Utwórz fakturę

ProfiDENT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ProfiDENT
PIN 17327733
TIN 2020332501
Numer VAT SK2020332501
Data utworzenia 23 sierpień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ProfiDENT
Lamanského 2
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 108 599 €
Zysk 15 756 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421254771941
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 117,809
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 11,050
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 11,050
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 11,050
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 106,708
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 62,216
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 62,216
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 35,808
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 35,808
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 35,808
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 8,684
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,428
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 7,256
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 51
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 51
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 117,809
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 43,254
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 14,871
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,328
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 4,660
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 4,660
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 15,756
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 74,555
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 74,405
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,529
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,529
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 66,164
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,712
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 150
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 150
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 108,599
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 95,577
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,523
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 10,326
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,173
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 88,207
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 78,648
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 213
D. Usług (účtová grupa 51) 5,291
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 11
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,997
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,997
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,047
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 20,392
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 12,948
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 97
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 97
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 917
O. Walutowe straty (563) 147
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 770
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -820
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 19,572
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,816
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,816
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 15,756
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17327733 TIN: 2020332501 Numer VAT: SK2020332501
 • Zarejestrowana siedziba: ProfiDENT, Lamanského 2, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 sierpień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  MUDr. Jozef Šesták Lamanského 2 Bratislava 18.03.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  MUDr. Jozef Šesták 6 639 € (100%) Lamanského 2 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.02.2000Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodná činnosť v oblasti zdravotníckej techniky a liekov
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup predaj zdravotníckej techniky v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti zdravotníckej techniky
   organizovanie školení v oblasti zdravotníckej techniky
   10.02.2000Zrušeny predmety činnosti:
   veľkoobchodná činnosť v oblasti zdravotníckej techniky a liekov
   18.03.1999Noví spoločníci:
   MUDr. Jozef Šesták Lamanského 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Jozef Šesták Lamanského 2 Bratislava
   17.03.1999Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Jozef Šesták Lamanského 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Jozef Šesták Lamanského 2 Bratislava
   13.03.1993Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodná činnosť v oblasti zdravotníckej techniky a liekov
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Jozef Šesták Lamanského 2 Bratislava
   12.03.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Skladovanie, predaj a distribúcia špeciálneho zdravotníckeho materiálu, zdravotníckej techniky a liečiv v rozsahu osvedčenia Ministerstva zdravotníctva SR.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   23.08.1991Nové obchodné meno:
   ProfiDENT spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lamanského 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Skladovanie, predaj a distribúcia špeciálneho zdravotníckeho materiálu, zdravotníckej techniky a liečiv v rozsahu osvedčenia Ministerstva zdravotníctva SR.
   Noví spoločníci:
   MUDr. Jozef Šesták Lamanského 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia