23,574
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 99
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,583
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,583
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 56,815
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,132
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 1,132
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 986,829
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 987,201
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 956,776
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 30,054
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 371
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 954,772
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 669,190
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 14,595
D. Usług (účtová grupa 51) 103,882
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 147,612
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 104,941
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 39,619
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,052
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,726
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 8,296
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 8,296
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 4,262
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,209
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 32,429
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 199,163
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 4
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,216
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,332
2. Pozostałe koszty (562A) 1,332
O. Walutowe straty (563) 800
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,084
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,210
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 27,219
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 6,819
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 6,819
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 20,400
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17327547 TIN: 2020293176 Numer VAT: SK2020293176
 • Zarejestrowana siedziba: MERCATOR DMS, Jasovská ulica 3/a, 85107, Bratislava
 • Data utworzenia: 02 wrzesień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Dušan Šilon Muránska 46/2629 Spišská Nová Ves 052 01 02.09.1991
  Ing. Štefan Šilon Ľubovnianska 4/3195 Bratislava 851 07 02.09.1991
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Dušan Šilon 1 238 € (17.8%) Muránska 46/2629 Spišská Nová Ves 052 01
  Ing. Štefan Šilon 2 950 € (42.3%) Ľubovnianska 4/3195 Bratislava 851 07
  Mgr. Žofia Brezinová 2 784 € (39.9%) Mamateyova 30/1504 Bratislava 851 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.11.2011Noví spoločníci:
   Dušan Šilon Muránska 46/2629 Spišská Nová Ves 052 01
   Ing. Štefan Šilon Ľubovnianska 4/3195 Bratislava 851 07
   Mgr. Žofia Brezinová Mamateyova 30/1504 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Dušan Šilon Muránska 46/2629 Spišská Nová Ves 052 01 Vznik funkcie: 02.09.1991
   Ing. Štefan Šilon Ľubovnianska 4/3195 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 02.09.1991
   23.11.2011Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Rudolf Brezina Mamateyova 30 Bratislava
   Dušan Šilon Muránska 46 Spišská Nová Ves
   Ing. Štefan Šilon Ľubovnianska 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Rudolf Brezina Mamateyova 3 Bratislava Vznik funkcie: 12.04.1996
   Dušan Šilon Muránska 46 Spišská Nová Ves Vznik funkcie: 02.09.1991
   Ing. Štefan Šilon Ľubovnianska 4 Bratislava Vznik funkcie: 02.09.1991
   20.10.2004Nové sidlo:
   Jasovská ulica 3/a Bratislava 851 07
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nebytových priestorov v rozsahu voľnej živnosti, bez služieb
   19.10.2004Zrušené sidlo:
   Ovsištské námestie 1 Bratislava 851 04
   17.04.2003Nové predmety činnosti:
   montáž nábytku z hotových dielov
   Noví spoločníci:
   Mgr. Rudolf Brezina Mamateyova 30 Bratislava
   Dušan Šilon Muránska 46 Spišská Nová Ves
   Ing. Štefan Šilon Ľubovnianska 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Rudolf Brezina Mamateyova 3 Bratislava Vznik funkcie: 12.04.1996
   Dušan Šilon Muránska 46 Spišská Nová Ves Vznik funkcie: 02.09.1991
   Ing. Štefan Šilon Ľubovnianska 4 Bratislava Vznik funkcie: 02.09.1991
   16.04.2003Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Rudolf Brezina Mamateyova 30 Bratislava
   Dušan Šilon Muránska 46 Spišská Nová Ves
   Ing. Štefan Šilon Ľubovnianska 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Rudolf Brezina Mamateyova 3 Bratislava
   Dušan Šilon Muránska 46 Spišská Nová Ves
   Ing. Štefan Šilon Ľubovnianska 4 Bratislava
   23.07.1998Nové sidlo:
   Ovsištské námestie 1 Bratislava 851 04
   Noví spoločníci:
   Mgr. Rudolf Brezina Mamateyova 30 Bratislava
   Dušan Šilon Muránska 46 Spišská Nová Ves
   Ing. Štefan Šilon Ľubovnianska 4 Bratislava
   22.07.1998Zrušené sidlo:
   Trenčianska 47 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Rudolf Brezina Mamateyova 30 Bratislava
   Dušan Šilon Muránska 46 Spišská Nová Ves
   Ing. Štefan Šilon Ľubovnianska 4 Bratislava
   17.05.1996Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   výroba kovových konštrukcií a ich častí
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   výroba výrobkov z dreva okrem stolárstva
   prenájom strojov a prístrojov
   leasing spojený s financovaním
   Noví spoločníci:
   Mgr. Rudolf Brezina Mamateyova 30 Bratislava
   Dušan Šilon Muránska 46 Spišská Nová Ves
   Ing. Štefan Šilon Ľubovnianska 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Rudolf Brezina Mamateyova 3 Bratislava
   Dušan Šilon Muránska 46 Spišská Nová Ves
   Ing. Štefan Šilon Ľubovnianska 4 Bratislava
   16.05.1996Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť vrátane zahraničnoobchodnej činnosti, zameraná najmä na elektroniku, výpočtovú techniku, textil, výrobky z plastov, gumy, drevo, výrobky z dreva, spotrebný a priemyselný tovar, potraviny, ovocie
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Matej Andráš Dostojevského rad 1 Bratislava
   Dušan Šilon Muránska 46 Spišská Nová Ves
   Ing. Štefan Šilon Ľubovnianska 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Matej Andráš Dostojevského rad 1 Bratislava
   Dušan Šilon Muránska 46 Spišská Nová Ves
   Ing. Štefan Šilon Ľubovnianska 4 Bratislava
   18.06.1993Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť vrátane zahraničnoobchodnej činnosti, zameraná najmä na elektroniku, výpočtovú techniku, textil, výrobky z plastov, gumy, drevo, výrobky z dreva, spotrebný a priemyselný tovar, potraviny, ovocie
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Matej Andráš Dostojevského rad 1 Bratislava
   Dušan Šilon Muránska 46 Spišská Nová Ves
   Ing. Štefan Šilon Ľubovnianska 4 Bratislava
   17.06.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Obchodná činnosť vrátane zahraničnoobchodnej činnosti zameraná najmä na elektroniíku, výpočtovú techniku, textil, výrobky z plastov, gumy, drevo, výrobky z dreva, spotrebný a priemyselný tovar, potraviny a ovocie.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   02.09.1991Nové obchodné meno:
   MERCATOR DMS, spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Trenčianska 47 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Obchodná činnosť vrátane zahraničnoobchodnej činnosti zameraná najmä na elektroniíku, výpočtovú techniku, textil, výrobky z plastov, gumy, drevo, výrobky z dreva, spotrebný a priemyselný tovar, potraviny a ovocie.
   Noví spoločníci:
   JUDr. Matej Andráš Dostojevského rad 1 Bratislava
   Dušan Šilon Muránska 46 Spišská Nová Ves
   Ing. Štefan Šilon Ľubovnianska 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia