Utwórz fakturę

ETIRS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ETIRS
PIN 17327792
TIN 2020299281
Numer VAT SK2020299281
Data utworzenia 22 sierpień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ETIRS
Páričkova 19
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 103 810 €
Zysk 16 861 €
Kapitał 44 368 €
Kapitał własny 23 936 €
Dane kontaktowe
E-mail etirs@etirs.sk
Telefon(y) 0248292292, 0903702950
Telefon(y) kom. +421911720082, 0903702950
Nr(y) faksu 0248292292
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 82,759
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 16,028
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 16,028
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 16,028
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 66,176
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,385
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,385
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 24,234
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 24,149
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,149
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 85
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 40,557
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,683
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 34,874
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 555
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 555
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 82,759
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 46,431
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,056
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,056
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 21,875
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 35,808
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -13,933
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,861
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 36,328
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,896
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,768
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 128
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 22,712
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,515
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,515
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 9,469
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,850
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,143
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,293
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 442
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 11,720
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 103,810
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 31,523
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 71,120
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,167
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 80,902
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 30,025
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 9,139
D. Usług (účtová grupa 51) 13,270
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 23,724
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 17,751
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 5,350
4. Koszty społeczne (527, 528) 623
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 559
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,349
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,349
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 836
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 22,908
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 50,209
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 818
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 69
2. Pozostałe koszty (562A) 69
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 749
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -816
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 22,092
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 5,231
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 5,231
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 16,861
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17327792 TIN: 2020299281 Numer VAT: SK2020299281
 • Zarejestrowana siedziba: ETIRS, Páričkova 19, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 22 sierpień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  doc. Ing. Radomil Květon, CSc. Nová 43/716 Viničné 900 23 11.08.2010
  Mgr. Roman Květon Budovateľská 25/1062 Bratislava 821 08 27.06.2005
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  doc. Ing. Radomil Květon, CSc. 6 639 € (100%) Nová 43/716 Viničné 900 23
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   10.06.2014Nové sidlo:
   Páričkova 19 Bratislava 821 08
   09.06.2014Zrušené sidlo:
   Trnavská 112 Bratislava 821 01
   11.08.2010Noví spoločníci:
   doc. Ing. Radomil Květon , CSc. Nová 43/716 Viničné 900 23
   Nový štatutárny orgán:
   doc. Ing. Radomil Květon , CSc. Nová 43/716 Viničné 900 23
   10.08.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Radomil Květon , CSc. Dobšinského 2 Ivánka pri Dunaji 900 28
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Radomil Květon , CSc. Dobšinského 2 Ivánka pri Dunaji 900 28
   08.07.2005Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Roman Květon Budovateľská 25/1062 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 27.06.2005
   07.07.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   27.08.2004Nové sidlo:
   Trnavská 112 Bratislava 821 01
   26.08.2004Zrušené sidlo:
   Trnavská 112 Bratislava 826 33
   10.07.2004Nové sidlo:
   Trnavská 112 Bratislava 826 33
   09.07.2004Zrušené sidlo:
   Strojnícka 34 Bratislava 821 05
   12.05.2000Noví spoločníci:
   Ing. Radomil Květon , CSc. Dobšinského 2 Ivánka pri Dunaji 900 28
   11.05.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Radomil Květon , CSc. Dobšinského 2 Ivánka pri Dunaji 900 28
   30.10.1997Noví spoločníci:
   Ing. Radomil Květon , CSc. Dobšinského 2 Ivánka pri Dunaji 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Radomil Květon , CSc. Dobšinského 2 Ivánka pri Dunaji 900 28
   29.10.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Čársky Blagoevova 12 Bratislava
   Ing. Ivan Chabal Ševčenkova 22 Bratislava
   Ing. Radomil Květon , CSc. K. Marxa 2 Ivánka pri Dunaji
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Radomil Květoň , CSc.
   Ing. Radovan Lahoda M. Sc.
   13.07.1995Nové sidlo:
   Strojnícka 34 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Čársky Blagoevova 12 Bratislava
   Ing. Ivan Chabal Ševčenkova 22 Bratislava
   12.07.1995Zrušené sidlo:
   Astrová 8 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   ČOVSPOL spol. s r.o. Robotnícka 1 Bratislava
   17.05.1993Noví spoločníci:
   ČOVSPOL spol. s r.o. Robotnícka 1 Bratislava
   Ing. Radomil Květon , CSc. K. Marxa 2 Ivánka pri Dunaji
   16.05.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Radomil Květon , CSc. K. Marxa 2 Ivánka pri Dunaji
   Ing. Radovan Lahoda Astrová 8 Bratislava
   11.12.1992Nové sidlo:
   Astrová 8 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   konzultačná činnosť pri riešení ekologických a vodohospodárskych problémov
   matematické modelovanie, vedecko-technické výpočty, automatizované spracovanie údajov, údržba výpočtových systémov programovými prostriedkami
   sprostredkovateľské služby pre právnické a fyzické osoby
   obchodná činnosť so všetkými druhmi tovarov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné oprávnenie
   Noví spoločníci:
   Ing. Radomil Květon , CSc. K. Marxa 2 Ivánka pri Dunaji
   Ing. Radovan Lahoda Astrová 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Radovan Lahoda M. Sc.
   10.12.1992Zrušené sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava 827 18
   Zrušeny predmety činnosti:
   výkon inžiniersko-realizačnej činnosti pri zavádzaní ekotechniky vrátane s realizáciou a montážou čistiarní odpadových vôd všetkých druhov, čistiacich a zachytávacích zariadení na plynné emisie, spaľovní, regeneračných zariadení, zariadení a technológií na spracovanie odpadov všetkých druhov
   kooperačné zabezpečenie predmetu činnosti
   konzultačná, školiaca a sprostredkovateľská činnosť pri komplexnom riešení ekologických a technologických problémov
   výkon obchodnej činnosti s vyššie uvedenými zariadeniami ekotechniky a technologickými linkami a ďalej najmä: strojnotechnologické zariadenia pre rôzne odvetvia prístrojová a výpočtová technika zariadenia novej techniky všetkého druhu pre rôzne odvetvia zabezpečovacie zariadenia pre ochranu objektov a obyvateľstva výrobky pre ochranu obyvateľstva s materiálmi súvisiacich s predmetom činnosti
   kooperačná činnosť pri zabezpečovaní rozvojových programov vrátane projektov, vývojová-výrobná činnosť v predmete činnosti
   obchodné zastupovanie iných podnikateľských subjektov
   zahranično-obchodná činnosť v rozsahu vyššie uvedeného predmetu podnikania, okrem vývozu a dovozu vecí, na výkon ktorých sa vyžaduje osobitné povolenie
   výkon obchodnej činnosti so spotrebným tovarom
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Radomil Květon , CSc. K. Marxa 2 Ivánka pri Dunaji
   17.06.1992Nové sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava 827 18
   Noví spoločníci:
   Ing. Radomil Květon , CSc. K. Marxa 2 Ivánka pri Dunaji
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Radomil Květoň , CSc.
   16.06.1992Zrušené sidlo:
   Svetlá 1 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   výkon inžiniersko-realizačnej činnosti pri zavádzaní nových technológií a technologických liniek
   tvorba informačných systémov v predmetnej oblasti
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Čimo Nikola Teslu 5 Piešťany
   Ing. Stanislav Dvonka Homolova 29 Bratislava
   Ing. Vladimír Dvonka Komárnická 50 Bratislava
   Ing. Radomil Květon , CSc. K. Marxa 2 Ivánka pri Dunaji
   Ing. Jozef Tomeček Svetlá 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   22.08.1991Nové obchodné meno:
   ETIRS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Svetlá 1 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výkon inžiniersko-realizačnej činnosti pri zavádzaní nových technológií a technologických liniek
   výkon inžiniersko-realizačnej činnosti pri zavádzaní ekotechniky vrátane s realizáciou a montážou čistiarní odpadových vôd všetkých druhov, čistiacich a zachytávacích zariadení na plynné emisie, spaľovní, regeneračných zariadení, zariadení a technológií na spracovanie odpadov všetkých druhov
   kooperačné zabezpečenie predmetu činnosti
   konzultačná, školiaca a sprostredkovateľská činnosť pri komplexnom riešení ekologických a technologických problémov
   výkon obchodnej činnosti s vyššie uvedenými zariadeniami ekotechniky a technologickými linkami a ďalej najmä: strojnotechnologické zariadenia pre rôzne odvetvia prístrojová a výpočtová technika zariadenia novej techniky všetkého druhu pre rôzne odvetvia zabezpečovacie zariadenia pre ochranu objektov a obyvateľstva výrobky pre ochranu obyvateľstva s materiálmi súvisiacich s predmetom činnosti
   kooperačná činnosť pri zabezpečovaní rozvojových programov vrátane projektov, vývojová-výrobná činnosť v predmete činnosti
   obchodné zastupovanie iných podnikateľských subjektov
   tvorba informačných systémov v predmetnej oblasti
   zahranično-obchodná činnosť v rozsahu vyššie uvedeného predmetu podnikania, okrem vývozu a dovozu vecí, na výkon ktorých sa vyžaduje osobitné povolenie
   výkon obchodnej činnosti so spotrebným tovarom
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Čimo Nikola Teslu 5 Piešťany
   Ing. Stanislav Dvonka Homolova 29 Bratislava
   Ing. Vladimír Dvonka Komárnická 50 Bratislava
   Ing. Radomil Květon , CSc. K. Marxa 2 Ivánka pri Dunaji
   Ing. Jozef Tomeček Svetlá 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia