Utwórz fakturę

LD Group Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 13.05.2016
Basic information
Nazwa firmy LD Group Slovakia
PIN 17327822
Data utworzenia 07 listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba LD Group Slovakia
Vinohradská 1650/53
95131
Močenok
Financial information
Sprzedaż i dochody 59 660 €
Zysk -3 625 €
Kapitał 54 329 €
Kapitał własny 23 470 €
Dane kontaktowe
E-mail amos91sixty@slovanet.sk
Telefon(y) 0264461101, 0264461215, 0905405587
Telefon(y) kom. +421905405587, +421905612605, 0905405587, 0905612605
Nr(y) faksu 0264461101, 0264461215
Date of updating data: 13.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 33,375
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 33,160
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 3,134
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 3,134
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,943
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 942
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 942
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,001
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 28,083
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 6,183
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 21,900
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 215
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 215
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 33,375
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 30,003
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,992
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,992
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 24,997
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 24,997
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,625
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,372
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,372
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,164
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,164
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,208
Date of updating data: 13.05.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 59,662
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 59,660
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 59,629
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 31
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 61,496
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 47,440
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,345
D. Usług (účtová grupa 51) 9,665
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 331
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 715
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,836
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -821
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 831
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 831
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -829
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -2,665
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -3,625
Date of updating data: 13.05.2016
Date of updating data: 13.05.2016